วันที่ อังคาร เมษายน 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ROOT Android ทำคนธรรมดาให้เป็นเซียน


ROOT Android ทำคนธรรมดาให้เป็นเซียน

แอนดรอยด์ (Android)

กูเกิลแอนดรอยด์ (Google Android)

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android Operating System)

เป็นชื่อเรียกเจ้าสิ่งนี้  ถ้าหากเรารู้จัก windows XP ,windows 2000 ,windows 7 ,Unix หรือ Linux หรือที่อยู่ในโทรศัพท์ อย่าง Symbian ของ Nokia , iOS ใน iPhone  เจ้าแอนดรอยด์ก็จะมีความสามารถเดียวกันกับเจ้าพวกนี้ เรียกว่า OS(Operator System)ของระบบ หรือระบบปฏิบัติการเพื่อการใช้งานใน คอมพิวเตอร์นั่นเอง

แอนดรอยด์เกิดจากการที่นักพัฒนาระบบนำเอา Linux ซึ่งเป็นระบบปฎิบัติการเปิดมาพัฒนาความสามารถเพื่อให้ใช้ในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ และแล้ว บริษัท กูเกิล ก็มาขอซื้อสิทธิ์นี้ไป ในตราสัญลักษณ์ ชื่อ และ รหัสต้นฉบับ (Source Code) ของแอนดรอยด์ ภายใต้เงื่อนไขการพัฒนาแบบ GNL โดยเปิดให้นักพัฒนา (Developer) สามารถนำรหัสต้นฉบับ ไปพัฒนาปรับแต่งได้อย่างเปิดเผย (Open source) ทำให้แอนดรอยด์มีผู้เข้าร่วมพัฒนาเป็นจำนวนมาก และพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็ว 

ชุดซอฟท์แวร์ แอนดรอยด์เปิดให้นักพัฒนาเข้าไปชมรหัสต้นฉบับได้ ทำให้มีผู้พัฒนาจากหลายฝ่ายนำเอารหัสต้นฉบับมาปรับแต่ง และสร้างแอนดรอยด์ในแบบฉบับของตนเองขึ้น เราจึงแบ่งประเภทของแอนดรอยด์ออกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

1. Android Open Source Project (AOSP)

เป็นแอนดรอยด์ประเภทแรกที่กูเกิลเปิดให้สามารถนำ “ต้นฉบับแบบเปิด” ไปติดตั้งและใช้งานในอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายได ๆ 

2. Open Handset Mobile (OHM)

เป็นแอนดรอยด์ที่ได้รับการพัฒนาร่วมกับกลุ่มบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์พกพา ที่เข้าร่วมกับกูเกิลในนาม Open Handset Alliances (OHA) ซึ่งบริษัทเหล่านี้จะพัฒนาแอนดรอยด์ในแบบฉบับของตนออกมา โดยรูปร่างหน้าตาการแสดงผล และฟังค์ชั่นการใช้งาน จะมีความเป็นเอกลักษณ์ และมีลิขสิทธิ์เป็นของตน พร้อมได้รับสิทธิ์ในการมีบริการเสริมต่าง ๆ จากกูเกิล ที่เรียกว่า Google Mobile Service (GMS) ซึ่งเป็นบริการเสริมที่ทำให้แอนดรอยด์มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามจุดประสงค์ของแอนดรอยด์ แต่การจะได้มาซึ่ง GMS นั้น ผู้ผลิตจะต้องทำการทดสอบระบบ และขออนุญาตกับทางกูเกิลก่อน จึงจะนำเครื่องออกสู่ตลาดได้ 

3. Cooking หรือ Customize

เป็นแอนดรอยด์ที่นักพัฒนานำเอารหัสต้นฉบับจากแหล่งต่าง ๆ มาปรับแต่ง ในแบบฉบับของตนเอง โดยจะต้องทำการปลดล๊อคสิทธิ์การใช้งานอุปกรณ์ หรือ Unlock เครื่องก่อน จึงจะสามารถติดตั้งได้ โดยแอนดรอยด์ประเภทนี้ถือเป็นประเภทที่มีความสามารถมากที่สุด เท่าที่อุปกรณ์เครื่องนั้น ๆ จะรองรับได้ เนื่องจากได้รับการปรับแต่งให้เข้ากับอุปกรณ์นั้น ๆ จากผู้ใช้งานจริง 

สิทธิ์ในการใช้งานระบบ เช่นเดียวกับระบบปฏิบัติการทั่วไป ที่มีการจำกัดการใช้งาน และการเข้าถึงส่วนต่างๆภายในระบบ เพื่อความปลอดภัยของระบบ และ ผู้ใช้งาน อุปกรณ์ที่ติดตั้งระบบแอนดรอยด์จึงมีการจำกัดสิทธิ์ไว้ (เว้นแต่ได้ทำการปลดล๊อคสิทธิ์ หรือ root เครื่องแล้ว) สามารถแบ่งสิทธิ์ของผู้ใช้ในการเข้าถึงระบบคร่าว ๆ ได้ดังต่อไปนี้ 

1. สิทธิ์ root สิทธ์การใช้ใช้งานระดับราก ซึ่งถือว่าเป็นรากฐานของระบบ จึงมีความสามารถในการเข้าถึงทุก ๆ ส่วนของระบบ 

2. สิทธิ์ ADB (Android Develop Bridge) นักพัฒนาสามารถเข้าถึงส่วนต่าง ๆ ของระบบได้ผ่านสิทธิ์นี้ 
3. Application & System สิทธิ์ของโปรแกรมในการเข้าถึงระบบ และสิทธิ์ของระบบในการเข้าถึงอุปกรณ์ โดยสิทธิ์เหล่านี้ ตัวระบบจะเป็นตัวจัดการมอบและถอนสิทธิ์ ตามเงื่อนไขที่กำหนดซึ่งจะถูกแบ่งย่อยออกเป็นหลายหัวข้อ (http://developer.android.com/reference/android/Manifest.permission.html) 

4. End-user ผู้ใช้งานขั้นสุดท้าย ซึ้งก็คือ คุณ และ คุณ ทั้งหลาย ที่ใช้การเข้าถึงส่วนต่าง ๆ ของระบบผ่านช่องทางสิทธิ์ที่โปรแกรมได้รับอีกที โดยจะถูกจำกัดไม่ให้เข้าถึงในส่วนที่เป็นอันตรายต่อแกนระบบและอุปกรณ์ 

จึงเป็นที่มาของคำว่า “รูทเครื่อง” ซึ่งหมายถึงการทำให้ End-user สามารถใช้งานระบบได้ในถานะ root ผ่านแอพพลิเคชั่น Superuser permission การรูทจึงเปรียบเสมือนดาบสองคม ซึ่งผู้ใช้ที่ต้องการจะรูทเครื่องตนเองนั้น ควรจะมีความรู้เกี่ยวกับแอนดรอยด์ในระดับสูง และมีความชำนาญในการใช้งานตัวเครื่องเสียก่อน ไม่เช่นนั้นอาจเป็นการเปิดทางให้โปรแกรมบุคคลที่สามสร้างความเสียหายให้แก่ เครื่อง และระบบได้ 

ข้อจำกัด แอนดรอยด์ที่ดีนั้นจะต้องมี GMS ซึ่งก็จะต้องขึ้นอยู่กับกูเกิลว่าผู้ผลิตเครื่องไหน สามารถเอา GMS ไปใช้ได้บ้าง โดยจะต้องได้รับการยอมรับ และอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร จากผู้ถือสิทธิบัตรซึ่งก็คือ กูเกิล เสียก่อน หลังจากนั้นจึงจะเผยแพร่ได้ หากแต่เป็นการเผยแพร่ในเชิงพัฒนา หรือแจกฟรีนั้น ไม่จำเป็นต้องรอให้ทางกูเกิลอนุมัติก็ได้ ส่งผลให้อุปกรณ์บางรุ่นถูกจำกัดความสามารถในการใช้งาน แต่อย่างไรก็ตาม ภายใต้ GNL สิทธิบัตร จึงเป็นการเปิดโอกาศให้มีการพัฒนาได้อย่างอิสระ ทำให้ข้อจำกัดต่าง ๆ หมดไป เมื่อมีคนใช้ก็ย่อมมีคนแก้ ยิ่งใช้เยอะยิ่งมีคนช่วยแก้เยอะ

เมื่อเป็นที่เข้าใจแล้วว่า Android นั้นพัฒนาขึ้นมาจาก Linux เพราะฉะนั้น Kernel หรือแกนกลางที่ตัวระบบคุยกับ Hardware นั้นก็จะใช้รูปแบบเดียวกับ Linux แต่จะบอกว่าแอนดรอยด์เป็นระบบปฎิบัติการ หรือ OS เต็มๆก็คงไม่ใช่นัก แต่จะเป็น OS Stack เสียมากกว่า เพราะมันไม่ได้ใช้งานจากHardwareโดยตรง แต่มันจะเชื่อมต่อระบบของ Linux อีกที(iOS ใน iPhone ก็ใช้ลักษณะนี้เช่นกัน)

ดังนั้นการเข้าระบบของแอนดรอยด์มันต้องผ่านคำสั่งของ Linux ซึ่งหากใครที่ใช้งาน Linux / Unix ก็จะรู้สึกว่ามันง่ายมาก เช่นสั่งการเข้าระบบ mnt/ หรือ root/ เช่นเดียวกับ คำสั่งในวินโดว์ อย่าง cd หรือ dir.. เป็นต้น

ROOT(รูท) แล้วได้อะไร....

การรูทเครื่อง มันไม่ได้ทำให้เครื่องของเราเร็วขึ้น หรือประหยัดแบตขึ้น แต่มันจะทำให้เราลงแอพฯ ที่ทำให้เครื่องเร็วขึ้น ประหยัดแบตขึ้น หรือการถ่ายจอภาพ(Screen Shot) ได้ เพราะแอพฯจำพวกนี้ต้องอาศัยยัดตัวเข้าไปในระบบของเครื่อง ซึ่งผู้ผลิตทั้งหมดจะปิดระบบนี้ไว้ เพื่อให้ใช้งานเท่าที่ทางบริษัทผู้ผลิตเครื่องคิดว่าเพียงพอสำหรับเครื่องนั้นๆ โดยเฉพาะแท็บเล็ตจีน ที่ราคาถูกๆนั่น เราสามารถลงภาษาไทย และกำหนดทรัพยากรระบบ ได้ด้วย ROOT

รูททำไม........

เพื่อทำให้เราสามารถแก้ไขตัวระบบ และเพิ่มความสามารถให้กับตัวระบบของเราได้

ตัวอย่างฟังชั่นที่มีประโยชน์ที่เราได้มาหลังจากการ Root

- การแชร์ไฟล์แบบ NFS ( Network File Sharing ) ด้วย Samba File Sharing การแชร์ไฟล์ลักษณะนี้จะเหมือนกับการแชร์ไฟล์ระหว่าง Windows กับ Windows ผ่าน Wireless  

- การ Fake Legion บน Android Market เนื่องจากแอพฯใน Market บางตัวนั้นจะล็อคเอาไว้สำหรับประเทศของตัวเองเท่านั้น เช่นประเทศญี่ปุ่น แอพฯเยอะมาก แต่เราโหลดไม่ได้เพราะล็อคโซนเอาไว้ ก็ใช้พวก Market Enabler เป็นตัว Fake Legion ไปโหลดกัน

- Overclock CPU  เอาไว้ Overclock วัด Quadrant ให้มันดูเยอะ สำหรับคนใช้ Galaxy S2 หรือ Galaxy Note ที่ใช้ Stock ROM สามารถโหลด Tegrak Overclock มาใช้ได้เลย

- Droid Firewall เอาไว้บล็อคอินเตอร์เน็ตเป็นรายแอพฯไป เช่น Whatsapp มันส่งข้อมูลบ่อยกินแบต หรืออยากจะออฟไลน์ Whatsapp ก็ใช้เจ้าตัวนี้.........

ทั้งการเปลี่ยน Font, การเปลี่ยน Boot Animation, การเปลี่ยนรูปแบตเตอร์รี่ และเปลี่ยนไปใช้ Custom ROM เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถของเครื่อง..........

แต่การ Root ยังไงก็ยังมีผลเสียอยู่ เช่น เครื่องพัง, ประกันหมด (เอากลับมาได้ด้วยการ Flash ROM ใหม่) ถ้าคิดจะ Root แล้วเจ้าของเครื่องก็ต้องรับความเสี่ยงกันเอาเอง

ตัวอย่างการเปลี่ยน fonts ไทย ด้วย X-plore (หาโหลดได้ฟรีจากPlay Store)

 

จากฟอนต์ไทยที่ติดตั้งมากับเครื่องหรือที่เราลง app ไทยคีย์บอร์ด จะได้รูปแบบฟอนต์มาตรฐาน ใช้ชื่อว่า "DroidSansThai.ttf"

ให้เราลง app ที่สามารถรูทได้จาก Play store ตัวอย่างนี้ ใช้ X-Plore

เข้าไปที่ /(Root) ...เลือก system ...เลือก fonts จะเห็นดังภาพบน ให้กดที่ Configur action (แถบกลางจอ) แล้วตั้งค่า Root access เป็น Superuser + mount writable เพื่อให้เราสามารถเข้าแก้ไขได้ (รูทเครื่อง)

จากนั้นเลือกฟอนต์ไทย ที่มีนามสกุล .ttf ลงในsdcard แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น"DroidSansThai.ttf"  COPYมาทับตัวเดิมใน /(Root)/system/fonts ปิดเครื่อง แล้วเปิดใหม่ก็จะได้แบบนี้

พบกันใหม่นะครับ

โดย ก.บ้านเรา

 

กลับไปที่ www.oknation.net