วันที่ อาทิตย์ มีนาคม 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

...... เพลงชาติไทย ฟังได้ทุกเวลาที่นี่


                                 

เพลงชาติไทย

ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย
เป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วน
อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล
ด้วยไทยล้วนหมาย รักสามัคคี
ไทยนี้รักสงบ แต่ถึงรบไม่ขลาด
เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่
สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี
เถลิงประเทศชาติไทยทวีมีชัย ชโย

~~~~~~*~~~~~~

ธงชาติไทย:
เป็นเครื่องหมายแทนชาติไทยที่แสดงถึงความเป็นเอกราชของชาติไทย
มีชื่อเรียกว่า "ธงไตรรงค์" มี 3 สี 5 แถบ
สีแดง หมายถึง ชาติ แสดงถึงการรวมพลังเลือดเนื้อและชีวิตของคนไทยทุกคน
สีขาว หมายถึง ศาสนา แสดงถึงความบิรสุทธิ์และความยึดมั่นในคุณงามความดี
สีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์ แสดงถึงศูนย์รวมแห่งจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
การเคารพธงชาติจึงเหมือนกับการเคารพชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เมื่อได้ยินเสียงเพลงชาติ คนไทยทุกคนควรยืนตรงเพื่อแสดงความเคารพ

โดย ปิรันญ่า

 

กลับไปที่ www.oknation.net