วันที่ อังคาร พฤษภาคม 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เชิญชมถ่ายทอดสด! เวทีหลักสูตรนักถักทอชุมชนฯ ครั้งที่ 3      
เพราะ "เด็กและเยาวชน" คือ พลังสร้างสรรค์ชุมชน และเป็นอนาคตที่ดีของชาติ การบ่มเพาะพัฒนาเด็กและเยาวชนจึงไม่ใช่หน้าที่ของผู้ใดผู้หนึ่ง หากแต่เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคน ทั้ง บ้าน วัด โรงเรียน และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ... ที่จะช่วยกันตระเตรียมสิ่งแวดล้อมที่ดีรอบตัว ให้พวกเขาได้เรียนรู้ พัฒนา และเติบใหญ่เป็นพลเมืองของชุมชน สังคม และประเทศชาติ ที่มีทั้งความ "เก่ง ดี และมีสุข" ...

      โครงการ พัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับภาคีเพื่อการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว ขอเชิญท่านร่วมรับชม การถ่ายทอดสด ! เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเติมเต็มแนวคิดเครื่องมือในการทำงานกับชุมชน "หลักสูตรนักถักทอชุมชนเพื่อการพัฒนาเด็ก เยาวชน ครอบครัว" ครั้งที่ 3

  • โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่ เวลา 09.00 - 16.30 น.ของวันที่ 22 - 24 พฤษภาคม 2556 ส่งตรงจากห้องประชุม เทศบาลเมืองแก ต.ท่าตูม จ.สุรินทร์
     
  • โซนภาคกลาง ตั้งแต่ เวลา 09.00 – 16.30 น. ของวันที่ 27 – 29 พฤษภาคม 2556 ส่งตรงจากห้องประชุม เทศบาลไผ่กองดิน อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 

       - ชมกำหนดการและถ่ายทอดสด คลิก -

โดย SCBFoundation

 

กลับไปที่ www.oknation.net