วันที่ อาทิตย์ มีนาคม 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ฉายภาพยนตร์และเสวนาในวาระครบรอบ ๔๐ ปี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ (๑)


      ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นวาระครบรอ ๔๐ ปี ของเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖  ที่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชน ทั่วประเทศได้เคลื่อนไหวเรียกร้องสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตย ต่อต้านการปกครองโดยอำนาจเผด็กการทหาร นับเป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองของภาคประชาชนที่กว้างขวางและมีผู้เข้าร่วมมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ เมื่อเหตุการร์เสร็จสิ้นลงใหม่ๆ ท่านอาจารย์ปรีดี  พนมยงค์ได้เสนอบทนิพนธ์เรื่อง "จงพิทักษ์เจตนารมณ์ประชาธิปไตยสมบูรณ์ของวีรชน ๑๔ ตุลาคม"  นับเป็นการเสนอความคิดต่อเหตุการณ์อย่างมีสติและให้คุณค่ากับสังคมเป็นอย่างมาก  ต่อจากนั้นท่านอาจารย์ปรีดี  พนมยงค์ ยังแสดงทัศนะให้สัมภาษณ์และเสนอบทนิพนธ์อีกหลายชิ้น  ซึ่งมีความหมายต่อขบวนการนิสิตนักศึกษา ประชาชน เป็นอย่างยิ่ง ฯลฯ....

      ในวาระที่มีความสำคัญนี้  สถาบันปรีดี  พนมยงค์ ร่วมกับ มูลนิธิไชยวนา (ครูองุ่น  มาลิก) เล็งเห็นคุณค่าจึงได้ร่วมมือกับองค์กรภาคส่วนต่างๆ จัดกิจกรรมหลายโครงการ  ประเดิมด้วยการฉายภาพยนตร์และการเสวนาดังนี้

 

 

ฉายภาพยนตร์และเสวนาในวาระครบรอบ  ๔๐ ปี  ๑๔ ตุลาคม  ๒๕๑๖ (๑)

โครงการภาพยนตร์นานาชาติ สถาบันปรีดี  พนมยงค์   ร่วมกับ  มูลนิธิไชยวนา  (ครูองุ่น  มาลิก)

ขอเชิญชมภาพยนตร์และเสวนา ในวาระครบรอบ ๔๐ ปี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ ชุดที่ ๑

ฉายด้วยเครื่องโปรเจ็คเตอร์ณ สถาบันปรีดี พนมยงค์ เลขที่ ๖๕/๑ สุขุมวิท ๕๕ (ทองหล่อ) กรุงเทพฯ

 

วันเสาร์ที่ ๖ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๖  เวลา ๑๒.๐๐ น. ฉายภาพยนตร์เรื่อง

OCTOBER  1917(Ten Days that shock the World) silentB.W.   104   minutes THAI  SUBTITLES

เสวนา โดย  วิภา  ดาวมณี            มูลนิธินิคม จันทรวิทุร

                   ทองธัช  เทพารักษ์   ศิลปินอิสระ

ต่อด้วยการฉายภาพยนตร์เรื่อง

ANIMAL  FARM  1999   ENGLISH  DUBBED/ COLOR   87   minutes / THAI  SUBTITLES

...................................................................................................

วันเสาร์ที่  ๒๗ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๖  เวลา ๑๒.๐๐ น. ฉายภาพยนตร์เรื่อง

DEAD POETS SOCIETY 1989 ENGLISH  DUBBED/ COLOR 128  minutes / THAI  SUBTITLES

และเรื่อง

FREEDOM  WRITERS  2006    ENGLISH  DUBBED/ COLOR   87   minutes / THAI  SUBTITLES

เปิดวงเสวนา โดย  สิทธิธรรม  โรหิตะสุข วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

                             นภสร  ลิ้มไชยาวัฒน์       ภาควิชาภาพยนตร์ฯ คณะนิเทศศาสตร์     

                                                                   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต (อดีต บก. ไบโอสโคป)

                             อรรถพล  อนันตวรสกุล   คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฯลฯ

...................................................................................................

 

วันเสาร์ที่  ๔ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖  เวลา ๑๒.๐๐ น. ฉายภาพยนตร์เรื่อง

AUTUMN  SONATA  1978  SWEDISH   DUBBED/ COLOR   92   minutes / THAI  SUBTITLES

เล่าความประทับใจ ฯ  โดย  สุชาติ  สวัสดิ์ศรี “สิงห์สนามหลวง”

ต่อด้วยการฉายภาพยนตร์เรื่อง

EARLY  SUMMER  1951    JAPANESE   DUBBED/ B.W.  125  minutes /THAI  SUBTITLES

...................................................................................................

 

วันเสาร์ที่  ๑ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๖  เวลา ๑๒.๐๐ น. ฉายภาพยนตร์เรื่อง

THE  GRADUATE  1967   ENGLISH  DUBBED/ COLOR   106    minutes / THAI  SUBTITLES

เสวนา โดย  ใบตองแห้ง   คอลัมนิสต์อิสระ

                   เรืองรอง  รุ่งรัศมี  ศิลปินนักคิดนักเขียน

ต่อด้วยการฉายภาพยนตร์เรื่อง

CINEMA  PARADISO  1989   ITALIAN   DUBBED/ COLOR   124  minutes /THAI  SUBTITLES

...................................................................................................

 

ดำเนินรายการโดย : สินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย

ร่วมจัดโดย  : กลุ่มตุลาธรรม

...................................................................................................

 

ชมฟรี   Admission Free      เดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีทองหล่อ (ทางออกที่ ๓)  Tel : 02-3813860-1

E-mail : pridiinst@yahoo.com / www.pridiinstitute.com  / Facebook : www.facebook.com/pridibanomyong.inst

โดย สินธุ์สวัสดิ์ยอดบางเตย

 

กลับไปที่ www.oknation.net