วันที่ อังคาร เมษายน 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

อาศิรพจน์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี


 

๏ สองเมษารุจิกาลดิลกสิรินคร
เจ้าฟ้าสิรินธรฯ......ประทับ

๏ เป็นมิ่งขวัญอจลาสยามดุจะประดับ
เพชรเกล้าวะวาววับ......ไสว

๏ สมชาติขัตติยะเลิศนรีวรไผท
เปล่งบุญสุราลัย.......ขจร

๏ ทรงงดงามกิริยาและเลิศศิลปกร
ยามทรงพระอักษร.......นิพนธ์

๏ คือดวงแก้วสุรบถเสด็จหทยะชน
โอภาสและมงคล.......ชิวี

๏ ราษฏร์แซ่ซ้องปิติค้อมถวายพจนะศรี
แด่ราชนารี.......ดุสิต

๏ ด้วยพากย์ฉันทะกวีถวายจตุรพิธ-
พรชัยวิโรจน์ฤทธิ์......พระองค์

๏ ขอด้วยทรงพระเจริญนิรันดร์กิรติยง
เป็นขวัญถวัลย์พงศ์.......ประชาฯ


( สัททุลลวิกกีฬิตฉันท์ 19 )

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า
.... เพลงผ้า ป ร พ า ก ย์
๒ เมษายน ๒๕๕๖
ขอบพระคุณครูกวีทุกท่าน
ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยือนค่ะ

 

โดย เพลงผ้า

 

กลับไปที่ www.oknation.net