วันที่ อังคาร เมษายน 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

คนบ้านค่าย รักษ์บ้านเกิด ผู้ก่อการดี วืถีคนบ้านค่าย


คนบ้านค่าย รักษ์บ้านเกิด ผู้ก่อการดี วืถีคนบ้านค่าย

วันที่ 22 เมษายน 2556 เวลา 17.00 - 22.00 น. ชุมชนบางบุตร ชุมชนหนองบัว ชุมชนหนองพะวา อำเภอบ้านค่าย จัดงานครบรอบ 2 ปี ของการก่อตั้งชมรม “คนบ้านค่าย รักษ์บ้านเกิด” มาเมื่อ 22 เมษายน 2554 มีคนบ้านค่ายมาร่วมงานจำนวน 2,000 คน

ในการจัดงานครบรอบ 2 ปี ครั้งนี้ นายเศรษฐา ปิตุเตชะ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) ระยอง  เป็นประธานชมรม“คนบ้านค่าย รักษ์บ้านเกิด”  ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานครบรอบ เพื่อระดมทุนมาไว้ใช้ในการขับเคลื่อนปกป้องวิถีชีวิตท้องถิ่นดั้งเดิมของบ้านค่าย ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยเกษตรกรรมคุณภาพ ที่คนบ้านค่ายสามารถจะกำหนดราคาผลไม้รสล้ำ มังคุดคุณภาพดีได้ด้วยตัวเอง

อำเภอบ้านค่ายเป็นอำเภอตามผังเมืองเก่าเดิมที่กำหนดไว้เป็นสีเขียว  หมายถึงเป็นพื้นที่เกษตร แม้ผังเมืองจะหมดอายุ และยังไม่ได้ประกาศผังเมืองใหม่ ก็ตาม อำเภอบ้านค่ายเป็นพื้นที่ ที่เหมาะกับการพัฒนาเกษตรกรรมเลี้ยงคนระยองได้ทั้งจังหวัดอยู่แล้ว จึงไม่เหมาะที่จะเป็นนิคมอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมหนัก ซึ่งจะมีผลกระทบกับสภาพแวดล้อม และวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนบ้านค่าย ที่เลี้ยงตัวเองได้ด้วยอาชีพเกษตร และความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดระยองจะสูญเสียไปอีกอำเภอหนึ่ง จะเป็นสิ่งที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่ง หากคนบ้านค่ายไม่ออกมาปกป้องตัวเองตามสิทธิของชุมชนท้องถิ่น

ในการต่อสู้เพื่อปกป้องตนเองจากโรงงานอุตสาหกรรมที่กำลังคืบคลานเข้ามากระทบ ชาวชุมชนที่ได้รับผลกระทบเต็มๆคือ ตำบลบางบุตร ตำบลหนองบัว ตำบลหนองพะวา ที่โรงงานอุตสาหกรรมไออาร์พีซีเคมี เข้ามาก่อตั้งใจกลางสวนเกษตรคุณภาพ ความห่วงใยต่อลูกหลานในอนาคตทำให้คนบ้านค่ายตื่นตัวออกมาปกป้องตนเองกันมากขึ้น การขับเคลื่อนเพื่อปกป้องตนเองจะยังคงมีอยู่ต่อไป เพื่อรักษาของดีของระยองให้อยู่คู่กับเมืองระยองไปถึงลูกหลาน ขอพี่น้องชาวบ้านค่ายร่วมมือร่วมใจกันปกป้อง เราจะเป็น “คนบ้านค่าย รักษ์บ้านเกิด”  กันต่อไป

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) ระยอง  ประธานชมรม“คนบ้านค่าย รักษ์บ้านเกิด” กล่าวทิ้งท้ายในการจัดงานครบรอบ 2 ปี

 

กนิษฐ์ พงษ์นาวิน

นักข่าวอาสาระยอง

โดย กนิษฐ์

 

กลับไปที่ www.oknation.net