วันที่ ศุกร์ มีนาคม 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เงินอุดหนุนฯปี 2556 ที่ไม่เป็นธรรม


...ที่จริงเป็นเรื่องเก่าๆที่เทศบาลที่ยกฐานะมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ เคยสอบถาม ท้วงติง ในการประชุมสมาคมสันนิบาติเทศบาลแห่งประเทศไทยและในที่ประชุมของคณะกรรมการท้องถิ่นต่างๆทั้งกรรมการกระัจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น

  วันนี้ อยากจะเอาตัวอย่างมาแสดงให้ทุกคนเห็น ว่าหลักเกณฑ์ หลักการณ์ หรือหลัก..ที่รัฐบาลชุดที่มี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร หรือท่านคณะกรรมการกกระจายอำนาจชุดนี้ปัจจุบันนี้ หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปนั้น มาได้รับรู้รับทราบไปพร้อมๆกันครับ

  ผมมีตัวอย่างเอาเฉพาะในพื้นที่ที่เราอยู่ ยกตัวอย่างอำเภอเดียวกันมาให้เห็น ว่าการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป งวดที่ ๓ เขาบอกว่างวดสุดท้าย ตามหนังสือกรมส่งเสริมฯ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ ลงนามโดยนายโชคชัน เดชอมรธัญ รอง อธิบดีกรมส่งเสริมฯ แจ้งมายังท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศ

 เขาทำกันอย่างไร....ซึ่งการจัดสรรเงินให้กับ เทศบาล(ไม่เกี่ยวกับ อบต.)จำนวน ๕ แห่ง ในเขตอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มีรายละเอียดดังนี้ 

  ๑)เทศบาลตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง ยกฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบลเมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2542 มีพื้นที่ 2 ตารางกิโลเมตร มี จำนวน 808 ครัวเรือน ประชากร 2,254 คน ได้รับการจัดสรรฯเป็นเงิน 6,817,385 บาท (ยกฐานะก่อนปี 2552)

  ๒)เทศบาลตำบลท่าโขลง อำเภอท่าวุ้ง ยกฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลเมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2542 เช่นกันมีพื้นที่ 1.6 ตารางกิโลเมตร มีจำนวนครัวเรือน  897 ครัวเรือน ประชากร 2,440 คน ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนฯ เป้นเงิน 6,537,764 บาท (ยากฐานะก่อนปี 2552 )

 ๓)เทศบาลตำบลโคกสลุด อำเภอท่าวุ้ง ยกฐานะเมื่อปี 2551 จำนวน 561 หลังคาเรือน ประชากร 2,017 คน ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนฯ เป็นเงิน 6,691,983 บาท( ยกฐานะก่อนปี 2552) 

 ๔)เทศบาลตำบลโพธิตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง ยกฐานะในปี 2552 มีพื้นที่ 19,76 ตารางกิโลเมตร มีจำนวน 1,518 หลังคาเรือน มีประชากร 4,796 คน ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนฯ เป็นเงิน  2,637,697 บาท (ยกฐา่นะหลังปี 2552) 

๕) เทศบาลตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง ยกฐานะปี 2552 มีพื้นที่ 26.37 ตารางกิโลเมตร มีจำนวน 1506 ครัวเรือน มีประชากร 4,705 คน ได้รับการจัดสรเงินอุดหนุนฯ 3,119,309 บาท (ยกฐานะหลังปี 2552)

...ข้อมูลนี้ ประชากร ครัวเรือน บางแห่งอาจจะเก่าไปบ้างแต่ผิดพลาดไม่เกิน 2 เปอร์เซนต์ พอเห็นตัวเลขเงินงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้กับ องค์กรปกครองท้องถิ่น โดยเฉพาะเทศบาล ด้วยกันเองแล้วทำให้มองเห้นถึงความไม่เป็นธรรม ประชากรในอำเภอเดียวกันแท้ ทำนาพื้นที่ติดกัน ทำไม่รัฐบาลดูแลจัดสรรเงินมาพัฒนาพื้นที่ไม่เท่ากัน  

   การที่จะเอาข้ออ้างว่า เทศบาลตำบลโพธิตลาดแก้ว กับเทศบาลตำบลบางงา ยกฐานะฐานะที่หลังจะต้องได้รับการตจัดสรรที่น้อยกว่า รุ่นพี่ หรือเทศบาลยกฐานะมาก่อน คนในพื้นที่เขารู้ เขาทราบดีว่า เทศบาลตำบลท่าโขลง เทศบาลตำบลท่าวุ้ง เทศบาลโคกสลุด ไม่มีความแตกต่างกันทั้งในด้านเชื้อชาติ ภาษา หรือสภาพความเป็นอยุ่เลย ลองๆสอบถามดูได้ 

   การคนมีอำนาจจัดสรรเงินอุดกหนุนทั่วไป โดยอายุการจัดตั้งการเกิดก่อน เกิดหลัง มาพิจารณาจัดสรร คิดว่าคนคิดระบบนี้หน่อมแหน่มเกินไป หรือหมดปัญญาที่จะคิดแล้วหรืออย่างไร

    เวลาชำระภาษี หรืเวลาไปใช้สิทธิต่างๆ หรือแม้แต่บุคคลากรในเทศบาล ชื่อ ตำแหน่ง เหมือนกันหมดแล้วมันต่างกันตรงไหน 

   เรื่องนี้ รัฐบาลชุดนี้ที่เห็นท่านนายกรัฐมนตรี เข้าไปประชุมด้วยตัวเอง และควรจะให้ความสนใจ ใส่ใจในรายละเอียดเหล่านี้บ้าง อย่าเอาอย่างรัฐบาลของนายอภิสิทธิ เวชชาชีวะ (เมื่อปี 2552)มาบังคับใช้อีกต่อไปเลย 

     

 

   

 

   

โดย ปลัดศักดิพงศ์

 

กลับไปที่ www.oknation.net