วันที่ จันทร์ กุมภาพันธ์ 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

บูชาพระในวันเพ็ญ ...มาฆบุรมี


 

 

จาตุรงคสันนิบาต การประชุมพร้อมด้วยองค์ ๔ คือ ๑. วันนั้นดวงจันทร์เสวยมาฆฤกษ์ (เพ็ญเดือนสาม ๒. พระสงฆ์ 
๑๒๕๐ รูปมาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย ๓. พระสงฆ์เหล่านั้นทั้งหมดล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ได้อภิญญา ๖ ๔. พระ
สงฆ์เหล่านั้นทั้งหมดล้วนเป็นเอหิภิกขุ

 

http://www.dhammathai.org/day/maka.php

 

กายะ วาจา จิตตัง พุทธัง วันทา อะหังวันทา ปูเชมิ

กราบ กราบ กราบ น้อมบารมี พระพุทธเจ้า

น้อมรับธัม เข้าถึง หนึ่งจิตเบา

ระลึกเฝ้า สังฆา มาฆะคุณ

...

มหัศจรรย์ แห่งจันทร์ วันเพ็ญนี้

อรหันต์ที่ 1250 ประทีปหมุน

ล้อกงพุทธ ศาสนา มาเกื้อกูล

บริบูรณ์ ทั่วหน้า สรรพาเพียร

...

น้อมจิตถึงพุทธคุณเป็นที่พึ่ง

คำโดย

ซันญ่า

.
.
ขอดวงจิตแห่งข้าพเจ้า ไม่ห่างจาก ระลึกรู้ลมหายใจเข้าออก เสมอๆ ตลอดกาล

มอบกุศลธัมที่ สดชื่นทั้งปวง แด่เพื่อนๆ ชาวโอเคเนชั่น

ด้วยจิตคาราวะ

.
.

ขอบคุณภาพ และบทความธรรมะ วันมาฆะบูชา จากเวป ธรรมะไทย

http://www.dhammathai.org/day/maka.php

โดย ซันญ่า

 

กลับไปที่ www.oknation.net