วันที่ พฤหัสบดี กุมภาพันธ์ 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

25 ก.พ. รู้จักไหม ปีนี้ไม่เท่าไหร่ ปีหน้าล่ะสนุกแน่ส่วนใหญ่รู้จักเดือนกุมภาพันธ์เพียงแค่วันนี้
14 กุมภาพันธ์
วันแห่งความรัก
ตามธรรมเนียมต่างประเทศ
หรือมีคำกล่าวในโลกออนไลน์
ว่า วันเสียสาวแห่งชาติ
(น่าตบสมองให้ความคิดเข้าที่ซะหน่อย)
มิน่าล่ะ
เวลาถามเด็กไทยหรือผู้ใหญ่ไทย
ว่า
แล้ววันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นวันอะไร ?
ถึงไม่มีใครตอบได้
*****
เจอคำถามแบบนี้
ก็กระวีกระวาดเปิดเฮียกูเกิ้ลเป็นทิวแถว
อ๋อออออออออ คิ ออก แร๊ะ
วันจันทร์
วันหยุดราชการ
วันเงินเดือนออก
ฯลฯ
ป๊าดดดด น่าเฉียงหัวให้ติดฝา

25 กุมภาพันธ์ 2556
มาฆบูชา

วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ตามปีจันทรคติไทย
วันสำคัญแห่งศาสนาพุทธ

พระสงฆ์ 1,250 รูปที่พระพุทธองค์ได้ส่งไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ตามแว่นแคว้นต่างๆ ได้กลับมาเฝ้าพระพุทธเจ้าอย่างพร้อมเพรียงกันโดยมิได้นัดหมาย

พระสงฆ์ทั้งหมดล้วนเป็นเอหิภิกขุที่พระพุทธเจ้าทรงบวชให้ด้วยพระองค์เองทั้งสิ้น
ซึ่งเรียกว่า เอหิภิกขุอุปสัมปทา

    พระสงฆ์ทั้งหมดล้วนเป็นพระอรหันต์ คือ ผู้ได้อภิญญา 6 ข้อ

วันที่พระสงฆ์ทั้งหมดมาชุมนุมกันนี้ตรงกับวันเพ็ญเดือนมาฆะ (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3)

ด้วยเหตุการณ์ประจวบกับ 4 อย่าง
จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า จาตุรงคสันนิบาต
(มาจากศัพท์บาลีจตุ+องฺค+สนฺนิปาต
แปลว่า การประชุมอันประกอบด้วยองค์ประกอบทั้งสี่ประการ)
โดยประชุมกัน ณ วันเวฬุวันมหาวิหาร กรุงราชคฤห์ แคว้นมคธ
หลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว 9 เดือน (45 ปี ก่อนพุทธศักราช)

พุทธศาสนิกชนชาวไทยนิยมนับถือเอาวันนี้เป็นวันสำคัญ
ในการละเว้นความชั่ว บำเพ็ญความดี ทำใจให้ผ่องใส ตามแนวทางพระบรมพุทโธวาท
ทำบุญตักบาตร ฟังธรรมเทศนา เวียนเทียน
เพื่อเป็นการระลึกถึงวันสำคัญของพระพุทธศาสนาวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3

(ขอบคุณข้อมูลจาก วิกิพิเดีย)
********
ความสำคัญของเพ็ญ 15 ค่ำ เดือน 3 ยังมีอีกมาก
ค้นหา อ่าน ได้ตามเว็บไซต์ / หนังสือ / คำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่
*******
ปีนี้ ตรงกับวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556
ส่วนในปีหน้า ปีมะเมีย 2557
คงสนุกพิลึกล่ะครับท่าน
ฝ่ายทำจิตใจให้บริสุทธิ์ กับ ฝ่ายอยากเสียสาว
 มาอยู่ในวันเดียวกัน


เพราะปีหน้า วันมาฆบูชา ตรงกับ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557
อีกฝ่ายเข้าวัด อีกฝ่ายเข้าโรงแรม

สวัสดีประเทศไทย
55555 +++ 55555

มีความสุขทุกวัน และรักกันทุกคน
I’m fine thank you.
ป๋าโซ…

โดย น้ำทะเล

 

กลับไปที่ www.oknation.net