วันที่ อาทิตย์ เมษายน 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

๏ สมเด็จครู ๏
๏ เบญจางคประดิษฐ์ก้ม           กราบครู 
กราบพระสัพพัญญู               ยิ่งแล้ว 
สวรรค์เศกเอกลักษณ์ชู        สกุลยิ่ง 
ช่างใหญ่แห่งกรุงแก้ว                      เอกแก้วกรุงสยามฯ 

๏ ลายสือและลายเส้น           เป็นลาวัณย์วิรงราม 
จารึกผนึกนาม                "นริศรานุวัดติวงศ์" 

๏ องค์พระอุโบสถ            วัดเบญจมบพิตรผจง 
ชะลอฟ้ามาลอยลง                   ราวบทกวีแห่งสรวงสวรรค์ 

๏ "บรรยายตามความตามไท้เสด็จยาตร 
ยังไทรโยคประพาส...ฯ" พนาสันฑ์ 
เศกสำเนียงเสนาะเสน่ห์แห่งเทวัญ 
คือกนกทิพย์อันอร่ามอุไร 

๏ บันทึกสาส์นสมเด็จเพชรภาษา 
ภูมิปัญญา ภูมิปราชญ์ ประกาศสมัย 
ให้ความรู้ ความงาม ความเข้าใจ 
ภูมิไผท ภูมิธรรม ภูมิคัมภีร์ 

๏ ทรงเป็นครูแห่งครูผู้เป็นเอก 
ศักดิ์สิทธิ์เศกเอกลักษณ์เอกศักดิ์ศรี 
จิตวิจิตร "จักรพงศ์" ผจงผจี 
ถวายกวีบังคมสมเด็จครู. 

..................................... 

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

โดย เนาวรัตน์_พงษ์ไพบูลย์

 

กลับไปที่ www.oknation.net