วันที่ เสาร์ พฤษภาคม 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

อบรมครูพอเพียงกับมูลนิธิสยามกัมมาจลวันพระใหญ่ วิสาขบูชาปีนี้ ผู้บริหารและคุณครูพอเพียงเครือข่ายมูลนิธิสยามกัมมาจลกำลังทำบุญใหญ่ร่วมกันค่ะ โดยระหว่างวันที่ 22-25 พฤษภาคม 2556 มูลนิธิสยามกัมมาจล โดยโครงการพัฒนาเยาวชนโดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมพลังสถานศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ได้รับเกียรติจาก อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ เป็นวิทยากรกระบวนการ เพื่อให้ทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมได้รับทักษะการคิดและเติมเครื่องมือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนซึมซับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักคิด หลักการดำเนินชีวิตนั่นเองค่ะ (~0~) ขอนำภาพบรรยากาศเล็กๆ น้อยๆ และข้อคิดที่ท่านอาจารย์ฝากไว้มาแบ่งปันกัน

โดย SCBFoundation

 

กลับไปที่ www.oknation.net