วันที่ พฤหัสบดี มีนาคม 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

โฮมสเตย์บ้านเกาะพิทักษ์ หลังสวน ชุมพร...กับการพัฒนาศักยภาพ อสม.


   โฮมสเตย์บ้านเกาะพิทักษ์ หลังสวน ชุมพร...กับการพัฒนาศักยภาพ อสม.ด้วยการนำ อสม.ไปรับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม.ตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร รุ่นที่ 1 วันที่ 19-20 มีนาคม 2556 ณ บ้านเกาะพิทักษ์ ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร


เทศบาลตำบลทุ่งตะไครร่วมกับโรงพยาบาลอำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

 

ช่วงเดินทางไปเกาะพิทักษ์

ถึงเป้าหมายปลายทาง

 

เดินทางสู่เกาะพิทักษ์ ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ถ่ายภาพหมู่ไว้ก่อนการอบรม

ที่หมาย

รวมกลุ่ม

ห้องอบรมบรรยากาศดีมากๆเปิดโล่งมองเห็นน้ำทะเล

เข้ากลุ่มแสดงความคิดเห็น

บรรยายสนุกสนาน

พยาบาลนอกเครื่องแบบบรรยาย

เดินไปอบรม

เสริมพลังด้วยอาหารทะเลสดๆอร่อยมากๆ

ทานไปยิ้มไป

อบรม บรรยายต่อเรื่องแม่และเด็ก

เรื่องการให้นม

เตรียมวางแผนงาน

นี่ก็บรรยาย

อสม.ส่งตัวแทนมาสรุปผลการระดมสมอง

เห็นด้วย เห็นต่าง สรุปเป็นความคิดสู่การปฏิบัติเพื่อความสำเร็จของงาน อสม.

ทดลองปฏิบัติจริง

สนุกสนาน

ผ่อนคลาย

บรรยาย

นายกเข้าใจ อสม.ที่เสียสละทำงานและนายกสนับสนุน อสม.เต็มที่....โทษที่เข้าใจผิดหน้าเหมือนนายกเลย..!!

รื่นเริง

สบายๆริมทะเลได้บรรยากาศมากๆ

นี่ก็ใต้ร่มไม้เย็นๆ

นี่ทีมงานรับประทานอาหารทะเลสดๆ

ลมเย็นๆ

ร้องรำทำเพลง

ผลงานกลุ่ม

ฟังแบบสบายๆ

วิทยากรโชว์

เยี่ยมๆ

นี่ร้านค้าบนเกาะพิทักษ์

แวะชมสนับสนุนชุมชนคนบนเกาะพิทักษ์

เสร็จแล้วลงเรือกลับบ้าน

เที่ยวสุดท้าย มาใหม่รุ่นต่อไปครับ

หอบเอาความรู้เพื่อนำไปปฏิบัติใช้ในชุมชนที่รับผิดชอบ

วิทยากรโล่งไปแล้ว 1 รุ่น

โดย ตะวันลับขอบฟ้า

 

กลับไปที่ www.oknation.net