วันที่ เสาร์ พฤษภาคม 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

บทกวีทิพย์ :: สมเด็จองค์ปฐม พระสิขีทศพลที่ 1 ประทานธรรม


ชัย แสงทิพย์ พุทธกวีทิพย์

 

๐ ลูก”ยกจิตสู่โลกทิพย์พระนิพพาน”    ไปกราบกราน”สมเด็จพระองค์ปฐม”

“สวดพระนามบรมพุทธ”สุดนิยม    แสนชื่นชมด้วย”ศรัทธาบารมี”

“แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งสามโลก    ช่วยดับโศกสรรพวิญญาณฌานวิถี

“สัตว์นรกหลายหมื่นแสน”ทั่วแดนมี    โอกาสดีใกล้พ้นโทษบุญโปรดปราน

ได้ขึ้นมาจาก”นรก”หมกไฟร้อน!!!    “ผีเร่ร่อน-ได้โมทนา”มหาศาล

จากสัมผัส”ฉัพพรรณรังสี”นีรวาน    แผ่พ้นผ่านมาดับโศก”สามโลก”เรา

ทุกตัวสัตว์”ต่างปลื้มปิติยินดี”    “แสงทิพย์ฯมีอริยทรัพย์”ไม่อับเฉา

“สุขสดชื่นคืนกลับน้อมรับเอา     บุญของเจ้าเลื่อนฐานะไม่ทรมาน

พ้นบาปกรรมเกิดเป็นเทพเสพสุขได้    ตามบุญที่เคยทำไว้ให้ศุขศานติ์

“เมื่อเป็นคน-ผลดีทำนำสราญ”     ขณะกาลลูกอยู่ดีชีวียัง.....

“จงใช้เวลาเสียสละเกิดประโยชน์-    สุขสมโภชแก่ตนดุจมนตร์ขลัง

“มีชีวิตช่วยคนอื่นชื่นใจจัง    พึงระวัง....อย่าประมาทจะพลาดไป!!!

 

“อย่าคิดว่าตัวเรานี้เลิศดีแล้ว!!!    เร่งคว้า”แก้วในดวงจิต”พิสมัย

“พระไตรรัตน์โชติช่วงในดวงใจ    ความดีไซร้เร่งรีบทำนำชีวิน

ทาน-ศีล-ภาวนา-เมตตาพร้อม    มนัสน้อม”กุศลกรรม”ธรรมถวิล

“เวลาลูกเหลือน้อยแสนในแดนดิน    มิรู้สิ้นทำหน้าที่ให้ดีจริง!!!

“ไม่ประมาท....คืออะไร ?ใครรู้บ้าง    “รำลึกข้างถึงความตายทั้งชายหญิง

ทุกลมหายใจเข้า-ออกบอกจริงๆ    “อย่าทอดทิ้ง-พระสติ”ดำริบุญ!!!

“รู้ตัวว่าใกล้ความตาย-ลมหายใจ-    เข้า-ออกในให้พระธรรมช่วยนำหนุน

รำลึกรู้อยู่เพื่อตาย-อย่าหน่ายบุญ    เร่งทำคุณงามความดีศรีสุนทร….

“ไม่ประมาท...ใช่ไหม?...ก็ใช่สิ     เจริญสติพร้อมจะตายจิตคลายถอน

“มรณานุสสติ”มั่นไม่สั่นคลอน    “อย่าอาวรณ์โหยหาเมื่อคราตาย”!!!

“ขันธ์ห้าตายสลายตัวทั่วทุกสิ่ง     เสื่อมพังทิ้งอย่าอาดูรร่างสูญหาย!!!

วิปัสสนาญาณเหล่านี้ดีมากมาย    ลูกหญิง-ชายจงเลือกใช้ตามใจจง

 

“ทุกวันนี้มีสุขยิ่งกันจริงหรือ?    เมายึดถือก็เพราะใจที่ใหลหลง

ทุกอย่างล้วนเป็นหน้ากากมากทะนง    “โลภ-โกรธ-หลง”มาก”ชั่ว-ดี-รักมีชัง”!!!

“หากเจ้าถอดหน้ากากออกจากสุข-    ทางโลก-ทุกข์ชีวิตนี้จักมีหวัง!!!

“จะพบหน้าตาเดิมเจ้า”ก่อนเราพัง!!!    “เข้าถึงหยั่ง-จิตพุทธะ-พระในตัว!!!

เป็นจิตแอร่มแจ่มจรัสประภัสสร    ไม่อาทรในร่างกายถวายหัว

“สู่โลกทิพย์นิพพานา”เจ้าอย่ากลัว    “ทำจิตตัวให้ถึงได้”ไม่ต้องรอ-

ให้ถึงตาย...”นิพพานดูอยู่ข้างหน้า”!!!    อย่าชักช้ารีบคว้าไปให้ได้หนอ

“เลิกยึดติดในห้าขันธ์....เท่านั้นพอ!!!    จะตั้งต่อกำลังใจ-ไปนิพพาน-

ที่เดียวพอ....ไร้ทานเทียมเป็นเยี่ยมยอด    ดีตลอดด้วยบุญฤทธิ์”อธิษฐาน”

ทั้ง”เมตตาบารมี”เพื่อ”นีรพาน”    “วิปัสสนาญาณ”ลูกจงใช้....มองให้ดี!!!

มองให้เห็น”ทุกข์ทั้งผองของขันธ์ห้า    ตลอดเวลาเสื่อมสลายตายเป็นผี!!!

ขันธ์ห้าเราเขาหรือใคร?ไม่มีดี    เกิดทุกที่ก็เป็นทุกข์ไม่สุขเลย!!!

“เกิดเป็นเทพ-พรหม-คน....วนนรก     พอหมดบุญก็ตายตกนะอกเอ๋ย

“ทั่วจักรวาลผ่านไปมาไม่น่าเชย-    เท่านิพพานสุดเปรียบเปรยไม่เคยเทียม!!!

 

“จงคิดว่าการปฏิบัติธรรมทำง่ายนัก     ไม่ต้องหนักแบกหามงามยอดเยี่ยม

เหมือนหาเงินเลี้ยงชีวิต”ที่จิตเดียว    คิดดีเจียว-คิดให้เห็นความเป็นจริง-

ของร่างกายคนเท่านั้นเรื่องขันธ์ห้า    ยากถึงช้า-เร็วง่ายถึงธรรมซึ้งยิ่ง!!!

“ทำแบบง่ายสบายล้ำถึงธรรมจริง!!!    ทำให้ยิ่ง-โดยแยกจิตที่ติดกาย!!!

อันชีวิตไม่เที่ยงแท้-ไม่แน่นอน    เลิกอาทรดับห้าขันธ์เคยมั่นหมาย

“ดับรูป-นาม-ความคิด”ติดใจกาย    “สิ่งทั้งหลาย-ตัดจากใจให้สิ้นเชิง!!!

ดับสิ้นแล้ว...ก็จะพ้นวนวัฏฏะ    รูปกายะ-นาม-คิด-จำนำให้เหลิง

“รู้-สัมผัส-อายตนะ-ละสิ้นเชิง    เชื้อไฟเพลิง-ดับขันธ์ห้าก่อนลาจร....

“นี่คือการบำเพ็ญถึงซึ่งแก่นสุด-    แห่งอนุตตรธรรมนำทุกข์ถอน

“ควรในโลก-จักรวาลาเลิกอาวรณ์    ล้วนเดือดร้อนทุกข์อักโขสุดโสมม!!!

 

สรรพสิ่งเลวร้ายมากเกิดจากโลก!!!    แสนโสโครก-โลกีย์หนักชั่วหมักหมม

ลาภ-ยศ-สรรเสริญ-สุขพาทุกข์จม!!!    สุดระทม”พาเวียนว่ายตายเกิด”กัน!!!

“มาวันนี้รู้หนทางย่างกลับบ้าน-    พระนิพพานสุดประเสริฐงามเฉิดฉัน

จงก้าวไปให้ถึงซึ่งแดนธรรม์    จิตประภัสสรนั้น-จิตอันเดิม!!!

“นิพพานัง ปรมัง สุญญัง-    นิพพานัง-คือธรรมว่างควรสร้างเสริม

“สูญจากกิเลส-ตัณหา”มาต่อเติม    “บาปกรรมเพิ่มอวิชชา-อุปาทาน-.......

ไม่มีแล้ว!!!....เลิกเวียนว่ายมาตายเกิด     นิพพานเลิศนิรทุกข์เป็นศุขศานติ์

สูญจากร่างกาย-ขันธ์ห้าลาชั่วกาล!!!    “พระนิพพาน....น้ำ-สูญสิ้นดิน-ลม-ไฟ!!!

สูญจากทุกข์ทั้งปวงไม่หน่วงหนัก    ให้ลูกรักที่พ่อชิดพิสมัย-

บริษัทสี่ทุกชาติ-ทุกศาสน์ใด    “ทุกจิตใจ-วิญญาณมี-ผี-เทพ-พรหม

ได้รับบุญบารมี-ยินดีด้วย-    แสงทิพย์ฯสวยอริยธรรมเลิศล้ำสม

“โมทนารับบุญไปได้ชื่นชม    จากพระบรมธรรมบิดามหาคุณ!!!

“ร่วมกับบารมีที่สุดพระพุทธเจ้า-    ทั้งหลายเนาอริยธรรมช่วยนำหนุน

คือพลังแสงทิพย์ฯนี้มากมีบุญ        บารมีพระอริยะ-หนุนให้อุ่นทรวง

“รวมทั้งบารมีศรีเทพ-พรหม”    ฤทธิ์เดชสมรวมตัวได้เป็นใหญ่หลวง

ดลบันดาล”ประคองจิตลูกทั้งปวง-    ในสามโลกรอดพ้นห่วงบ่วงวัฏฏา!!!

ธำรงธรรมพร้อมก้าวเดินเจริญสุข    ปราศจากทุกข์ทุกเชื้อชาติ-ศาสนา

ทุกลัทธิ-ทุกนิกาย-ทุกศาสดา     มีปัญญากลับโลกทิพย์นิพพานเทอญฯ.....     

 

จาก www.buddhapoem.com

โดย ชัยแสงทิพย์

 

กลับไปที่ www.oknation.net