วันที่ เสาร์ เมษายน 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ปฐมเศวตฉัตรรัตนโกสินทร์....!!


 

๏ ทรงเป็นองค์พระปฐมบรมวรธิราช
ปราดเปรื่องระเรืองมาศ................มโน

๏ ทรงสร้างชาติและสถาปนารตนะโก-
สินทร์ศกมหาโพธิ์.....................ไผท

๏ อ่าองค์เบื้องบุษบกสว่างสิริไสว
ปกบ้านและคุ้มภัย.....................ประชา

๏ ดุจเพชรเอกพระเศวตฉัตรสถิตะหล้า
นักรบกษัตรา............................วิถี

๏ วางรากบูรณะศาสนาศิลปศรี
จารีตประเพณี........................บุราณ

๏ แผ่ร่มขัตติยะเจ้าดิเรกกิรติฉาน
ท่ามศึกระทึกกาล.....................สมัย

๏ แผ่นดินพ้นอริราชเพราะเพียรพระหฤทัย
ต่อสู้ฤดูไฟ..............................นคร

๏ สํานึกในพระมหากรุณพระมหิธร
หมายว่าทิวากร..........................ปฐม

๏ ปวงราษฏร์น้อมสดุดีถวาย ณพระบรม
ราชานุสรณ์สม..........................บดินทร์

( สัททุลลวิกกีฬิตฉันท์ 19 )
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า เพลงผ้า ป ร พ า ก ย์
๖ เมษายน ๒๕๕๖

โดย เพลงผ้า

 

กลับไปที่ www.oknation.net