วันที่ พุธ พฤษภาคม 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ศีลข้อเดียวก็เกินพอ


ศีลข้อเดียวก็เกินพอ

ขออนุญาตนำบทความธรรมะจาก"หนังสือระเบียงบุญ" มาให้อ่านกัน เพื่อประโยชน์สุขแด่ท่านผู้อ่านทุกท่านค่ะ

            สำหรับผู้ที่ถือศีล ๕ ไม่ได้บวชเป็นพระ ถามว่าได้บุญไหม ก็ได้บุญ ศีล ๕ บริสุทธิ์ปิดประตูอบายภูมิ ตรงนี้ได้ประโยชน์อย่างมาก แต่ถ้ามากกว่านั้นได้ก็ดี เช่น ถือศีล ๘ ในครั้งพุทธกาลก็ไม่ได้มีถึงศีล ๒๒๗ อย่างตอนหลัง เริ่มแรกก็ถือศีล ๕ เราจะไม่มีปัญหาสังคมรอบข้าง ไม่ไปเบียดเบียนใคร ส่วนศีล ๘ นี้เพื่อพัฒนาจิตใจด้วย ตรงนี้แล้วแต่ว่าเราทำขนาดไหนได้ แต่ถ้าทำไม่ได้ ศีล ๕ นี้ก็เยี่ยมยอดแล้ว

            ท่านพุทธทาสฝากไว้ว่า " ถ้ารักษาศีล ๕ ไม่ได้ไม่เป็นไร รักษาศีลข้อเดียวยังได้เลย บุญมหาศาล" ศีลข้อเดียวที่ท่านฝากไว้คือ "รักผู้อื่น"

           * เมื่อเรารักผู้อื่นเราก็ไม่สามารถประทุษร้ายชีวิต ร่างกายใครได้ ศีลข้อ ๑ ก็สมบูรณ์

          ** เมื่อเรารักผู้อื่นเราก็ไม่สามารถประทุษร้ายทรัพย์สินของใครได้ ศีลข้อ ๒ ก็สมบูรณ์

          ***เมื่อเรารักผู้อื่นเราก็ไม่สามารถประทุษร้ายของรักของใคร่ใครได้ ศีลข้อ ๓ ก็สมบูรณ์

         ****เมื่อเรารักผู้อื่นเราก็ไม่สามารถประทุษร้ายผู้อื่นด้วยวาจาได้ ศีลข้อ ๔ ก็สมบูรณ์

        *****เมื่อเรารักผู้อื่นเราก็ไม่สามารถประทุษร้ายสติสัมปชัญญะของตนเอง ซึ่งเป็นที่รักของผู้อื่นได้ ศีลข้อ ๕ ก็สมบูรณ์

         ดังนั้น ถ้ารักษาศีล ๕ ไม่ได้ รักษาศีลเพียงข้อเดียวยังได้บุญมหาศาลก็คือ "รักผู้อื่น" เราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลก เรามีบุคคลที่เขารักเราอีกมากมาย โดยเฉพาะข้อสุดท้ายการดื่มเหล้าเมายาตรงนี้เป็นการประทุษร้ายสติสัมปชัญญะของตนเองซึ่งเป็นที่รักของผู้อื่น เรามีพ่อ แม่ ปู่ ย่า ตายาย เพื่อนที่รักเรา เพราะฉะนั้นสำคัญท่ี่สุดคือ อย่าประทุษร้ายสติสัมปชัญญะของตนเอง คนที่อยู่รอบข้างเขาก็มีความสุข

****กราบขอบพระคุณ พระประสงค์  ปริปุณโณ (วัดบางปลากด) จ.นครนายก

****ขอบพระคุณหนังสือระเบียงบุญค่ะ

โดย Reggae

 

กลับไปที่ www.oknation.net