วันที่ ศุกร์ มีนาคม 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

วารสารใหม่ ประจำวันที่ 25 ก.พ.-10 มี.ค. 56 ห้องสมุดคณะพาณิชยฯ จุฬาฯ


วารสารใหม่ ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2556

ห้องสมุดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

eENTERPRISE  ฉบับที่ 276 (มีนาคม 2556)

เรื่องจากปก

 • Mobile Application ทางเลือกเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ยุคโมบาย

เรื่องที่น่าสนใจในฉบับ

 • วัดอุณหภูมิ Enterprise Application ตลาดไทย
 • เตือนผู้ผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนในไทย หยุดละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ หวั่นเสียโอกาธุรกิจ
 • ประเด็นการพัฒนาไอทีที่ CIO ควรสนใจในปี 2013
 • ผลักดันองค์กรสู่ยุค BYOD นั้น ทำกันอย่างไร?
 • ความสามารถทางด้านการแข่งขันของอุตสาหกรรมไอซีทีของประเทศไทย เมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศในอาเซียน
 • แนวทางบรอดแบนด์ประเทศไทยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • Social Media รอบตัว กับ @sresuda สงครามออนไลน์ศึกชิงผู้ว่าฯ

 

eLEADER  ปีที่ 23 ฉบับที่ 289 (มีนาคม 2556)

เรืองจากปก

 • เกาะติดเทรนด์เทคโนโลยี Big Data ตามกระแส Internet of Thing

เรื่องที่น่าสนใจในฉบับ

 • จับตา 4 แรงขับเคลื่อน ผลักดันอุตสาหกรรมไอซีทีไทยโต
 • ASEAN CSA Summit 2023 ยกระดับมาตรฐานการใช้คลาวด์ในอาเซียน
 • บทพิสูจน์ PayPal ธุรกรรมการเงิน E-Commerce โลก (ตอนจบ)
 • คลาวด์แพลตฟอร์มใหม่สำหรับธุรกิจ (Business Platform) ตอนที่ 5 ตอนแนวคิดของการออกแบบเพื่อช่วย Absorb Varieties
 • “Creative Cloud” ปฏิวัติวงการเทคโนโลยีเพื่อการสร้างสรรค์
 • ชี้คนไทยเลือกใช้เทคโนโลยีส่วนบุคคลในที่ทำงานเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างขีดความสามารถ

 

LOGISTICS THAILAND  ปีที่ 11 ฉบับที่ 126 (กุมภาพันธ์ 2556)

เรื่องจากปก

 • Go to Dawei
  สำรวจ LogisticsDaweiAirport – Port – Railway & go to Myanmar ตลุยเมืองเศรษฐกิจ “ย่างกุ้ง” ดูตลาดรถมือ 2

เรื่องที่น่าสนใจในฉบับ

 • ไขประเด็นลดต้นทุนกับแอมป์ “พิธาน องค์โฆสิต” รองกรรมการผู้จัดการบมจ.เคซีอี อิเลคโทรนิคส์ (KCE)
 • Transportation & Logistics Cost
 • SIIT สร้างมืออาชีพอย่าง Outperform “Best International ในเมืองไทย ต้องมาที่สถาบัน SIIT”
 • IT Port ก้าวต่อไปท่าเรือแหลมฉบัง
 • เปิดบ้านสนทนากับ ดร.บุญทรัพย์ พานิชการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • Dawei big project logistics & industrial
 • Supply Chain Management อย่างไร...
 • Best practice for the exporter in case of O.E.M.
 • พม่ากับโอกาสทางธุรกิจของไทย

 

MICRO COMPUTER  ปีที่ 31 ฉบับที่ 332 (มีนาคม 2556)

เรื่องจากปก

 • Big Data ในมุมมองผู้ดูแลระบบเครือข่าย

เรื่องที่น่าสนใจในฉบับ

 • เมื่อ Big Data เข้ามามีบทบาทในบริบทของการแพทย์และสาธารณสุข
 • ความปลอดภัยเล็กๆ สำหรับ “Big Data” ที่ต้องพิจารณา
 • ห้าประการที่องค์กรต่างๆ ต้องในการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่
 • การเดินทางยุค 2013 เลี่ยงรถติดด้วยข้อมูลรายงานจราจรบนระบบเนวิกเกเตอร์
 • แนวความคิดในการบริหารงานในมุมมองของผู้ดูและระบบเครือข่ายตอนที่ 2
 • แอปเสริมสำหรับ Galaxy Note 2
 • เทคนิคในเบื้องต้นในการทำ Trouble Shooting ตอน ไม่อยากตกเป็นผู้ต้องหา

 

TQM magazine  ปีที่ 6 ฉบับที่ 107-108 (กุมภาพันธ์ 2556)

เรื่องที่น่าสนใจในฉบับ

 • คู่มือปรับปรุงคุณภาพงานด้วย OC Story and 14 QC Tools บทที่ 2 กรณีศึกษา “นิทานเรื่องคิวซี” (ต่อ) / ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล
 • ความมีส่วนร่วมของพนักงานสำหรับองค์ลีน (ตอนที่ 1 – 2) / อ.โกศล ดีศีลธรรม

 

ดอกเบี้ย  ปีที่ 31 ฉบับที่ 380 (มีนาคม 2556)

เรื่องจากปก

 • ชะตากรรมแฝดคนละฝา iBank กะ SME Bank

เรื่องที่น่าสนใจในฉบับ

 • สัมภาษณ์พิเศษ ระเฑียร ศรีมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บัตรกรุงไทย
 • แบงก์ชาติหนุนใช้ ดอกเบี้ย BIBOR สะท้อนความเป็นจริงและถูกกว่า
 • ดอกเบี้ยไทย ใน สายตาคนนอก
 • ธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ ตาดีได้...ตาร้ายเสีย
 • ตรวจชีพจรประกัน แห่ตั้งรับตลาดเออีซี
 • กลยุทธ์เทคโอเวอร์อสังหาฯ ร่นการลงทุน-สร้างแบรนด์

 

เอกสารภาษีอากร ปีที่ 32 ฉบับที่ 378 (มีนาคม 2556)

เรื่องจากปก

 • ข้อควรระมัดระวังในการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50

เรื่องที่น่าสนใจในฉบับ

 • Talk of the Town: เหตุ...จากป้ายหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่า กทม.!
 • บทความพิเศษ: รู้เขารู้เรา...ก่อนเข้าสู่ AEC ตอนฟอร์มดีและห่วงโซ่ธุรกิจ...กำหนดชะตาธุรกิจได้
 • การวางแผนภาษี: วางแผนภาษีบริษัทห้างร้าน (ตอนที่ 7)
 • การวางแผนภาษี: กลยุทธ์การวางแผนภาษีในการทำสัญญา Contractual Tax Planning (ตอนที่ 6)
 • การวางแผนภาษี: ข้อพิจารณาทางภาษีในการโอนทรัพย์สินสู่บริษัทร่วมทุน
 • ภาษีอากร: เมื่อสัญญาเปลี่ยนไป ภาระภาษีเปลี่ยนตาม กรณีศึกษา (Case Study) “สัญญาร่วมค้า” (Joint Venture) กับ “สัญญาค้าร่วม” (Consortium Agreement) (ตอนที่ 1)
 • ภาษีสรรพากร: การขายสินค้า การให้บริการ ที่ไม่มีมูลค่าของฐานภาษี VAT (ตอนจบ)
 • Tax Audit & Tax Review : (ตอนที่ 4) การรับรู้รายได้และรายจ่ายตามเกณฑ์สิทธิ (ต่อ)
 • Import & Export : องค์ประกอบและสาระสำคัญของ ATIGA : ASEAN Trade in Goods Agreement Elements (ตอนที่ 1)
 • คำพิพากษา : การขยายเวลาอุทธรณ์คำวินิจฉัย อุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณา อุทธรณ์ต่อศาล
 • บัญชี 2013 Update & Recommend : ประเด็นความผิดที่พบในงบการเงินกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs) และข้อเสนอแนะ (ตอนที่ 5)
 • บัญชีภาษีอากร : ข้อควรระมัดระวังในการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50
 • บัญชีภาษีอากร : บัญชีการเงินและบัญชีภาษีอากรความเหมือนที่แตกต่าง (ตอนที่ 25)
 • การบัญชีเพื่อการบริหาร : วงจรชีวิตต้นทุนกับการกำหนดราคาขาย (Life-Cycle Costing and Pricing)
 • ตรวจสอบบัญชี : กลยุทธ์การจัดการงานบัญชีไม่ให้บกพร่องต่อการสอบบัญชี (ตอนที่ 3) ลูกหนี้การค้า
 • บริหารการเงิน : กฎ 10 ประการในการสร้างมูลค่าแก่ผู้ถือหุ้น (ตอนที่ 1)

 

อ่านเรื่องทั้งหมดได้แล้ววันนี้ ที่ ห้องสมุดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

** บุคคลภายนอก โปรดคลิกดู รายละเอียดการให้บริการ

โดย Anocha-Library

 

กลับไปที่ www.oknation.net