วันที่ อังคาร พฤษภาคม 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

@ชื่อประเทศสุดโรแมนติก


รายชื่อและความหมายของตัวย่อชื่อประเทศที่โรแมนติก...

H.O.L.L.A.N.D. - Hope Our Love Lasts And Never Dies.

I.T.A.L.Y. - I Trust And Love You.

L.I.B.Y.A. - Love Is Beautiful; You Also.

F.R.A.N.C.E. - Friendships Remain And Never Can End.

C.H.I.N.A. - Come Here.. I Need Affection.

B.U.R.M.A. - Between Us, Remember Me Always.

N.E.P.A.L. - Never Ever Part As Lovers.

I.N.D.I.A. - I Nearly Died In Adoration.

K.E.N.Y.A. - Keep Everything Nice, Yet Arousing.

C.A.N.A.D.A. - Cute And Naughty Action that Developed into Attraction

K.O.R.E.A. - Keep Optimistic Regardless of Every Adversity.

E.G.Y.P.T. - Everything's Great, You Pretty Thing!

M.A.N.I.L.A. - May All Nights Inspire Love Always.

P.E.R.U. - Phorget Everyone... Remember Us.

T.H.A.I.L.A.N.D - Totally Happy. Always In Love And Never Dull.

I love THAILAND ^^...

โดย Chillwithme

 

กลับไปที่ www.oknation.net