วันที่ ศุกร์ มีนาคม 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ค่ายครูรักเขียน ปี ๒๕๕๖


เปิดรับสมัครแล้ว
ค่ายครูรักเขียน ปี ๒๕๕๖

...ค่ายครูรักเขียน ปี ๒๕๕๖ (ต่อยอดจากโครงการ ครูรากแก้วการอ่าน เป็นรุ่นที่ ๒ ของโครงการค่ายครูรักเขียน และเป็นรุ่นที่ ๘ ของโครงการต่อยอด) ระหว่าง ๒๐-๒๕ เมษายน๒๕๕๖ เปิดรับสมัครครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัด (รวมทั้งนักบวชที่เป็นครู) จำนวน ๒๐ คน ที่มีพื้นฐานความรักในการเขียน ร้อยกรองหรือร้อยแก้ว และมีประการณ์การอ่านวรรณกรรมร่วมสมัยมาแล้วอย่างน้อย ๑ เล่ม เข้าร่วมเรียนรู้การอ่านวรรณกรรม การคิดวิเคราะห์ การใช้ชีวิต การเรียนรู้วิถีชุมชนและธรรมชาติ สู่ปลายทางสร้างสรรค์งานเขียนร้อยกรองหรือร้อยแก้วตามความถนัด โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม เพียงแต่ช่วยค่าอาหารสำหรับตนเองเท่านั้น

...การสมัครเข้าร่วมเรียนรู้ โดยเขียนจดหมายแนะนำตัว ประสบการณ์การอ่าน การเขียน เสนอผลงาน และแสดงเจตนาระบุโครงการที่ต้องการสมัคร พร้อมแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อกลับได้สะดวก ส่งถึง ครูกานท์ ทุ่งสักอาศรม ๓๕ หมู่ ๑๓ ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ๗๑๑๗๐ โทร.๐๘๑-๙๙๕๖๐๑๖ หรือ e-mail : tungsakasome@yahoo.com หมดเขตรับสมัคร ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ทั้งนี้ผู้สมัครเข้าร่วมเรียนรู้จะต้องพร้อมต่อการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ เช่น ร่วมกิจกรรมตามหลักสูตร ร่วมกันดูแลธรรมชาติ ที่พัก ปิดสัญญาณโทรศัพท์ และงดอบายมุขทุกชนิด

วิทยากรประจำหลักสูตร – ศิวกานท์ ปทุมสูติ
วิทยากรพิเศษปีนี้ – ธีรภาพ โลหิตกุล
วิทยากรร่วมบุญอื่นๆ – ตามโอกาสแห่งความกรุณา
...
[ขอขอบคุณวิทยากรที่ได้เคยให้เกียรติร่วมบุญในค่ายครูรากแก้วการอ่าน ค่ายครูรักเขียน และค่ายโรงเรียนกวีรุ่นต่างๆ ในช่วง ๗ ปีที่ผ่านมา อาทิ ศักดิ์สิริ มีสมสืบ, ศุ บุญเลี้ยง, สมณะเพาะพุทธ จันทเสฏโฐ, สลา คุณวุฒิ, ชินกร ไกรลาศ, ชมัยพร แสงกระจ่าง, ประมวล มณีโรจน์, วัฒน์ วรรลยางกูร, วงเดือน ทองเจียว, พจนาถ พจนาพิทักษ์, ทนง โคตรชมพู, สุธีร์ พุ่มกุมาร, ตุ๊ แครี่ออน, พรชัย แสนยะมูล, เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์, สัจภูมิ ละออ, กิตติศักดิ์ บุตรดีวงศ์, อนันต์ คู่มณี, ชูชาติ ครุฑใจกล้า, ชาคร บัวเกตุ, ยุทธ โตอดิเทพย์, เมธี วงศ์ครุฑ, มานพ ประธรรมสาร, ฟ้อน เปรมพันธุ์, ณรงค์เดช นวลมีชื่อ, บุญเยี่ยม ทองน้อย, ปัญญา ใคร่ครวญ, บัว สังข์วรรณะ, ภูมิไฑ ปทุมสูติ, วิบูล ปานบุญ, ระริน เอกวนิชชาญ, ฟ้า สาธุ, วราภรณ์ ธรรมทิพย์สกุล, ในดวงตา ปทุมสูติ, ไมเคิล สแตนเนอร์ ฯลฯ]
รูปภาพ : เปิดรับสมัครแล้ว
ค่ายครูรักเขียน ปี ๒๕๕๖

...ค่ายครูรักเขียน ปี ๒๕๕๖ (ต่อยอดจากโครงการ ครูรากแก้วการอ่าน) ระหว่าง ๒๐-๒๕ เมษายน๒๕๕๖ เปิดรับสมัครครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัด (รวมทั้งนักบวชที่เป็นครู) จำนวน ๒๐ คน ที่มีพื้นฐานความรักในการเขียนร้อยกรองหรือร้อยแก้ว และมีประการณ์การอ่านวรรณกรรมร่วมสมัยมาแล้วอย่างน้อย ๑ เล่ม เข้าร่วมเรียนรู้การอ่านวรรณกรรม การคิดวิเคราะห์ การใช้ชีวิต การเรียนรู้วิถีชุมชนและธรรมชาติ สู่ปลายทางสร้างสรรค์งานเขียนร้อยกรองหรือร้อยแก้วตามความถนัด โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม เพียงแต่ช่วยค่าอาหารสำหรับตนเองเท่านั้น

...การสมัครเข้าร่วมเรียนรู้ โดยเขียนจดหมายแนะนำตัว ประสบการณ์การอ่าน การเขียน เสนอผลงาน และแสดงเจตนาระบุโครงการที่ต้องการสมัคร พร้อมแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อกลับได้สะดวก ส่งถึง ครูกานท์ ทุ่งสักอาศรม ๓๕ หมู่ ๑๓ ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ๗๑๑๗๐ ทร.๐๘๑-๙๙๕๖๐๑๖ หรือ e-mail : tungsakasome@yahoo.com ทั้งนี้ผู้สมัครเข้าร่วมเรียนรู้จะต้องพร้อมต่อการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ เช่น ร่วมกิจกรรมตามหลักสูตร ร่วมกันดูแลธรรมชาติ ที่พัก ปิดสัญญาณโทรศัพท์ และงดอบายมุขทุกชนิด
วิทยากรประจำหลักสูตร – ศิวกานท์ ปทุมสูติ
วิทยากรรับเชิญปีนี้ – ธีรภาพ โลหิตกุล
วิทยากรร่วมบุญอื่นๆ – ตามโอกาสแห่งความกรุณา
...
[ขอขอบคุณวิทยากรที่ได้เคยให้เกียรติร่วมบุญในค่ายครูรากแก้วการอ่าน ค่ายครูรักเขียน และค่ายโรงเรียนกวีรุ่นต่างๆ ในช่วง ๗ ปีที่ผ่านมา อาทิ ศักดิ์สิริ มีสมสืบ, ศุ บุญเลี้ยง, สมณะเพาะพุทธ จันทเสฏโฐ, สลา คุณวุฒิ, ชินกร ไกรลาศ, ชมัยพร แสงกระจ่าง, ประมวล มณีโรจน์, วัฒน์ วรรลยางกูร, วงเดือน ทองเจียว, พจนาถ พจนาพิทักษ์, ทนง โคตรชมพู, สุธีร์ พุ่มกุมาร, ตุ๊ แครี่ออน, พรชัย แสนยะมูล, เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์, สัจภูมิ ละออ, กิตติศักดิ์ บุตรดีวงศ์, อนันต์ คู่มณี, ชูชาติ ครุฑใจกล้า, ชาคร บัวเกตุ, ยุทธ โตอดิเทพย์, เมธี วงศ์ครุฑ, มานพ ประธรรมสาร, ฟ้อน เปรมพันธุ์, ณรงค์เดช นวลมีชื่อ, บุญเยี่ยม ทองน้อย, ปัญญา ใคร่ครวญ, บัว สังข์วรรณะ, ภูมิไฑ ปทุมสูติ, วิบูล ปานบุญ, ระริน เอกวนิชชาญ, ฟ้า สาธุ, วราภรณ์ ธรรมทิพย์สกุล, ในดวงตา ปทุมสูติ, ไมเคิล สแตนเนอร์ ฯลฯ]

โดย ธมกร

 

กลับไปที่ www.oknation.net