วันที่ ศุกร์ เมษายน 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ประกาศรายชื่อ ครูรักเขียน 2556


ประกาศ รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
ค่ายครูรักเขียน ปี ๒๕๕๖

...ตามที่ทุ่งสักอาศรมได้แจ้งข่าวการรับสมัครครูเข้าร่วมโครงการ ค่ายครูรักเขียน ปี ๒๕๕๖ (ต่อยอดจากโครงการ ครูรากแก้วการอ่าน) ระหว่าง ๒๐-๒๕ เมษายน๒๕๕๖ ไปแล้วนั้น ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการ ที่มีรายชื่อต่อไปนี้

๑.สายัญ โพธิ์สุวรรณ์, แม่ฮ่องสอน
๒.ชลียา ทองมั่ง, นนทบุรี
๓.วาณี บัวจีบ, พระนครศรีอยุธยา
๔.ปิยนุช ย้งปรีชา, ราชบุรี
๕.นพพร อินสว่าง, ฉะเชิงเทรา
๖.อุมาพร พันธะไชย, กรุงเทพมหานคร
๗.ปาจารีย์ เพิ่มเพียร, กรุงเทพมหานคร
๘.ธีระชัย รัตนรังสี, ภูเก็ต
๙.รังสิยา ปานดำ, กรุงเทพมหานคร
๑๐.พรจิตร ยศปัญญา, เพชรบูรณ์
๑๑.กรวิทย์ ตรีศาสตร์, กรุงเทพมหานคร
๑๒.วราภรณ์ ธรรมทิพย์สกุล, นครปฐม

จากรายชื่อดังกล่าว หากชื่อของท่านใดตกหล่นไป เช่นจดหมายยังเดินทางมาไม่ถึงทุ่งสักอาศรม หรือด้วยเหตุอื่นใดก็ตาม ท่านสามารถโทรศัพท์ติดตามสอบถามได้ที่หมายเลข 081-9956016

ขอให้ผู้มีรายชื่อข้างต้น เดินทางถึงศูนย์เรียนรู้ทุ่งสักอาศรมและรายงานตัวภายในเวลา 9.00-12.00 น. ของวันที่ 20 เมษายน 2555 เข้าร่วมเรียนรู้ตลอดโครงการถึงวันที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 15.00 น. (ผู้ที่กลับไม่ทันในวันที่ 25 เมษายน 2555 อาจพักที่ศูนย์ต่ออีกหนึ่งคืนเพื่อเดินทางกลับในวันรุ่งขึ้นก็ได้)

สิ่งที่ควรเตรียม
1.การแต่งกาย - นุ่งยาว (สุภาพ) ใส่รองเท้าแตะ
2.ไฟฉาย, ตะไคร้หอมสำหรับทากันยุง
3.ยาสามัญประจำตัว และของใช้ส่วนตัวเท่าที่จำเป็นเท่านั้น
4.สมุดบันทึก พร้อมดินสอ และปากกา
5.เตรียมตัวให้เบา เตรียมจิตให้เบิกบาน

ศูนย์เรียนรู้ทุ่งสักอาศรม 35 หมู่ 13 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 71170 โทร. 081-9956016 (ดูแผนที่)
ผู้มีรายชื่อข้างต้นท่านใดรับทราบแล้ว กรุณาแจ้งการรับทราบในช่องความคิดเห็นด้วยนะครับ
รูปภาพ : ประกาศ รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 
ค่ายครูรักเขียน ปี ๒๕๕๖

...ตามที่ทุ่งสักอาศรมได้แจ้งข่าวการรับสมัครครูเข้าร่วมโครงการ ค่ายครูรักเขียน ปี ๒๕๕๖ (ต่อยอดจากโครงการ ครูรากแก้วการอ่าน) ระหว่าง ๒๐-๒๕ เมษายน๒๕๕๖ ไปแล้วนั้น ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการ ที่มีรายชื่อต่อไปนี้

๑.สายัญ โพธิ์สุวรรณ์, แม่ฮ่องสอน
๒.ชลียา ทองมั่ง, นนทบุรี
๓.วาณี บัวจีบ, พระนครศรีอยุธยา
๔.ปิยนุช ย้งปรีชา, ราชบุรี
๕.นพพร  อินสว่าง, ฉะเชิงเทรา
๖.อุมาพร พันธะไชย, กรุงเทพมหานคร
๗.ปาจารีย์  เพิ่มเพียร, กรุงเทพมหานคร
๘.ธีระชัย รัตนรังสี, ภูเก็ต
๙.รังสิยา  ปานดำ, กรุงเทพมหานคร
๑๐.พรจิตร ยศปัญญา, เพชรบูรณ์
๑๑.กรวิทย์ ตรีศาสตร์, กรุงเทพมหานคร
๑๒.วราภรณ์ ธรรมทิพย์สกุล

จากรายชื่อดังกล่าว หากชื่อของท่านใดตกหล่นไป เช่นจดหมายยังเดินทางมาไม่ถึงทุ่งสักอาศรม หรือด้วยเหตุอื่นใดก็ตาม ท่านสามารถโทรศัพท์ติดตามสอบถามได้ที่หมายเลข 081-9956016  

ขอให้ผู้มีรายชื่อข้างต้น เดินทางถึงศูนย์เรียนรู้ทุ่งสักอาศรมและรายงานตัวภายในเวลา 9.00-12.00 น. ของวันที่ 20 เมษายน 2555 เข้าร่วมเรียนรู้ตลอดโครงการถึงวันที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 15.00 น. (ผู้ที่กลับไม่ทันในวันที่ 25 เมษายน 2555 อาจพักที่ศูนย์ต่ออีกหนึ่งคืนเพื่อเดินทางกลับในวันรุ่งขึ้นก็ได้)

สิ่งที่ควรเตรียม
1.การแต่งกาย - นุ่งยาว (สุภาพ) ใส่รองเท้าแตะ
2.ไฟฉาย, ตะไคร้หอมสำหรับทากันยุง
3.ยาสามัญประจำตัว และของใช้ส่วนตัวเท่าที่จำเป็นเท่านั้น
4.สมุดบันทึก พร้อมดินสอ และปากกา
5.เตรียมตัวให้เบา เตรียมจิตให้เบิกบาน

ศูนย์เรียนรู้ทุ่งสักอาศรม 35 หมู่ 13 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 71170 โทร. 081-9956016 (ดูแผนที่) 
ผู้มีรายชื่อข้างต้นท่านใดรับทราบแล้ว กรุณาแจ้งการรับทราบในช่องความคิดเห็นด้วยนะครับ

โดย ธมกร

 

กลับไปที่ www.oknation.net