วันที่ จันทร์ พฤษภาคม 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

อดีตผู้พิพากษาชี้...แม้ชัย ราชวัตรจะพูดเรื่องจริง...ศาลก็ไม่อาจลงโทษได้ !


แม้พิสูจน์ว่าสิ่งที่ชัย ราชวัตร กล่าวเป็นความจริง ถ้าฟังได้เช่นนี้ "ชัย ราชวัตร" ก็ไม่ต้องรับโทษ

หมายความว่า แม้จะมีความผิดแต่ศาลลงโทษไม่ได้

อั๊ยยะ !!!

…..

….กรณีที่ ชัย ราชวัตรโพสต์เฟซบุ๊กว่า ” โปรดเข้าใจ กะหรี่ไม่ใช่หญิงคนชั่ว กะหรี่แค่เร่ขายตัว แต่หญิงคนชั่วเที่ยวเร่ขายชาติ”

….ข้อความดังกล่าว ชัย ราชวัตร เป็นเปรียบเปรยให้เห็นว่า ผู้หญิงที่หาเลี้ยงชีพด้วยการขายบริการทางเพศไม่ใช่เป็นคนชั่ว แต่ผู้หญิงที่เป็นคนชั่วคือคนที่เร่ขายชาติ โดยที่ชัย ราชวัตร ไม่ได้กล่าวเฉพาะเจาจงว่า ผู้หญิงคนนั้นเป็นใคร

….การที่กลุ่ม ส.ส.หญิงพรรคเพื่อไทย และกลุ่มคนเสื้อแดงออกมาประท้วง ชัย ราชวัตร โดยอ้างว่าเป็นดูหมิ่นเหยียดหยามสุภาพสตรีทั้งหลาย หรือกลุ่มที่ไปประท้วงที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐที่มีนางลัดดาวัลย์ วงศ์ศรีวงศ์ อดีตรัฐมนตรี อดีต ส.ส.พะเยาหลายสมัยเป็นผู้นำมีการถือป้ายที่มีข้อความกล่าวหาว่า ชัย ราชวัตร ดูหมิ่นว่า แม่บังเกิดเกล้าของเขาว่าเป็นกะหรี่ ก็ทำให้สงสัยว่าคนพวกนี้อ่านภาษาไทยไม่ออกหรืออ่านออกแต่ไม่รู้ความหมาย จึงคิดว่าชัย ราชวัตร กล่าวหาว่า แม่พวกเขาเป็นกะหรี่

….ผู้ที่คิดว่าตนเองได้รับความเสียหายได้มอบให้ทีมกฎหมายของพรรคเพื่อไทยที่มีผู้ที่นำเงินค่าขนม 2 ล้านบาทไปทิ้งไว้ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจนถูกศาลฎีกาลงโทษจำคุก 6 เดือน รวมอยู่ด้วย ไปร้องทุกข์กล่าวหาว่า ชัย ราชวัตร ดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่ หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาและความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์

….ประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องดูหมิ่นเจ้าพนักงานและหมิ่นประมาทไว้ดังนี้

….มาตรา 136 ผู้ใดดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งกระทําการตามหน้าท่ี หรือเพราะได้กระทําการตามหน้าที่ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

….มาตรา 326 ผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่น่าจะทําให้ผู้อื่นน้ันเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง ผู้นั้นกระทําความผิดฐานหมิ่นประมาท ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึงปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือจำท้ังปรับ

….มาตรา 328 ถ้าความผิดฐานหมิ่นประมาทได้กระทําโดยการโฆษณาด้วยเอกสาร ภาพวาด ภาพระบายสี ภาพยนตร์ ภาพหรือตัวอักษรท่ีทําให้ปรากฏไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ แผ่นเสียง หรือสิ่งบันทึกเสียง บันทึกภาพ หรือบันทึกอักษร กระทําโดยการกระจายเสียง หรือการ กระจายภาพ หรือโดยกระทําการป่าวประกาศด้วยวิธีอื่น ผู้กระทําต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปีและปรับไม่เกินสองแสนบาท

….ชัย ราชวัตร กระทำเพียงครั้งเดียว ถ้ามีความผิดก็เป็นการกระทำกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท คือผิดครั้งเดียวลงโทษได้ครั้งเดียวตามบทที่มีโทษหนักที่สุดเท่านั้น

….ดูกันต่อไปว่าการกระทำของชัย ราชวัตร มีความผิดหรือไม่

….ดังได้กล่าวมาข้างต้นว่า ชัย ราชวัตร ไม่ระบุว่าใครเป็นกะหรี่ หรือใครคือคนชั่วที่เร่ขายชาติ

…สำหรับคำว่า กะหรี่ ก็พูดชัดเจนว่า ไม่ใช่คนชั่ว จึงไม่ได้ใส่ความใครในอันที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ย่อมไม่มีความผิด

….ส่วนที่ว่าหญิงคนชั่วเที่ยวเร่ขายชาติ ก็ไม่ได้ระบุว่าเป็นใคร แต่ถ้าจะฟังว่า หมายถึงคนที่ไปอ่านข้อความที่มีคนเขียนให้ที่มองโกเลีย ก็ต้องพิจารณาต่อไปอีกคือ

….มาตรา 329 ผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือข้อความใดโดยสุจริต

……(1) เพื่อความชอบธรรม ป้องกันตนหรือป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามคลองธรรม

……(2) ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติการตามหน้าที่

……(3) ติชมด้วยความเป็นธรรม ซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระทํา หรือ

……(4)ในการแจ้งข่าวด้วยความเป็นธรรมเรื่องราวการดำเนินการอันเปิดเผยในศาลหรือในการประชุม

…..ผู้นั้นไม่มีความผิดฐานหม่ินประมาท

….ชัย ราชวัตร เป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่ง โดยปกติคนที่เป็นคนไทยจริงทั้งกายและใจก็ย่อมรัก หวงแหนประเทศไทย ไม่ยอมให้ใครไม่ว่าจะเป็นคนต่างชาติหรือคนที่ตัวเป็นไทยแต่ไม่เคยรักประเทศไทย มาดูหมิ่นดูแคลน เหยียดหยาม กล่าวใส่ร้ายหรือด่าประเทศให้ได้รับความเสียหาย การที่คนที่ได้ชื่อว่าเป็นหัวหน้ารัฐบาลแม้จะเป็นเพียงตัวหุ่นมีคนคอยเชิดกำกับสั่งการทุกอย่างก็ตาม ไปพูดในลักษณะสาวไส้ให้กากินทำให้ประเทศไทยได้รับความเสียหาย แล้ว ชัย ราชวัตร ก็แสดงความคิดเห็นโดยสุจริตติชมด้วยความเป็นธรรมอันเป็นวิสัยของประชาชนคนไทยที่รักประเทศไทยย่อมต้องกระทำ จึงน่าจะไม่มีความผิด ตามมาตรา 329 (3)

….แต่หากฟังว่า ชัย ราชวัตร มีความผิด ก็ดูต่อไปอีก

….มาตรา ๓๓๐ ในกรณีหมิ่นประมาท ถ้าผู้ถูกหาว่ากระทําความผิดพิสูจน์ได้ว่าข้อท่ีหาว่าเป็นหมิ่นประมาทนั้นเป็นความจริง ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ
…….ฯลฯ….

….กล่าวคือถ้าฟังว่า การกระทำของชัย ราชวัตร มีความผิดฐานหมิ่นประมาท แต่ถ้าสามารถพิสูจน์ได้ว่า ข้อความที่มีคนเขียนให้หุ่นเชิดอ่านนั้น ทำให้ประเทศไทยเสียหาย ถูกนานาประเทศดูถูกเหยียดหยาม ฯลฯ ก็น่าจะถือได้ว่าเป็นการขายชาติ เมื่อเป็นการขายชาติก็ต้องเป็นการกระทำชั่วแน่นอน

สิ่งที่ชัย ราชวัตร กล่าวจึงเป็นความจริง ถ้าฟังได้เช่นนี้ชัย ราชวัตร ก็ไม่ต้องรับโทษ

หมายความว่า แม้จะมีความผิดแต่ศาลลงโทษไม่ได้

โดย Canไทเมือง

 

กลับไปที่ www.oknation.net