วันที่ อาทิตย์ พฤษภาคม 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

๏ ส่องใจ ๏
๏ กระจ่าง ณ กลางใจ 
วันเย็นใสสะอาดสว่าง 
แลสงบรำงับวาง 
อยู่อย่างนั้นนิรันดร 

๏ รู้สึกและรู้สม 
กับอารมณ์กับเย็นร้อน 
เจิดจรัสประภัสสร 
แลอิสระจะรังสรรค์ 

๏ มืดมิดกับจิตตก 
สกปรกและติดตัน 
กลางคืนก็เป็นควัน 
แลกลางวันก็เป็นไฟ 

๏ ยึดมั่นและถือมั่น 
สารพันจะหวั่นไหว 
มีใจแต่หมดใจ 
ต้องแบกทุกข์อยู่ทนทาน 

๏ จงจันทร์กระจ่างใจ 
ขับไล่หมอกขจัดมาร 
ส่องธรรมสัมโพธิญาณ 
ณ เพ็ญพิสาขะบูชา ฯ 

............................. 

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ 
พฤ. ๒๓/๐๕/๕๖ 

 

โดย เนาวรัตน์_พงษ์ไพบูลย์

 

กลับไปที่ www.oknation.net