วันที่ อาทิตย์ มีนาคม 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

รู้ไว้ใช่ว่าข้อมูลการโอนที่โอนทาง


 

 

ไปโอนที่มรดกมา กว่าจะพร้อมหน้าพร้อมตากันได้ ร่วม 7-8 ปีที่แม่จากไป.

เอ้าใครมีข้อสงสัยเรื่องโอนที่มรดกก็สอบถามมาได้..เท่าที่พอจะตอบได้หากเป็นกรณีเดียวกันครับ

เผื่อพอแนะนำได้บ้างครับ


(เหมือนก่อนไปทำ ก็ไม่รู้อะไรเป็นอะไร ต้องทำอะไร เตรียมอะไรบ้าง ถามใครๆก็บอกว่าเตรียมมาให้หมด มาให้หมด...) 
ประมาณนั้น

 

 

ถามใครๆเรื่องเอกสาร ก็ว่าตามนี้ตามหลักการ แต่เจาะลึกลงรายละเอียดปลีกย่อยมี่ทั้งซับซ้อน และง่ายกว่าที่คิดก็มี ต้องให้ผู้เคยมีประสบการณ์ในกรณีนั้นๆๆๆแนะนำ ทำให้มั่นใจ ไม่เสียเวลาแน่นอน

เรื่องบางเรื่องกว่าจะลงตัวต้องใช้ความพร้อม ความลงตัว และผู้รู้แนะนำจะได้ช่วยมั่นใจว่าถูกต้องตามขั้นตอนจะได้ไม่เสียเวลา

 

 

 

 

คนเยอะต้องไปตั้งแต่เช้าๆๆ บางคนกว่าจะเสร็จก็เย็นเลยแหละ..

 

เอกสารมากมาย จะใช้กี่ชุด คำตอบคือ..ท่านจะทำการกี่โฉนด (โอนกี่โฉนด) ก็ใช้เอกสารเท่ากับจำนวนโฉนดที่จะมาดำเนินเรื่องนั้นๆๆ เช่น จะโอนที่มรดก 4 โฉนด ก็ใช้เอกสารต่างๆ 4 ชุด แนบตามแต่ละโฉนดนั้นๆๆๆ (เอากริ๊ปหนีบแต่ละชุดไว้ แล้วเอาที่หนีบกระดาษหนีบชุดรวมทั้ง4ชุด ไปใส่ในตระกร้า ให้เจ้าหน้าที่เช็คเอกสาร ถ้าเอกสาครบถ้วนก็จะได้บัตรคิวมา)

บัตรคิว (จากสำนักที่ดินแห่งหนึ่ง) แต่ละสีมีความหมายของมัน เช่น สีชมพู คือ โอนใส่ชื่อคนเดียว สีฟ้า โอนใส่ชื่อหลายท่าน ,

สีเหลือง เกี่ยวกับการ ธ.ก.ส. อะไรอย่างนี้เป็นต้น

 

นั้งๆนอนๆรอกันไป

โปรดทราบ...การมอบอำนาจผู้อื่นมา ทางเจ้าที่จะถ่ายภาพไว้เป็นข้อมูลทางหลักฐานไว้ด้วย

 

ขั้นตอนต่างๆมีประมาณเวลาไว้ดูเหมือนจะสะดวกและว่าไปตามนั้น แต่ความจริงอยู่ที่คิว และเอกสารของแต่ละท่าน บางคนมีเรื่องโอนเยอะ ต้องเซ็นต์ชื่อในญาติพี่น้องหลายๆๆท่าน และมีหลายๆๆชุด ขั้นตอนก็เนิ่นนานเจอเป็นชั่วโมงๆ 1-3 ชั่วโมงก็เห็นมาแล้วคร๊าบ

 
 
 

 

 

 

ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ

 

มาโอนมรดกที่ดิน 4 โฉนด ตั้งแต่ 08.00 น. เสร็จสิ้น 16.30 น. เป็นเวลาปิดทำการพอดี แต่เราไม่ใช่กลุ่มสุดท้าย เจ้าหน้าที่ยังบริการที่เหลืออีกหลายท่าน หลายกลุ่มที่ยังไม่เสร็จ (สรุปมาที่ดิน มาทั้งวัน และอาจหลายวันไม่เสร็จ ขึ้นอยู่กับเอกสารต่างๆที่เตรรียมมาด้วย บางคนต้องให้ผู้ใหญ่บ้านถ่ายสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นต์รับรอง ก็ต้องวิ่งออกไปตามหาผู้ใหญ่บ้านก็มี..)

 

ของผมโอนที่มรดก 4 โฉนด จะได้เอกสารมา 4 ชุด เพื่อให้หน่วยงานต่างๆเซ็นต์เพื่อติดประกาศ ณ ที่นั้นๆ (กำนัน,นายอำเภอ,อบต.,เทศบาล) แล้วต้นขั้วส่งคืนสำนักงานที่ดิน จะนับใบสุดท้ายที่ส่งคืนสำนักที่ดินเป็นวันที่ 1

(หากครบ 30 วัน ไม่มีใครคัดค้านก็ไปโอนที่ได้)

 

 

ติดประกาศ 30 วัน (นับตั้งแต่ใบเซ็นต์ของหน่วยงานต่างๆส่งคืนสำนักการที่ดินฉบับสุดท้ายเป็นวันที่1 )

หากไม่มีผู้ใดคัดค้านก็มาโอนที่ได้ หากรู้ครบ 30 วัน

โดยไม่มีใครคัดค้านก็มาได้เลย หากไม่ทราบจะมีหนังสือแจ้งให้เราทราบ

รวมทั้งหากมีผู้คัดค้านก็จะมีเอกสารแจ้งให้ทราบเช่นกัน

 

 

 .

.

.............................................................

.

.

* ข้อมูลเพิ่มเติม (ส่วนตัวที่ได้จากการยื่นเอกสารครั้งนี้)

...กรณีขอรับมรดก ซึ่งต้องประกาศ...

1.คุณพ่อ หรือคุณแม่ที่ยังมีชีวิต รวมทั้งลูกๆทั้งหมดต้องไปด้วย (แม้บางคนจะไม่ขอรับมรดก)

เพราะต้องเซ็นต์เอกสารต่างๆเพิ่มเติมมากมาย

2.เอกสารที่ต้องเอาไปตามระบุ

(ขอเพิ่มเติมข้อมูลจากภาพ)

2.1เอาใบมรณะบัตรของคุณตา คุณยาย หรือ คุณปู่ คุณย่า (แล้วแต่กรณีเป็นมรดกฝ่ายพ่อ หรือแม่ เรา)

หากไม่มี ตายไปนานแล้ว ไม่ได้เก็บเอกสารไว้ ไม่เป็นไร เดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะทำเอกสารให้คุณพ่อ หรือคุณแม่่ เราเซ็นต์

2.2 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ

-ถ้าใครเปลี่ยนชื่อ และมีการย้ายทะเบียนบ้านจนทะเบียนบ้านปัจจุบันเป็นชื่อใหม่

(ไม่ใช่ชื่อเก่า แต่มีปากกาขีดทับ แล้วแก้เป็นชื่อใหม่)

กรณีอย่างนี้ ไม่ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ

แต่ทะเบียนบ้านที่มีปากกาขีดทับ แล้วแก้เป็นชื่อใหม่  อย่างนี้ต้องเอาใบเปลี่ยนชื่อไปด้วย

2.3 มีโฉนดที่ต้องดำเนินการกี่โฉนด  ก็เตรียมเอกสารเป็นชุดๆๆ เท่ากับจำนวนโฉนดที่จะดำเนินการ

2.4 วันยื่นเอกสาร เสียค่าธรรมเนียม ชุดละ 35 บาท

วันโอน (อีก 30 วัน หลังจากปิดประกาศ) ถึงจะเสียค่าโอนตามสูตร

 

ค่าใช้จ่ายที่เกิด ณ สำนักงานที่ดิน กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ตรวจสอบราคาประเมินที่ดิน ) »» 
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ( หัก ณ ที่จ่าย ) ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร »» 
ค่าธรรมเนียมการทำนิติกรรม ( ค่าโอน ) 2 % จากราคาประเมิน หรือราคาขาย แล้วแต่อย่างใดสูงกว่า
ค่าจดจำนอง ( กรณีจำนองกับสถาบันการเงิน ) 1% ของมูลค่าที่จำนอง
ค่าอากรแสตมป์ (ชำระอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง อากรแสตมป์ หรือธุรกิจเฉพาะ) 200 บาท ติดอากรแสตมป์ 1 บาท(0.50%) ตามราคา
ซื้อขายแต่ ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ( ไม่ต้องชำระหากถือครองเกิน 5 ปี ) 3.3% ของราคาซื้อขายที่ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน
 
ค่าใช้จ่ายที่เกิด ณ สำนักงานที่ดิน กรณีเป็นนิติบุคคล
ภาษีเงินได้นิติบุคคล ( หัก ณ ที่จ่าย ) 1% ของราคาซื้อขาย ( ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน )
ค่าธรรมเนียมการทำนิติกรรม ( ค่าโอน ) 2 % จากราคาประเมิน หรือราคาขาย แล้วแต่อย่างใดสูงกว่า
ค่าจดจำนอง ( กรณีจำนองกับสถาบันการเงิน ) 1% ของมูลค่าที่จำนอง
ค่าอากรแสตมป์ (ชำระอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง อากรแสตมป์ หรือธุรกิจเฉพาะ) 200 บาท ติดอากรแสตมป์ 1 บาท(0.50%) ตามราคา
ซื้อขายแต่ ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ( ไม่ต้องชำระหากถือครองเกิน 5 ปี ) 3.3% ของราคาซื้อขายที่ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน
 

2.5 เอกสารที่ใช้เป็นของทายาททุกคน

เอกสารของลูก-ภรรยา หรือสามี ไม่ต้องใช้

 

...........................................................

** หากข้อมูลไม่แน่ใจ ก็ทำตามคำเขาๆบอกแล้วกันที่ว่า..

"ไปกันให้หมด เตรียมเอกสารทุกๆอย่างเผื่อๆๆไว้จะได้ไม่เสียเวลา"

 .......................................................................

ข้อมูลอ้างอิง

สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ สาขาราษีไศล

http://landrasisalai.com/?name=news&file=readnews&id=16

 

กรมที่ดิน   กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ   สาขาราษีไศล
กรณี ขอรับมรดก ซึ่งต้องประกาศ
จะต้องมีหลักฐานประกอบ คือ
- โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์(เอกสารสิทธิ)
มรณบัตรหรือหนังสือรับรองการตายของ เจ้ามรดก
- กรณีที่ บิดา มารดา คู่สมรส บุตร เสียชีวิต ต้องมีหลักฐาน
 ประกอบด้วย เช่น มรณบัตร หรือหนังสือรับรองของอำเภอ
- บัตรประจำตัว พร้อมสำเนา ของทายาททุกคน
- ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา ของทายาททุกคน
- หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล  หรือหนังสือรับรอง(ถ้ามี)
(กรุณาตรวจสอบเอกสารให้ครบ ก่อนรับบริการ)
ขั้นตอนการขอรับมรดก
 (กรณีต้องประกาศ)
๑. ประชาสัมพันธ์ตรวจสอบหลักฐาน -  จ่ายบัตรคิว
๒. รับคำขอและสอบสวน
๓. ตรวจสอบสารบบ และหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
๔. เจ้าหน้าที่ลงบัญชีรับทำการ
๕. เจ้าหน้าที่ตรวจอายัด
๖. เขียนใบสั่งใบเสร็จ และรับเงินค่าธรรมเนียมคำขอ
๗.ทำการประกาศมรดก มีกำหนด 30 วัน
๘. เจ้าหน้าที่พิมพ์ประกาศ
๙. ส่งประกาศไปปิดตามสถานที่  ๆ      กฎหมายกำหนด    ได้แก่ สำนักงานที่ดินท้องที่ สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอหรือกิ่งอำเภอ สำนักงานเทศบาล ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ทำการแขวงหรือที่ทำการกำนันท้องที่  ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่ และบริเวณที่ดินนั้นแห่ง   ละหนึ่งฉบับ
๑๐. พนักงานเจ้าหน้าที่ มีหนังสือส่งประกาศไปให้บุคคลที่ผู้ขอแจ้งว่าเป็นทายาท
๑๑. ประกาศครบกำหนด 30 วัน ไม่มีผู้โต้แย้งคัดค้าน
๑๒. ทำหนังสือแจ้งผู้ขอมาดำเนินการเพื่อจดทะเบียน
๑๓. ตรวจอายัด เสนอเจ้าพนักงานที่ดิน สั่งจดทะเบียนผู้จัดการมรดกและโอนมรดก
๑๔. เจ้าหน้าที่ประเมินทุนทรัพย์
๑๕. เขียนใบสั่งใบเสร็จและรับเงินค่าธรรมเนียม
๑๖. แก้สารบัญจดทะเบียน
๑๗.เจ้าพนักงานที่ดินลงนามจดทะเบียน และประทับตรา
๑๘.แจกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
ระยะเวลาในการรับคำขอประมาณ ๑ ชั่วโมง(ไม่รวมระยะเวลารอดำเนินการ)
ระยะเวลาในวันจดทะเบียน ๓๐ นาที (ไม่รวมระยะเวลารอดำเนินการ)
ค่าธรรมเนียม
๑. ค่าคำขอแปลงละ ๕ บาท   ค่าพยานเรื่องละ   ๒๐ บาท
๒. ค่าประกาศแปลงละ ๑๐ บาท (กรณีที่ต้องมีการประกาศ)
๓.ค่าปิดประกาศให้แก่ผู้ปิดประกาศ แปลงละ ๑๐ บาท(กรณีประกาศ)
๔. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม   ร้อยละ ๒ ของราคาประเมิน
(ยกเว้นกรณี โอนมรดกระหว่าง ผู้สืบสันดาน,คู่สมรส ร้อยละ ๐.๕)
๕.ค่ามอบอำนาจ กรณีที่มีการมอบอำนาจ เรื่องละ ๒๐ บาท
๖.ค่าอากรแสตมป์ปิดใบมอบอำนาจ ฉบับละ ๓๐ บาท
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ   สาขาราศีไศล
กรมที่ดิน   กระทรวงมหาดไทย
กรณี ขอรับมรดกกรณีไม่ต้องประกาศ
จะต้องมีหลักฐานประกอบ คือ
- โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์(เอกสารสิทธิ)
มรณบัตรหรือหนังสือรับรองการตายของ เจ้ามรดก
- คำสั่งศาลตั้งเป็นผู้จัดการมรดก
- บัตรประจำตัว พร้อมสำเนา ของผู้ขอเป็นผู้จัดการมรดก
- ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา ของผู้ขอเป็นผู้จัดการมรดก
- บัตรประจำตัว พร้อมสำเนา ของผู้ขอรับมรดก
- ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา ของผู้ขอรับมรดก
- หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล  หรือหนังสือรับรอง(ถ้ามี)
 (กรุณาตรวจสอบเอกสารให้ครบ ก่อนขอรับบริการ)
ขั้นตอนการขอรับมรดก
 (กรณีไม่ต้องประกาศ เช่น ศาลตั้งผู้จัดการมรดก)
๑. ประชาสัมพันธ์ตรวจสอบเอกสาร  จ่ายบัตรคิว
(กรณีเอกสารไม่ครบ หรือผู้ขอไม่มาติดต่อไม่สามารถจ่ายคิวได้)
๒. รับคำขอและสอบสวน
๓. ตรวจสอบสารบบและหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
๔. เจ้าหน้าที่ลงบัญชีรับทำการ
๕. เจ้าหน้าที่ตรวจอายัด
๖. เสนอเจ้าพนักงานที่ดิน สั่งจดทะเบียนผู้จัดการมรดกและโอนมรดก
๗. ประเมินราคาทุนทรัพย์
๘. เขียนใบสั่ง ใบเสร็จและรับเงินค่าธรรมเนียม
๙. แก้สารบัญจดทะเบียน
๑๐.เจ้าพนักงานที่ดินลงนามจดทะเบียนและประทับตรา
๑๑. แจกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน    เสร็จขั้นตอนดำเนินการ
ระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ ๑.๕ ชั่วโมง(ไม่รวมระยะเวลารอดำเนินการ)

 

โดย ความทรงจำเก่าๆ

 

กลับไปที่ www.oknation.net