วันที่ เสาร์ มีนาคม 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

พวกมากลากไป...ประชาธิปไตยในหมู่โจร


หากถามเสียงส่วนใหญ่ในหมู่โจร
ย่อมตะโกนพร้อมใจให้ไปปล้น
ด้วยคุ้นชินวิถีชีวีตน
จึ่งส่งผลแนวคิดติดตามมา

หากถามเสียงส่วนใหญ่ในหมู่พระ
ผู้ลดละกิเลสเหตุตัณหา
พึงพอใจบำเพ็ญเพียรภาวนา
ดับทุกขาลับล่วงจากห้วงใจ

ในสังคมโจรพระอยู่ปะปน
จะโหวตผลเลือกข้างทิศทางไหน
โจรและพระจำนวนห่างต่างเท่าไหร
เสียงที่ได้ย่อมเอียงข้างเป๋นอย่างนั้น

และ..เขาเรียกกันว่าประชาธิปไตย
เสียงส่วนใหญ่ในถกเถียงคือเสียงสวรรค์
จะดีชั่ว...ขาวดำ...ไม่สำคัญ
ใครพวกมากก็ลากกัน...ตามตามไป

โดย น้ำพี้

 

กลับไปที่ www.oknation.net