วันที่ อาทิตย์ กรกฎาคม 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

การประมาณราคาในการจัดสวน


       การประเมิณราคาสวนจะไม่คิดเป็นตารางเมตรดังเช่นการตกแต่งบ้าน   เพราะพื้นที่บางส่วนเป็นสนามหญ้า   บางส่วนก็เป็นบ่อน้ำราคาก็ย่อมแตกต่างกันไป   แต่หากให้กะคร่าวๆ   นักจัดสวนที่มีความชำนาญบางท่านอาจตีราคาเฉลี่ยเป็นตารางเมตรให้   โดยอยู่ที่ระหว่าง 500 - 800 บาทต่อตารางเมตร   ทั้งนี้ขึ้นกับข้อจำกัดหลายๆประการการคิดราคาค่าจัดสวนโดยทั่วไปจะแบ่งเป็น

1. ราคาพรรณไม้

นักจัดสวนจะทำรายการแจกแจงรายละเอียดชนิดของพรรณไม้   ขนาด   จำนวน   ราคา   ให้กับลูกค้า

2. ราคาวัสดุและการก่อสร้าง

รวมไปถึงดินผสม   ทรายและปุ๋ยบางรายอาจแยกค่าปรับพื้นที่ก่อนจัดสวนออกมาต่างหาก

3.ค่าแรง

- ค่าแรงปลูกต้นไม้คิด 30 - 50%ของราคาพรรณไม้

- ค่าแรงติดตั้งวัสดุ   คิดเป็นจำนวนแรงงาน * จำนวนวัน

4. ค่าแบบและค่าดำเนินการ

     รวมไปถึงในส่วนของกำไร   ประมาณ30%  ซึ่งเป็นราคาที่ไม่ตายตัว   บางครั้งหากราคาโดยรวมสูงนักจัดสวนอาจลดราคาตรงนี้ให้   แต่หากราคาโดยรวมต่ำอาจเพิ่มค่าดังกล่าว   ทั้งนี้ขึ้นกับข้อตกลงของแต่ละราย   แต่บางรายอาจแยกค่าแบบออกมา   โดยคิด 3 - 7%แล้วแรคาประเมิณโดยรวม

    การเบิกจ่ายส่วนให่แบ่งเป็น  3  งวด   ในอัตรา  30:40:30%   หรือแล้วแต่ข้อตกลง

    สำหรับภูมิสถาปนิกซึ่งมีหน้าที่ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างจะคิดค่าบริการวิชาชีพภูมิสถาปัตเป็นไปตามกฎของสมาคสภูมิสถาปนิกประเทศไทย  โดย3วิธีคือ 1. ตามเวลาการทำงานเป็นชม.รายวัน  2. เป็นสัดสวนของค่าก่อสร้าง   3. ราคาที่ตกลงว่าจ้างกันแต่ต้นว่าว่าจ้างกันในราคาเท่าไรแล้วรวมค่าบริการอะไรบ้าง

ขอบคุณผุ้ที่เข้ามาแวะชมณ.โอกาศนี้ด้วยครับ 

โดย TERY

 

กลับไปที่ www.oknation.net