วันที่ เสาร์ พฤษภาคม 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

จากพี่สู่น้อง จากพ่อสู่ลูก...วันพืชมงคล วันมงคลของชาวนาชาวไร่และคนไทยทั้งประเทศ


ใกล้วันพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ทำให้เข้าไปหาข้อมูลในเว็บเจ้าพระยา แหล่งข้อมูลใหญ่ของเรื่องเกี่ยวเนื่องสถาบัน ภาพเก่าๆ ทำให้เราหวนคิดถึง บางภาพเราเกิดไม่ทันแต่บางภาพเราก็อาจหลงลืมไป

การ “ย้อนอดีต” ก็เพื่อจะทำให้รู้และคิดว่าทำอะไรในปัจจุบัน และวาดหวังว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร

การปลูกฝังแนวคิดที่ดี ๆ ต้องทำกันตั้งแต่เด็ก ทั้งมุมมองต่อโลก ต่อสังคม ต่อเพื่อนมนุษย์ควรเป็นอย่างไร

การช่วยเหลือเกื้อกูล การเทื้ออาทรต่อเพื่อนร่วมโลก…ต้องเรียนให้รู้ …ทำให้ดู…ดูให้เห็น…ทำให้เป็น.

0000

Photo: กว่าจะเป็น “พันธุ์ข้าว” ในพระราชพิธีพืชมงคล  อ่าน http://www.chaoprayanews.com/2012/05/09/กว่าจะเป็นพันธุ์ข้าว/ ..เพื่อเป็นมิ่งขวัญ สิริมงคลแก่พืชผลที่จะเพาะปลูกเมล็ดพันธุ์ข้าวทั้งหมด  ได้มาจากแปลงนาโครงการนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา  พระราชวังดุสิต  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมการข้าวจัดทำขึ้นเพื่อเก็บเกี่ยวเป็นพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีฯ

ทรงหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวในแปลงนาทดลอง ในพระราชวังสวนจิตรลดา…สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯทรงเฝ้าฯโดยเสด็จไม่ห่าง..

11 พฤษภาคม 2537 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ พลับพลาพิธีท้องสนามหลวง

 

เมื่อทรงเจริญวัย…สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ทรงดำเนินตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ…เช่นเดียวกับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ความประทับใจนี้ เพียงแค่พสกนิกรได้เห็นภาพพระราชกรณีกิจที่สถาบันพระมหากษัตริย์ได้ทรงทำมาตลอดพระชนม์ชีพ
ย่อมรับรู้และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
 
จากแรงมาเป็นรวง...ระยะทางนั้นเหยียดยาว...การรอคอยและดูแลเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องใส่ใจ


วิถีเกษตรสืบทอดกันโดยสายเลือด...ภูมิปัญญาทั้งหลายได้สืบทอดและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของความพอเพียงและเพียงพอ...ปลูกไว้กินเหลือค่อยแจกจ่ายหรือขาย...ทำอย่างอื่นเสริมรายได้ไม่ต้องให้ล้นเกิน

ทรงพระเจริญ…

0000

แหล่งข้อมูล

กว่าจะเป็น “พันธุ์ข้าว” ในพระราชพิธีพืชมงคล (คลิก)

โดย Canไทเมือง

 

กลับไปที่ www.oknation.net