วันที่ อังคาร เมษายน 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เยาวชนลุกฮือ...ออกโรงป้องชุมชนของตนเองจากปัญหาสิ่งแวดล้อม


              ผู้เขียนมีโอกาสได้เข้าร่วมรับฟัง การเสวนาของน้อง ๆ เยาวชนต้นกล้า ในงานงาน เยาวชนต้นกล้า  Green Generation...พลังสร้างสรรค์เพื่อดิน น้ำ ป่า ณ ลานสานฝันอุทยานการเรียนรู้ TK Park เป็นโอกาสดีของผู้เขียนที่ได้มีโอกาสฟังเรื่องเล่าจากประสบการณ์ตรงของเยาวชนที่ลุกขึ้นมาฟื้นฟู พลิกฟื้นชุมชนที่ตอนอาศัยอยู่ และนับเป็นโอกาสดีของทั้งเยาวชนเมืองจะได้เรียนรู้วิิธีคิดฟื้นฟูป่าของเยาวนอกเมือง ในขณะที่เยาวชนนอกเมืองก็ร่วมเรียนรู้วิธีการฟื้นฟูป่าของเยาวชนเมือง ทั้งสองกลุ่มต่างมีเป้าหมายเดียวกัน นั่นคือการฟื้นฟูชมชนของตน แต่สิ่งที่แตกต่างกันคือต้นทุนที่มีอยู่ น้อง ๆ เยาวชนจากทั้งในเมืองและนอกเมืองร่วมกันแลกเปลี่ยนวิธีคิด แนวทางการจัดการปัญหาของชุมชนที่ตนอยู่ อาจจะมีรูปแบบคล้ายกันบ้าง แตกต่างกันบ้าง แต่อย่างน้อยก็เป็นเวทีที่เปิดโอกาส และมุมมองให้เด็กท้ง 2 กลุ่ม ในเมือง และนอกเมือง เห็นว่าไม่ใช่แค่ตัวเราที่ลุกขึ้นมาทำเรื่องราวดี ๆ เพื่อชุมชน เพื่อสังคม แต่จริง ๆแล้วยังมีเพื่อน ๆ จากอีกหลายกลุ่ม หลายโครงการที่ต่างก็มุ่งมั่น และลุกขึ้นมาฟื้นฟูบ้านเกิดของตนเ้ิอง

               - นายพีระพงศ์ ดวงดี ตัวแทนคนเมือง จากชมรมเกสรลำพู กรุงเทพมหานคร จัดทำโครงการเรื่องน้ำ ย่านคลองบางลำพู จากที่เคยเป็นที่สัญจรและที่ตั้งตลาดเก่าในอดีต เรียนรู้เรื่องการจัดการปัญหาขยะที่มีมากขึ้นในลำคลอง 

               - นางสาวศิรินญา บุญอาจ    ตัวแทนกลุ่มเยาวชนฮักนะเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ทำโครงการเกี่ยวกับเรื่องดิน ถ่ายทอดประสบการณ์การทำโครงการลดมลพิษ ฟื้นชีวิตดิน เพื่อเก็บข้อมูลความเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินของชุมชนจากอดีตสู่ปัจจุบัน และการรณรงค์ให้ชาวบ้านลดใช้สารเคมีในการปลูกพืชของเกษตรกร

              -  นางสาวกุสุมา คำพิมพ์ ตัวแทนกลุ่มเยาวชนเมล็ดพันธุ์ใหม่ สานใจฟื้นฟูป่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ถ่ายทอดบทบาทของเยาวชนในการร่วมหนุนเสริมงานผู้ใหญ่ โดยลงมือทำกิจกรรมฟื้นฟูป่า และเก็บข้อมูลทำวิจัย "วิถีชุมชนท้องถิ่น ผู้สร้างภาวะโลกเย็น"

               - นายนคร ลิมปคุปตถาวร หรือ ปริ๊นซ์ เจ้าชายผัก ตัวแทนคนเมืองบอกเล่าเรื่องราวที่ลุกขึ้นมาปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ พื้นที่สีเขียวกินได้ท่ามกลางเมืองใหญ่ในย่านเศรษฐกิจที่โอบล้อมด้วยตึกสูง เปลี่ยนพื้นที่คอนกรีตให้เป็นสวนผักแนวตั้ง  

โดย SCBFoundation

 

กลับไปที่ www.oknation.net