วันที่ เสาร์ พฤษภาคม 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

บทกวีทิพย์ :: อาทิตตปริยายสูตร ฉบับสมบูรณ์(แปล)


บทกวีทิพย์จากนิพพาน :: อาทิตตปริยายสูตร

 

 

๐ เอวัมเม สุตัง เอกัง สมะยัง    อานนท์เถร-พทธอุปัฏฐาก

 

ภควา คยายัง วหรติ    ได้ฟังจากพระพุทธองค์ผู้ทรงศรี

 

คยาสีเส สัทธิง ภิกขุสหัสเสนะ    กล่าวแสดงต่อคณะสงฆ์มากองค์มี

 

                             สังคายนาครั้งที่หนึ่งดีจริง

 

ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเนาแห่งหน    ที่ตำบลคยาสีสะเจริญยิ่ง

 

ใกล้แม่น้ำคยาโสภาจริง    พร้อมภิกษุพันองค์สิ้นชฎิลเดิม

 

๐ ตัตระ โข ภควา ภิกขุ อามันเตสิ    พระพุทธเจ้าทรงเตือนสติพระภิกษุ

 

สัพพัง ภิกขเว อาทิตตัง    ตั้งใจฟังให้ลุธรรมนำส่งเสริม

 

กิญจะ ภิกขเว สัพพัง อาทิตตัง    แล้วพิจารณาตามดำรัสจรัสเจิม

 

                  เพื่อพูนเพิ่ม”พัฒนาจิตอิสโร   สิ่งทั้งหลายทำใจให้เร่าร้อน

 

ขอตอบก่อนคืออะไร?ไม่สุโข

 

๐ จักขุง ภิกขเว อาทิตตา    ตาทำให้ใจร้อนเร่าเผากาโย

 

รูปา อาทิตตา จักขุวิญญาณัง อาทิตตัง    รูปนันโททำให้ใจร้อนรุม!!!

 

จักขุสัมผัสโส อาทิตโต    ตาเห็นรูปจิตแต่งปรุงให้ฟุ้งซ่าน

 

ยัมปิทัง จักขุสัมผัสสะปัจจยา    พอใจการ-ไม่พอใจดั่งไฟสุม

 

อุปัชชติ เวทยิตัง สุขัง วา ทุกขัง วา    รู้สึกเฉยก็ไม่วายเผากายรุม

 

อทุกขมะสุขัง วา ตัมปิ อาทิตตัง    เฒ่าสาวหนุ่มเด็กวัยรุ่นให้วุ่นวาย!!!

 

๐ เกนะ อาทิตตัง    เร่าร้อนเพราะอะไร?

 

อาทิตตัง ราคัคคินา    ร้อนเพราะไฟลุกโพลงเดือดไม่เหือดหาย

 

ไฟราคะโหมประดังทั้งใจกาย    อีกยินดี-มั่นหมาย-อยากได้ชม!!!

 

โทสัคคินา โมหัคคินา    ร้อนคือไฟโทสะไม่ละโกรธ

 

ขัดเคืองโทษหงุดหงิดจิตขื่นขม

 

เห็นรูปไม่ถูกใจเมื่อได้ชม    ร้อนระทมไฟโมหะยากละวาง

 

หลงว่ารูปที่ถูกใจจะให้เห็น    มี-อยู่-เป็นตลอดไปใครจะขวาง

 

มันไม่เที่ยง-เปลี่ยนแปลงไปในทุกทาง    ทุกๆอย่างต้องเสื่อมสลายวอดวายลง!!!

 

 

 

๐ อาทิตตัง ชาติยา ชรามรเณนะ    ใจเร่าร้อนอยากได้รูปที่ถูกใจ-

 

                                                 เกิดมาใหม่อีกหนจิตวนหลง   

 

โสเกหิ ปริเทเวหิ ทุกเขหิ    ไม่อยากให้รูปไม่ถูกใจเกิดใหม่คง

 

โทมนัสเสหิ อุปปายาเสหิ    ใจเร่าร้อน-ถูกใจจงเสื่อมลงไป

 

อาทิตตันติ วทามิ    เร่าร้อนใจ-เพราะโศกเศร้าเคยเคล้าจูบ

 

                           คิดถึงรูปที่ถูกจิตพิสมัย

 

ใจเร่าร้อน-รำพันอันร่ำไร    ใฝ่ฝันหารูปถูกใจคืนใหม่มา

 

เร่าร้อนใจ-เพราะพลัดพรากจากรูปนั้น    ถูกใจฉันไม่สมหวังนั่งคอยหา

 

เร่าร้อนใจ-ไม่ได้รูปนั้นคืนมา     เร่าร้อนคับแค้นอุราหนักหนาจริง

 

ที่ต้องสูญสิ้นหวังรูปดังจิต    ตา-รูปเกิดเป็นพิษร้อนจิตยิ่ง

 

เป็นเหตุให้ใจเร่าร้อนนอนเพลิงจริง    ตา-รูปเห็นทุกสิ่งยิ่งไฟฟอน!!!

 

๐ โสตัง อาทิตตัง สัททา อาทิตตา    หูและเสียง........

 

                                                 เป็นเหตุให้ใจเร่าร้อน

 

โสตะวิญญาณัง อาทิตตัง    เสียงถูกใจ-ไม่ถูกใจให้อาทร

 

โสตะสัมผัสโส อาทิตโต    ควมฟุ้งซ่านทำจิตร้อนอ่อนระอา

 

๐ ยัมปิทัง โสตะสัมผัสสะปัจจยา    ความรู้สึกพอใจ-ไม่พอใจหรือเฉยๆ

 

อุปัชชะติ เวทะยิตัง    เกิดขึ้นเลยยินสำเนียงเสียงภาษา

 

สุขัง วา ทุกขัง วา อทุกขมสุขัง วา ตัมปิ อาทิตตัง    เป็นเหตุให้ใจเร่าร้อนนอนไฟนา     ๐ เกนะ อาทิตตัง    ความเร่าร้อน-เกิดมาเพราะอะไร?

 

อาทิตตัง ราคัคคินา โทสัคคินา โมหัคคินา

 

ร้อนเพราะราคะไฟ-ไม่เหือดแห้ง    ไฟราคะโหมแรงแกร่งไฉน!!!

 

ยึด-มั่นหมาย-ยินดีนี่กระไร    ร้อนคือไฟโมหะ-ไม่ละมัน!!!

 

ให้หงุดหงิดขัดเคืองเรื่องต่างๆ    เห็นรูปร่างไม่ถูกใจเหมือนใฝ่ฝัน

 

เมื่อได้ชมไม่มีสุขไปทุกวัน    โมหะ-นั้นคือไฟไหม้ใจตน!!!

 

หลงว่ารูปที่ถูกใจจะให้เห็น    มี-อยู่-เป็นตลอดไปหวังได้ผล

 

มันไม่เที่ยง-เปลี่ยนแปรไม่แท้ทน-    ทุกอย่างไปไม่พ้นจนมลาย!!!

 

 

 

๐ อาทิตตัง ชาติยา ชรามรเณนะ    คิดถึงเสียงที่ถูกจิตพิศวาส

 

โสเกหิ ปริเทเวหิ ทุกเขหิ    ใจจะขาดเร่าร้อน-อ่อนใจหาย

 

โทมนัสเสหิ อุปายาเสหิ    อยากได้ยินอีกหนกระวนกระวาย

 

                                             ไม่อยากหมายเสียงไม่ถูกใจ-ให้เกิดมี

 

ใจเร่าร้อน-เสียงถูกใจหายไปหมด    โศกสลดติดใจเสียง-สำเนียงที่-

 

ถูกใจรำพันหาทุกราตรี    ความพัดพรากจากเสียงที่ตนนิยม

 

อาทิตตันติ วทามิ   เร่าร้อนใจ-ไม่สมหวังได้ฟังเสียง-

 

                                      ถูกใจเพียงเสียใจ-มิได้สม 

 

  เร่าร้อนใจ-หมดหวังนั่งระทม    ใคร่ยินชม-เสียงถูกใจให้กลับคืน!!!

 

เร่าร้อนใจ-เพราะคับแค้นแน่นอุรา    เสียงถูกใจ-ไม่กลับมาพาขมขื่น

 

หูและเสียงไม่จีรังไม่ยั่งยืน    ทำใจขื่นโศกเศร้าร้อนเร่าจริง!!!

 

๐ ฆานัง อาทิตตัง  คันธา อาทิตตา    จมูก-กลิ่นทำให้ใจเร่าร้อน

 

                                                      อนาทรมากมายทั้งชายหญิง

 

ฆานะวิญญาณัง อาทิตตัง    ดมกลิ่นถูกใจ-ไม่ถูกใจให้ประวิง

 

  ฆานะสัมผัสโส อาทิตโต    คิดแล้วยิ่งรำคาญฟุ้งซ่านทรวง

 

๐ ยัมปิทัง มานะสัมผัสสะปัจจยา    ความรู้สึกพอใจ-ไม่พอใจหรือเฉยๆ

 

อุปัชชะติ เวทะยิตัง    เกิดขึ้นเลยจมูกดมกลิ่นไม่สิ้นห่วง

 

สุขัง วา ทุกขัง วา ตัมปิ อาทิตตัง    กลิ่นพอใจ-ไม่พอใจทั้งหลายทั้งปวง

 

                                                    เป็นเหตุหน่วง-ใจเร่าร้อนเหมือนนอนเพลิง!!!

 

๐ เกนะ อาทิตตัง    เร่าร้อนเพราะอะไร?

 

อาทิตตัง ราคัคคินา โทสัคคินา โมหัคคินา    ร้อนเพราะไฟราคะกระเจิงเหลิง

 

ที่เกิดขึ้นในใจให้ระเริง    ได้บันเทิงดมกลิ่นระรินระรวย

 

ร้อนเพราะไฟโทสะ-ในดวงจิต    ให้หงุดหงิดขัดเคืองใจ-กลิ่นไม่สวย

 

ร้อนเพราะไฟโมหะ-หลงให้งงงวย    คิดว่ากลิ่นจะหอมสวยตลอดกาล!!!

 

ทุกอย่างจะอยู่ตลอดกาลนั้นไม่ได้    เปลี่ยนแปลงไปทุกเวลามหาศาล

 

ต้องเสื่อมสลายเมื่อถึงคราไม่ช้านาน    สภาพการณ์มีให้เห็นเป็นธรรมดา!!!

 

 

 

๐ อาทิตตัง ชาติยา ชรามรเณนะ    ใจเร่าร้อนอยากได้รสที่ถูกใจ

 

โสเกหิ ปริเทเวหิ ทุกเขหิ    เกิดมาใหม่อีกหลงรักเป็นหนักหนา

 

โทมนัสเสหิ อุปายาเสหิ    ไม่อยากให้รสไม่ถูกใจเกิดใหม่มา

 

 อาทิตตันติ วทามิ    ใจเร่าร้อนถูกใจข้าจากลาไป

 

๐ ชิวหา อาทิตตา รสา อาทิตตา    เร่าร้อนใจเพราะโศกเศร้าเนาทั่วหมด

 

ชิวหา วิญญาณัง อาทิตตัง    คิดถึงรสที่ถูกจิตพิสมัย

 

ชิวหาสัมผัสโส อาทิตโต    ใจเร่าร้อนรำพันอันร่ำไร

 

                                             ใฝ่ฝันหารสที่ถูกใจคืนใหม่มี   

 

เร่าร้อนใจเพราะพลัดพรากจากรสนั้น    ถูกใจฉันไม่สมจิตพรากผิดหนี

 

เร่าร้อนใจไม่ได้รสคืนหมดดี    เร่าร้อนคับแค้นใจนี้ทุกวี่วัน

 

ต้องสูญรสหมดหวังรสดังจิต    รส-ลิ้นเกิดเป็นพิษติดมหันต์

 

เป็นเหตุให้ใจเร่าร้อนนอนเพลิงกัน    รส-ลิ้นนั้นลิ้มตรอมตรมระทมทรวง

 

๐ ยัมปิทัง ชิวหาสัมผัสสะ ปัจจยา    ลิ้นและรสเป็นเหตุให้ใจเร่าร้อน

 

อุปปัชชะติ เวทะยิตัง    ความฟุ้งซ่านรานรอนร้อนจิตหน่วง

 

สุขัง วา ทุกขัง วา     ความรู้สึกพอใจ-ไม่พอใจไฟหลอกลวง

 

อทุกขมสุขัง วา ตัมปิ อาทิตตัง    หรือเฉยๆร้อนทรวงติดบ่วงไฟ!!!

 

๐ เกนะ อาทิตตัง    ความเร่าร้อนเกิดมาเพราะอะไร?

 

อาทิตตัง ราคัคคินา    ก็เพราะไฟราคะ-รักหนักไฉน

 

 โทสัคคินา โมหัคคินา    ยึด-มั่นหมาย-ยินดีนี่กระไร

 

                           ร้อนคือไฟโมหะ-ไม่ละมัน!!!

 

ให้หงุดหงิดขัดเคืองเรื่องต่างๆ     รสเกิดสร้างไม่ถูกใจเหมือนใฝ่ฝัน

 

เมื่อใดลิ้มชิมสิ้นสุขไปทุกวัน    โมหะนั้นคือไฟ-ไหม้ใจตน!!!

 

หวังว่ารสที่ถูกใจจะให้เห็น    มี-อยู่-เป็นตลอดไปหวังได้ผล

 

มันไม่เที่ยงเปลี่ยนแปรไม่แท้ทน-    ทุกอย่างไปไม่พ้นจนภินทน์พัง!!!

 

 

 

๐ อาทิตตัง ชาติยา ชรามรเณนะ    ใจเร่าร้อนอยากได้สัมผัสที่ถูกใจ-

 

  โสเกหิ ปริเทเวหิ ทุกเขหิ    เกิดมาใหม่อีก-ชมได้สมหวัง 

 

โทมนัสเสหิ อุปายาเสหิ    ไม่อยากให้สัมผัสไม่ถูกใจเกิดใหม่ยัง

 

อาทิตตันติ วทามิ    ใจเร่าร้อนถูกใจจังพังทลาย!!!

 

เร่าร้อนใจเพราะโศกเศร้าเคยเคล้ารัด    คิดถึงกายสัมผัสเคยสมหมาย

 

ใจเร่าร้อนร่ำไรทั้งใจกาย    ใฝ่ฝันหาสัมผัสหมายคืนใหม่มา!!!

 

เร่าร้อนใจเพราะพลัดพรากจากสัมผัสนั้น    ถูกใจฉันไม่สมหวังนั่งคอยหา

 

เร่าร้อนใจไม่ได้สัมผัสนั้นคืนมา    เร่าร้อนคับแค้นอุราหนักหนาเลย

 

ที่ต้องสูญสิ้นสัมผัสที่ปรารถนา    สัมผัสกายาเป็นพิษในจิตเอ๋ย

 

เป็นเหตุให้ใจเร่าร้อนห่อนเสบย    กายสัมผัสเชยจิตร้อนดั่งนอนเพลิง!!!

 

๐ กาโย อาทิตโต  โผฏฐัพพา อาทิตตา    กาย-สัมผัสเป็นเหตุให้ใจเร่าร้อน

 

กายะวิญญาณัง อาทิตตัง    ให้อาทรใช่น้อยจิตลอยเหลิง

 

กายะสัมผัสโส อาทิตโต    สัมผัสถูกใจ-ไม่ถูกใจดั่งไฟเพลิง

 

                                          ความฟุ้งซ่านพล่านระเริงเพลิงมายา!!!

 

ความรู้สึกพอใจ-ไม่พอใจหรือเฉยๆ    เกิดขึ้นเลยสัมผัสกายร้ายนักหนา

 

เป็นเหตุให้ใจเร่าร้อนนอนเพลิงนา    ความเร่าร้อนเกิดมาเพราะอะไร?

 

๐ ยัมปิทัง กายะสัมผัสสะปัจจยา    ร้อนเพราะไฟราคะเดือดไม่เหือดแห้ง

 

อุปปัชชะติ เวทะยิตัง    ไฟราคะโหมแรงแกร่งไฉน!!!

 

ยึด-มั่นหมาย-ยินดีนี่กระไร   “ ร้อนคือไฟโทสะ-ไม่ละมัน!!!

 

ให้หงุดหงิดขัดเคืองเรื่องต่างๆ    สัมผัสร่างไม่ถูกใจเหมือนใฝ่ฝัน

 

ได้สัมผัส-ไม่มีสุขไปทุกวัน    โมหะนั้นคือไฟ-ไหม้ใจตน!!!

 

๐ สุขัง วา  ทุกขัง วา    หลงว่าสิ่งสัมผัสกายจะให้เห็น

 

อทุกขมสุขัง วา ตัมปิ อาทิตตัง    มี-อยู่-เป็นตลอดไปหวังได้ผล

 

๐ เกนะ อาทิตตัง    มันไม่เที่ยง-ปรวนแปรไม่แท้ทน-

 

อาทิตตัง ราคัคคินา โทสัคคินา โมหัคคินาฯ   ทุกอย่างไปไม่พ้นจนพังภินทน์!!!

 

 

 

๐ อาทิตตัง ชาติยา ชรามรเณนะ    ใจเร่าร้อนอยากได้ความคิดที่ถูกใจ

 

โสเกหิ ปริเทเวหิ ทุกเขหิ    เกิดมาใหม่อีกครั้งหวังถวิล

 

โทมะนัสเสหิ อุปายาเสหิ    ไม่อยากให้ความคิดไม่ถูกใจมาใหม่จินตน์

 

อาทิตตันติ วทามิ    ใจเร่าร้อนถูกใจสิ้นพังภินทน์ลง

 

เร่าร้อนใจเพราะโศกเศร้าเขลามองข้าม    คิดถึงความคิดถูกใจเกิดใหลหลง

 

ใจเร่าร้อนร่ำไรให้งวยงง    ใฝ่ฝันหลงหาความคิดที่ติดพัน

 

เร่าร้อนใจเพราะพลัดพรากจากความคิด-    ถูกใจจิตไม่สมหวังเหมือนดังฝัน

 

เร่าร้อนใจไม่ได้ความคิดที่ติดพัน    เร่าร้อนคับแค้นนั่นยึดมั่นจริง!!!

 

ที่ต้องสูญสิ้นความคิดดั่งจิตใคร่    ความคิด-ใจเป็นพิษร้อนจิตยิ่ง

 

เป็นเหตุให้ใจเร่าร้อนนอนเพลิงจริง    ใจเห็นความคิดทุกสิ่งยิ่งไฟรุม!!!

 

๐ มโน อาทิตโต ธัมมา อาทิตตา    ใจ-ความคิดเป็นเหตุให้ใจเร่าร้อน

 

มโนวิญญาณัง อาทิตตัง    ทุกข์อาทรนี่กระไรดุจไฟสุม!!!

 

มโนสัมผัสโส อาทิตโต    เจอความคิดไม่ถูกใจเหมือนไฟรุม

 

                                          จิตร้อนรุ่มรำคาญฟุ้งซ่านทรวง!!!

 

๐ ยัมปิทัง มโนสัมผัสสะปัจจยา    ความคิดพอใจ-ไม่พอใจหรือเฉยๆ

 

อุปัชชะติ เวทะยิตัง    เกิดแล้วเลยตามถวิลไม่สิ้นห่วง

 

สุขัง วา ทุกขัง วา    ความคิดพอใจ-ไม่พอใจทั้งหลายทั้งปวง

 

อทุกขมสุขัง วา ตัมปิ อาทิตตัง    เป็นเหตุหน่วงใจเร่าร้อนเหมือนนอนเพลิง!!!

 

๐ เกนะ อาทิตตัง    เร่าร้อนเพราะอะไร?

 

อาทิตตัง ราคัคคินา โทสัคคินา โมหัคคินา    ร้อนเพราะไฟราคะกระเจิงเหลิง

 

ที่เกิดขึ้นในใจให้ระเริง    ได้บันเทิงความคิดที่ติดใจ

 

ร้อนเพราะไฟโทสะในดวงจิต    ให้หงุดหงิดขัดเคืองเนื่องไฉน!!!

 

เร่าร้อนเพลิงโมหะพะท่วมใจ    คิดว่าความคิดใหม่ยอดตลอดกาล

 

ทุกอย่างจะอยู่ตลอดกาลนั้นไม่ได้    เปลี่ยนแปลงไปทุกเวลามหาศาล

 

ต้องเสื่อมสลายเมื่อถึงคราไม่ช้านาน    สภาพการณ์มีให้เห็นไม่เว้นเลย!!!

 

 

 

๐ อาทิตตัง ชาติยา ชรามรเณนะ    ใจเร่าร้อนอยากได้เรื่องที่ถูกใจ

 

โสเกหิ ปริเทเวหิ ทุกเขหิ    เกิดมาใหม่อีกครั้งหวังจริงเหวย

 

โทมะนัสเสหิ อุปายาเสหิ    ไม่อยากให้เรื่องไม่ถูกใจมาใหม่เลย

 

อาทิตตันติ วทามิ    ร้อนใจเอย-ถูกใจสิ้นต้องภินทน์พัง!!!

 

๐ เอวัง ปัสสัง ภิกขเว    เร่าร้อนใจเพราะโศกเศร้าเข้าต่อเนื่อง

 

สุตวา อริยสาวโก    คิดถึงเรื่องที่ถูกจิตเฝ้าคิดหวัง

 

จักขุสมิงปิ นิพพินทะติ    ใจเร่าร้อนร่ำไรแทบใจพัง!!!

 

รูเปสุปิ นิพพินทะติ    ติดใจจังกับราวเรื่องที่เฟื่องฟู

 

จักขุวิญญาเณปิ นิพพินทะติ    เร่าร้อนใจเพราะพลัดพรากจากบางเรื่อง-

 

                              ถูกใจเนื่องไม่สมจิตที่คิดอยู่

 

เร่าร้อนใจไม่ได้เรื่องเคยเฟื่องฟู    เร่าร้อนคับแค้นอยู่....ดูให้จริง!!!

 

๐ ยัมปิทัง จักขุสัมผัสสะปัจจยา    ต้องสูญสิ้นเรื่องราวสมคราวฝัน

 

อุปปัชชะติ เวทะยิตัง    เรื่องราวนั้นเป็นพิษร้อนจิตยิ่ง!!!

 

สุขัง วา ทุกขัง วา    เป็นเหตุให้ใจเร่าร้อนนอนเพลิงจริง

 

อทุกขมสุขัง วา    มองเห็นเรื่องทุกสิ่งยิ่งไฟฟอน!!!

 

 ตัสมิงปิ นิพพินทะติ    “ใจอยาก-มากความคิดทำจิตเร่า-

 

สัทเทสุปิ นิพพินทะติ    ร้อนแผดเผาปกคลุมไฟสุมขอน!!!

 

โสตะวิญญาเณปิ นิพพินทะติ    อริยสาวกเห็น-ฟัง-ยินสิ้นอาวรณ์

 

                                               เบื่อหน่ายถอนทั้งรูป-ตาสิ้นอาลัย!!!

 

เบื่อหน่ายทั้งความคิด-จิตฟุ้งซ่าน    ตาเห็นผ่านรูปกายหายหลงใหล

 

ทั้งรูปที่ชอบใจ-ไม่ชอบใจ    หรือเฉย....ไม่คิดถึงตา-รูปารมณ์!!!

 

๐ ยัมปิทัง โสตะสัมผัสสะปัจจยา    เพราะเป็นเหตุทำให้ใจเร่าร้อน

 

อุปัชชะติ เวทะยิตัง สุขัง วา    ย่อมเบื่อหน่ายถ่ายถอนห่อนขื่นขม

 

ทุกขัง วา อทุกขมสุขัง วา    ทั้งหู-เสียง-ความคิดไม่ชิดชม

 

ตัสมิงปิ นิพพินทะติ    ไม่ถูกใจ-ถูกใจข่มไม่ชมเชย

 

๐ ฆานัสมิงปิ นิพพินทะติ    ที่เบื่อหน่ายความคิดจิตฟุ้งซ่าน

 

คันเธสุปิ นิพพินทะติ    เกิดเพราะการหูยินเสียงเพียงเฉลย

 

ฆานะวิญญาเณปิ นิพพินทะติ    ที่ชอบใจ-ไม่ชอบใจทั้งหลายเลย

 

ฆานะสัมผัสเสปิ นิพพินทะติ    หรือเฉยๆจึงไม่พึงคิดถึงกาย

 

๐ ยัมปิทัง ฆานะ สัมผัสสะปัจจยา อุปัชชะติ เวทะยิตัง สุขัง วา

 

ทุกขัง วา อทุกขมสุขัง วา ตัสมิงปิ นิพินทะติ ชิวหายะปิ นิพพินทะติ

 

รเสสุปิ นิพพินทะติ ชิวหาวิญญาเณปิ นิพพินทะติ ชิวหาสัมผัสเสปิ นิพพินทะติ

 

๐ ยัมปิทัง ชิวหา สัมผัสสะปัจจยา     และสิ่งสัมผัสกาย-เบื่อหน่ายล้ำ 

 

อุปัชชะติ เวทะยิตัง สุขัง วา     เป็นเหตุทำจิตเร่าร้อนอาทรหลาย

 

ทุกขัง วา อทุกขมสุขัง วา    ท่านจึงเบื่อใจที่อยากอย่างมากมาย

 

ตัสมิงปิ นิพพินทะติ       และความคิดทั้งหลายเบื่อหน่ายจัง!!!

 

๐ กายัสมิงปิ นิพพินทะติ โผฏฐัพเพสุปิ นิพพินทะติ

 

 กายะวิญญาเณปิ นิพพินทะติ กายะสัมผัสเสปิ นิพพินทะติ

 

๐ ยัมปิทัง กายะสัมผัสสะปัจจยา อุปัชชะติ เวทะยิตัง สุขัง วา

 

ทุกขัง วา อทุกขมสุขัง วา ตัสมิงปิ นิพพินทะติ

 

 มนัสมิงปิ นิพพินทะติ ธัมเมสุปิ นิพพินทะติ

 

 

 

๐ มโนวิญญาเณปิ นิพพินทะติ    ย่อมเบื่อหน่ายความคิดจิตฟุ้งซ่าน

 

มโนสัมผัสเสปิ นิพพินทะติ    ถูกใจการ-ไม่ถูกใจไม่สมหวัง

 

เพราะใจคิดเรื่องมากมายหลากหลายจัง     จึงไม่อยากเอาจิตตั้ง-คิดถึงใจ-

 

 

 

๐ ยัมปิทัง มโนสัมผัสสะ ปัจจยา    ที่อยากและความคิดเรื่องต่างๆ

 

                                                     เพราะเป็นเหตุหนทางเร่าร้อนได้

 

อุปัชชะติ เวทะยิตัง    ท่านเบื่อหน่ายอยู่อย่างนี้ถอนที่ใจ!!!

 

สุขัง วา ทุกขัง วา    จึงย่อมไม่ผูกพันสิ่งนั้นเลย!!!

 

อทุกขมสุขัง วา    จิตไม่คิดยินดี-ใคร่ในสิ่งนั้น

 

ตัสมิงปิ นิพพินทะติ    ที่ผูกพัน-กิเลสหลุดสุดเฉลย

 

๐ นิพพินทัง วิรัชชะติ    จิตหลุดพ้น-ก็รู้ชัดตรัสรู้เลย!!!

 

วิราคา วิมุจจะติ    ความเกิด-สิ้นสุดแล้วเอยเสบยสบาย!!!

 

วิมุตตัสมิง วิมุตตะมีติ    หยุดเวียนว่ายตายเกิดต่อไปแล้ว

 

ญาณัง โหติ  ขีณา ชาติ    พรหมจรรย์ใสเหมือนแก้วส่องแววฉาย!!!

 

วสุตัง พรัหมะจริยัง    กิจต้องทำตัดกิเลส-เหตุเกิดตาย

 

กะตัง กรณียัง นาปะรัง    ก็สมหมายแล้วเสร็จสำเร็จลง!!!

 

อิตถัตตายาติ ปชานาตีติ    กิจอย่างอิ่นก็ไม่มีอีกแล้ว

 

๐ อิทะมโวจะ ภควา    กิเลสแผ้วถางป่นยุ่ยเป็นผุยผง!!!

 

๐ อัตตะมนา เต ภิกขุ    พระพุทธเจ้าแสดงธรรมเทศน์ดำรง

 

ภควโต ภาสิตัง อภินันทุง    ภิกษุคงเพลิดเพลินเจริญธรรม

 

อิมัสมิญจะ ปะนะ    ขณะพุทธองค์ทรงแสดงอาทิตต์ฯโดยพิศดาร

 

เวยยากรณัสมิง ภัญญะมาเน    ภิกษุประมาณพันองค์จิตดื่มด่ำ

 

๐ ตัสสะ ภิกขุสหัสสัสสะ    หลุดพ้นจากปวงกิเลสพ้นเขตกรรม

 

อนุปาทายะ อาสะเวหิ จิตตานิ วิมุจจิงสูติ ฯ    ด้วยอายตนผัสสธรรมเลิศล้ำเอย ฯ........

 

จาก www.buddhapoem.com

โดย ชัยแสงทิพย์

 

กลับไปที่ www.oknation.net