วันที่ ศุกร์ พฤษภาคม 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

อดีตตุลาการชี้ ถ้ายกเลิกความผิดต้องคืนเงินให้ทักษิณ


ชูชาติ ศรีแสง อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา โพสต์ เอฟบี จวก เพื่อไทย แหกตา ปชช. อ้าง กฎหมายสุดซอย เหลิม ไม่มีคืนเงิน 4.6 หมื่นล้าน ให้ แม้ว ยัน มาตรา 4... ล้มคำพิพากษา มีผลต้องคืนเงิน ดักคอ พอกฎหมายบังคับใช้ เตรียมแถต่อ ต้องปฏิบัติตาม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชูชาติ ศรีแสง อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ได้โพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊คส่วนตัวที่ใช้ชื่อว่า Chuchart Srisaeng เกี่ยวกับร่างพ.ร.บ.ปรองดอง ที่163 ส.ส.พรรคเพื่อไทยเสนอต่อนายเจริญ จรรย์โกมล รองประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อบรรจุเข้าวาระการประชุมสัมยสามัญต่อจาก ร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมของนายวรชัย เหมะ ส.ส.สมุทรปราการ พรรคเพื่อไทย โดยเฉพาะประเด็นบทบัญญัติในมาตรา 4 บัญญัติว่า

บรรดาการกล่าวหาการกระทำความผิดบุคคลใดๆ ฯลฯ ที่เกิดจากคณะบุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฯลฯ ไม่ว่าเป็นการกล่าวหาในข้อหาใด ให้ถือว่าเป็นการกล่าวหาในความผิดทางการเมือง และให้การกล่าวหาการกระทำความผิดนั้นเป็นอันระงับไป โดยให้ถือว่าผู้นั้นมิได้เป็นผู้กระทำความผิด

ดังนั้นการที่ ส.ส.พรรคเพื่อไทยอ้างว่า ไม่คืนเงิน 46,000 ล้านบาทให้แก่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นักโทษหนีคำพิพากษาศาล จึงเป็นการกล่าวโกหกประชาชนผู้เสียภาษีทุกคน เพราะถ้าร่าง พ.ร.บ. ปรองดองแห่งชาติ มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย กระทรวงการคลังก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายคือต้องเอาเงินงบประมาณแผ่นดินซึ่งเป็นเงินที่เก็บภาษีไปจากคนไทยทุกคนรวมทั้งคนเสื้อแดงด้วยคืนแก่พ.ต.ท.ทักษิณ จำนวน 46,000 ล้านบาท แน่นอน

“ขืนไม่กระทำเช่นนั้น ก็จะมีความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ซึ่งมีโทษจำคุกหนึ่งปีถึงสิบปี เมื่อถึงเวลานั้น ส.ส.พรรคเพื่อไทย 163 คนดังกล่าวก็จะออกมาตีหน้าตายหลอกประชาชนต่อไปอีกว่า เมื่อรัฐสภาผ่านกฎหมายออกมาเช่นไรก็ต้องเป็นเช่นนั้น ไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมาย”

ข้อความที่นายชูชาติโพสต์ลงบนเฟซบุ๊คส่วนตัว

...ส.ส.พรรคเพื่อไทย 163 คนยื่น ร่าง พรบ ปรองดองแห่งชาติ ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร โดยยืนยันว่าไม่คืนเงินให้ทักษิ

....ร่าง พรบ ปรองดองแห่งชาติ มาตรา 4 บัญญัติว่า บรรดาการกล่าวหาการกระทำความผิดบุคคลใด ๆ ฯลฯ ที่เกิดจากคณะบุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฯลฯ ไม่ว่าเป็นการกล่าวหาในข้อหาใด ให้ถือว่าเป็นการกล่าวหาในความผิดทางการเมือง และให้การกล่าวหาการกระทำความผิดนั้นเป็นอันระงับไป โดยให้ถือว่าผู้นั้นมิได้เป็นผู้กระทำความผิด

....กล่าวง่าย ๆ ก็คือ ผู้ที่ถูกกล่าวหาจากคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐหรือ คตส ไม่ว่าเป็นการกล่าวหาในข้อหาใด ให้การกล่าวหาการกระทำความผิดนั้นเป็นอันระงับไป โดยให้ถือว่าผู้นั้นมิได้กระทำความผิด และตามมาตรา 3 วรรค 2 ก็บัญญัติว่า ถ้าได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิด ถ้าผู้นั้นรับโทษอยู่ก็ให้การลงโทษนั้นสิ้นสุด

....ดังนั้นถ้าร่าง พรบ ปรองดองแห่งชาติ มีผลใช้บังคับ คดีที่ทักษิณที่ถูกกล่าวหาจาก คตส ทุกคดี รวมทั้งคดีที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ได้ทรัพย์สินมาโดยมิชอบที่ทักษิณถูกฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและถูกศาลมีคำพิพากษาให้ริบเงินจำนวน 46,000 ล้านบาท ก็เป็นระงับไปโดยให้ถือว่า ทักษิณไม่เคยกระทำความผิดไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำผิด และการถูกลงโทษให้ริบทรัพย์สินก็ต้องสิ้นสุด

....เมื่อทักษิณกลายเป็นคนที่ไม่เคยกระทำความผิด ไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิด และการถูกลงโทษให้ริบทรัพย์สินก็ต้องสิ้นสุด ก็ย่อมหมายความว่าไม่มีคำพิพากษาของศาลให้ริบเงินจำนวน 46,000 ล้านบาท เมื่อไม่มีคำพิพากษาก็ริบเงินไม่ได้ เงินจำนวนดังกล่าวก็ต้องคืนให้แก่ทักษิณ

....ที่ ส.ส.พรรคเพื่อไทยอ้างว่า ไม่คืนเงิน 46,000 ล้านบาทให้แก่ทักษิณ จึงเป็นการกล่าวโกหกประชาชนผู้เสียภาษีทุกคน เพราะถ้าร่าง พรบ ปรองดองแห่งชาติ มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย กระทรวงการคลังก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายคือต้องเอาเงินงบประมาณแผ่นดินซึ่งเป็นเงินที่เก็บภาษีไปจากคนไทยทุกคนรวมทั้งคนเสื้อแดงด้วยคืนแก่ทักษิณจำนวน 46,000 ล้านบาท แน่นอนครับ ขืนไม่กระทำเช่นนั้นก็จะมีความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ซึ่งมีโทษจำคุกหนึ่งปีถึงสิบปี

....เมื่อถึงเวลานั้น ส.ส.พรรคเพื่อไทย 163 คนดังกล่าวก็จะออกมาตีหน้าตายหลอกประชาชนต่อไปอีกว่า เมื่อรัฐสภาผ่านกฎหมายออกมาเช่นไรก็ต้องเป็นเช่นนั้น ไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ครับ

โดย Canไทเมือง

 

กลับไปที่ www.oknation.net