วันที่ ศุกร์ พฤษภาคม 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

@เทศกาลกินเจทุ่งเหียง


ทุกๆปี บ้านทุ่งเหียงจะมีประเพณีสำคัญประเพณีหนึ่งด้วยกัน นั่นคือประเพณีถือศีลกินผัก หรือเราเรียกกันง่ายๆว่า "กินเจ"

คำว่า เจ ในภาษาจีนทางพุทธศาสนานิกายมหายานมีความหมายเดียวกับคำว่า อุโบสถ ดังนั้นการกินเจก็คือการรับประทานอาหารก่อนเที่ยงวัน เหมือนกับที่ชาวพุทธในประเทศไทยที่ถืออุโบสถศีล หรือรักษาศีล 8 โดยไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้ว แต่เนื่องจากการถืออุโบสถศีลของชาวพุทธนิกายมหายานที่ไม่กินเนื้อสัตว์ จึงนิยมนำการไม่กินเนื้อสัตว์ไปรวมกันเข้ากับคำว่ากินเจ กลายเป็นการถือศีลกินเจ ในปัจจุบันผู้ที่รับประทานอาหารทั้ง 3 มื้อแต่ไม่กินเนื้อสัตว์ก็ยังคงเรียกว่ากินเจ ฉะนั้นความหมายก็คือคนกินเจมิใช่เพียงแต่ไม่กินเนื้อสัตว์ แต่ยังต้องดำรงตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม มีความบริสุทธิ์ สะอาด ทั้งกาย วาจา ใจ

ผู้ที่กินเจอาจจะมีจุดเริ่มต้นที่แตกต่างกันไป แต่จุดประสงค์หลักสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทดังนี้

  1. กินเพื่อสุขภาพ อาหารเจเป็นอาหารประเภทชีวจิต เมื่อกินติดต่อกันไปช่วงเวลาหนึ่งจะทำให้ร่างกายเกิดการปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุล สามารถขับพิษของเสียต่างๆ ออกจากร่างกายได้ ปรับระบบไหลเวียนโลหิต ระบบทางเดินอาหารให้มีเสถียรภาพ
  2. กินด้วยจิตเมตตา เนื่องจากอาหารที่เรากินอยู่ในชีวิตประจำวัน ประกอบด้วยเลือดเนื้อของสรรพสัตว์ ผู้มีจิตเมตตา มีคุณธรรมและมีจิตสำนึกอันดีงามย่อมไม่อาจกินเลือดเนื้อของสัตว์เหล่านั้นซึ่งมีเลือดเนื้อ จิตใจและที่สำคัญมีความรักตัวกลัวตายเช่นเดียวกับคนเรา
  3. กินเพื่อเว้นกรรม ผู้ที่เข้าใจอย่างลึกซึ้งย่อมตระหนักว่าการกินซึ่งอาศัยการฆ่าเพื่อเอาเลือดเนื้อผู้อื่นมาเป็นของเราเป็นการสร้างกรรม แม้ว่าจะไม่ได้เป็นผู้ลงมือฆ่าเองก็ตาม การซื้อจากผู้อื่นก็เหมือนกับการจ้างฆ่าเพราะถ้าไม่มีคนกินก็ไม่มีคนฆ่ามาขาย กรรมที่สร้างนี้จะติดตามสนองเราในไม่ช้าทำให้สุขภาพร่างกายอายุขัยของเราสั้นลงเป็นบ่อเกิดของโรคภัยไข้เจ็บ เมื่อผู้หยั่งรู้เรื่องกฎแห่งกรรมนี้จึงหยุดกินหยุดฆ่าหันมารับประทานอาหารเจ ซึ่งทำให้ร่างกายเติบโตได้เหมือนกัน โดยไม่เห็นแก่ความอร่อยช่วงเวลาสั้นๆ เพียงแค่อาหารผ่านลิ้นเท่านั้น

 

- จะจัดขึ้นในเดือนตุลาคมของทุกปี งานจะมีทั้งสิ้น 9 คืน 10 วัน 

- มีการละเล่นมากมาย ตั้งแต่ งานวัด พวกชิงช้า ม้าหมุน ช้อนปลา ขี่รถไฟ ปาโป่ง อันนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของงานไปตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้นะครับ 55+

- และทุกๆปีก้จะมีการเชิดสิงโต ซึ่งจะอยู่ในช่วงวันที่ 2-3 ของงาน ที่ผุ้คนต่างก็มารอดูกัน มีปีที่แล้ว มีคนตกลงมาเจ็บด้วย แต่ดีนะครับ เป็นช่วงซ้อมไม่งั้นได้อายกัน

 

เนื่องจากเนื้อหามีข้อมูลมากขอเชิญติดตามชมที่เว็บไซต์ http://www.sawanghet.com/prawatsawanghet.html ได้เลยนะครับ

เป็นประวัติการก่อตั้งสมาคมฯครับ

 

ขอขอบคุณข้อมูลรุปภาพ..จากเว็บไซต์ http://www.sawanghet.com และ http://piteekorn.blogspot.com

รัฐถวุฒฐิชัย  บัวคำศรี รายงาน

โดย Chillwithme

 

กลับไปที่ www.oknation.net