วันที่ ศุกร์ มีนาคม 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ตรวจสอบการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนที่ ๑๖


ในวันอาทิตย์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา๐๘.๐๐-๑๕.๐๐ น. ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากที่สุด ให้ครบ ๑๐๐% เพื่อป้องกันเมืองหลวงของประเทศไทยไว้ ไม่ให้รัฐบาลยึดเมืองหลวงของประเทศไทยเอาไว้ทั้งหมด เพื่อถ่วงดุลอำนาจของการบริหารประเทศไทยเอาไว้ป้องกันเมืองหลวงของเราไว้ ให้ท่านผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนที่ ๑๖ เลือกคนดี คนปฏิบัติหน้าที่ภาระกิจเพื่อคนไทยทั้งประเทศไทย ชาวกรุงเทพฯ ปลอดอิทธิพลของนายทุนปราศจากภัยต่าง ๆ มาร่วมสร้างกรุงเทพมหานครให้น่าอยู่ต้องออกมาใช้สิทธิเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนที่ ๑๖ เลือกเบอร์ ๑๖ กันให้มากที่สุดให้ชนะแบบใสสะอาด ๓ล้านคะแนนเสียงขึ้นไป... กราบวิงวอนคนกรุงเทพมหานคร ที่ยังไม่ได้ตัดสินใจให้เลือกคนที่๑๖ เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของท่านเพื่อรับใช้พ่อแม่พี่น้องลูกหลานของท่านทุกท่านให้เป็นเมืองกรุงเทพมหานครเป็นสถานที่ท่องเทียวอีกไปนานๆๆ นะ.. เลือกคนดีรับใช้กรุงเทพมหานคร...

โดย Visaninee

 

กลับไปที่ www.oknation.net