วันที่ พุธ มีนาคม 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ทริปศิลปวัฒนธรรม ล่องสายชล ยล ๕ อาราม งามสรรพศิลป์ ถิ่นสถานย่านบางกอกน้อย – บางกรวย


ทริปศิลปวัฒนธรรม ล่องสายชล ยล ๕ อาราม งามสรรพศิลป์ ถิ่นสถานย่านบางกอกน้อย – บางกรวย

วิทยากร นำชมโดย อ.จุลภัสสร พนมวัน ณ อยุธยา (อ.นัท) วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรม

 

สรรพ์สารศิลป์ ครั้งที่ ๘

ล่องสายชล ยล ๕ อาราม งามสรรพศิลป์ ถิ่นสถานย่านบางกอกน้อย – บางกรวย

วันเสาร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖

*********************************

๐๗.๓๐ น. พบกัน ณ จุดนัดหมาย บริเวณศาลาหน้าพระอุโบสถวัดราชาธิวาสวรวิหาร ถนนสามเสน

ลงทะเบียนและรับเอกสาร

๐๘.๓๐ น. ยล วัดราชาธิวาสวรวิหาร พระอารามหลวงริมแม่น้ำเจ้าพระยา สัมผัสความงามของพระอุโบสถรูปทรง

แปลกตาและซุ้มพระซึ่งออกแบบโดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ นายช่างใหญ่แห่งรัตนโกสินทร์ผู้ฝากผลงานศิลปกรรมอันเลอเลิศหลายแห่งตลอดรัชสมัยสมเด็จ พระพุทธเจ้าหลวง พร้อมชมภาพจิตรกรรมฝาผนังปูนเปียก(Fresco)เรื่องเวสสันดรชาดก ฝีมือช่าง ชาวอิตาเลียนซึ่งเขียนได้งดงามราวมีชีวิต

๐๙.๓๐ น. ล่องเรือสู่คลองบางกอกน้อย ซึ่งในอดีตคือเส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยาสายเดิมและเป็นฉากที่ปรากฏ ในวรรณกรรมนิราศและนวนิยายที่มีชื่อเสียงหลายเรื่อง มุ่งสู่วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร พระอารามหลวงที่ได้รับการปฏิสังขรณ์ในสมัยรัชกาลที่ ๑ ที่ได้รับยกย่องในวงการศิลปะไทยว่า”เป็นอัญมณีแห่งย่านบางกอกน้อย” นมัสการหลวงพ่อศาสดา พระพุทธรูปศิลปะสุโขทัยอันศักดิ์สิทธิ์ พร้อมชมหน้าบันจำหลักไม้ฝีมือประณีตและภาพจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามราวกับมีชีวิตตัดเส้น ได้บางเฉียบ ด้วยพู่กัน”หนวดหนู” ของจิตรกรเลื่องชื่อสมัยรัชกาลที่ ๓

๑๑.๑๕ น. ชมความงดงามของภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพุทธประวัติ ณ วัดนายโรง ซึ่งวัดนี้สร้างโดย”นายกรับ” เจ้าของคณะละครนอกที่มีชื่อเสียงในสมัยรัชกาลที่ ๓ – ๔ และได้รับเกียรติให้เป็น ๑ ใน ๗ ของคณะละคร ที่ได้แสดงละครในงานสมโภชคลองผดุงกรุงเกษม เมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๗

๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวันหลากรสตามอัธยาศัยพร้อมเลือกซื้อสินค้าหลากชนิดเป็นของฝากกลับบ้าน

ณ ตลาดน้ำตลิ่งชัน

๑๓.๓๐ น. ออกเดินทางตามเส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยาสายเดิมผ่านคลองลัดบางกรวยสู่คลองอ้อมนนทบุรี รื่นรมย์กับทัศนียภาพและวิถีชีวิตของชาวสวนย่านนนทบุรีที่ตั้งบ้านเรือนอยู่สองฟากฝั่งคลอง ชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน วัดบางอ้อยช้าง ซึ่งเก็บรักษาสิ่งของที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจหลายชิ้น อาทิ สมุดข่อย ตำรายาพื้นบ้าน หีบและตู้พระไตรปิฎกลายรดน้ำ เครื่องมือเครื่องใช้ของชาวสวนย่านนนทบุรี ฯลฯ พร้อมชม”รอยพระพุทธบาทลอยฟ้า” ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ที่หาชมได้ยากบนศาลาการเปรียญ

๑๕.๓๐ น. สัมผัสกับความงดงามของพระอารามเก่าแก่สมัยอยุธยาในพื้นที่สวนเก่าย่านบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

ซึ่งได้รับการบูรณะในสมัยรัชกาลที่ ๓ โดยกรมหลวงเสนีย์บริรักษ์ พระโอรสในกรมพระราชวังหลัง

ชมลวดลายจำหลักไม้หน้าบัน ปูนปั้นและภาพจิตรกรรมฝาผนังอันวิจิตรที่หาชมได้ยาก ณ วัดโพธิ์บางโอ

๑๗.๐๐ น. แยกย้ายกันเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพและเปี่ยมด้วยความประทับใจ

*********************************************************

*กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม พลิก

นำชมโดย : จุลภัสสร พนมวัน ณ อยุธยา (นัท) วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรม

 

อัตราค่าร่วมกิจกรรม ท่านละ ๑,๕๐๐บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

* อัตรานี้รวม ๑. ค่าพาหนะ(เรือ )

๒. วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม

๓. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (มื้อเช้า)

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณจุลภัสสร พนมวัน ณ อยุธยา โทร.๐–๘๑๓๔๓–๔๒๖๑

 

การสำรองเข้าร่วมสัญจร รับจำนวนจำกัด

๑.โอนเงิน เข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ (จำกัด) มหาชน สาขา สุขุมวิท ซอย ๗๑ ในนาม นายจุลภัสสร พนมวัน ณ อยุธยา เลขที่บัญชี ๐๗๑-๒๘๓๕๑๑-๕ ภายใน วันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖

๒.เมื่อโอนเงินแล้วกรุณาโทรศัพท์หรือส่ง SMS ยืนยันเข้าร่วมกิจกรรมที่ โทร.๐–๘๑๓๔๓–๔๒๖๑ หรือทางกล่องข้อความในเฟซบุ๊ค นัท จุล โดยระบุชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก อีเมล์แอดเดรส และชื่อในเฟซบุ๊ค เพื่อความสะดวกในการแจ้งข่าวสารกิจกรรมให้ท่านทราบต่อไป และเพื่อรักษาสิทธิ์ของท่านเนื่องจากถ้าโอนเงินมาแล้ว แต่ไม่ยืนยันการโอนเงิน ผู้จัดกิจกรรมจะไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าผู้ใดโอนมาและเป็นจำนวนกี่ท่าน ) กรุณานำสลิปรายการโอนเงินมาให้ในวันที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยเขียนชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ของท่าน รวมถึงของผู้ร่วมคณะท่านในใบสลิปอย่างชัดเจน เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบของผู้จัดกิจกรรม

๓.หากท่านได้โอนเงินมาแล้ว แต่ไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมตามที่แจ้งไว้ได้ อาจมอบให้ผู้อื่นมาแทนได้

โดยแจ้งให้ผู้จัดทราบล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ วัน ก่อนวันจัดกิจกรรม หากไม่แจ้งตามกำหนดดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์การคืนเงิน

๔.รับเฉพาะผู้สนใจชาวไทย

 

รับจำนวนจำกัด

 

ระเบียบในการเข้าชมสถานที่

๑.กรุณาแต่งกายสุภาพเพื่อเป็นการเคารพสถานที่ซึ่งไปเข้าเยี่ยมชม เป็นศาสนสถานหลายแห่ง (งดกางเกงขาสั้น

กระโปรงสั้นและเสื้อแขนกุด)

๒.กรุณาปฏิบัติตามระเบียบของสถานที่ทุกแห่งที่เข้าไปเยี่ยมชม เช่น ไม่ล่วงล้ำและถ่ายภาพบางพื้นที่

ถ้าไม่ได้รับอนุญาต

เครดิตภาพ อ้างอิง http://www.facebook.com/groups/198771660256132/permalink/274265706040060/

โดย ชมวิวทิวทัศน์

 

กลับไปที่ www.oknation.net