วันที่ พุธ พฤษภาคม 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

อริยสัจดีไซน์


อ ริ ย สั จ ดี ไ ซ น์

การศึกษาไทยเดินตามก้นฝรั่งหลงทิศทางมามากแล้ว
เพราะนักวิชาการ "หัวนอก" ที่มักลอกเปลือกฝรั่งมาห่อหุ้มการศึกษาของเราแบบผิดฝาผิดตัว

ไมเคิล ไรท์ นักคิดนักเขียนชาวอังกฤษ ครั้งเป็นที่ปรึกษาของนิตยสาร “ศิลปวัฒนธรรม” (อ้างถึงใน วารสารเราคิดอะไร. ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒๓๓ ธันวาคม ๒๕๕๒) เคยกล่าวว่า

“คนไทยชอบความสำเร็จ ไม่ชอบความพ่ายแพ้ ดังนั้นเมื่อคนไทยศึกษาตะวันตกจึงศึกษาแต่เรื่องที่สำเร็จ ไม่ยอมศึกษาเรื่องที่ตะวันตกพ่ายแพ้ ไม่เคยศึกษาปัญหาของตะวันตก ชาวสยามจึงหลับตารับเปลือกของตะวันตก โดยไม่รู้ว่าเขาคิดอะไร ฝันอย่างไร กลัวอะไร และพ่ายแพ้อย่างไร ไม่สนใจความสับสน ความยุ่งยากและความบกพร่องทางปัญญาของตะวันตก ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นบทเรียนที่สำคัญ ประเทศไทยเป็นทาสฝรั่งไม่ใช่เพราะเรียนฝรั่งมากไป แต่เพราะแทบไม่รู้จักฝรั่ง หากชาวสยามจะเอาตัวรอดในสถานการณ์ปัจจุบัน ก็ต้องเรียนรู้ฝรั่งอย่างแตกฉาน”

การจัดการเรียนการสอนแบบ backward design เป็นตัวอย่างสำคัญที่นักการศึกษาของเรารับมาใช้แบบ "สร้างฟอร์มย้อมเปลือก" หรือ "ท่าดีทีเหลว" ในวันนี้ ครูไทยมิอาจเข้าถึง เด็กไทยมิอาจได้ประโยชน์จริงแท้ มิหนำซ้ำกลับเปลืองเปล่าเวลาแห่งการเรียนการสอนที่เป็นไปเพียงลวกๆ หยาบๆ ฉาบฉวยตามท่าทีที่ต่างก็พร่ามัว ดังนั้น ครูจำนวนไม่น้อยจึงเพียงซื้อแผนการสอนแบบ backward design มากรอกสาระวิชาไว้ให้ ศน.ดู ผอ.เซ็นรับทราบ และ สมศ.ตรวจ ว่ากันไปตามประเพณี "หน้ากาก" เท่าที่รู้ๆ กันอยู่ ... ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่

วิธีจัดการเรียนการสอนที่ง่ายกว่านั้น ชัดเจนที่สุด ที่ถูกมองข้าม เหมือนใกล้เกลือกินด่าง นั่นก็คือหลักการสอนที่แนะเราให้พิจารณาปัญหา (ทุกข์) ว่าเกิดแต่เหตุ (สมุทัย) อันใด ก็ต้องแก้ที่เหตุนั้นด้วยแนวทาง (มรรค) และวิธีการกระทำที่แม่นตรง จึงจะสัมฤทธิผล ผ่านพ้นปัญหานั้นได้ (นิโรธ) ... นี่คือ "อริยสัจดีไซน์" ซึ่งพระพุทธเจ้าพิสูจน์แล้ว หลักคำสอนนี้ ไม่เพียงแต่ใช้ได้กับการเรียนการสอนในภาควิชาความรู้และทักษะประสบการณ์เท่า นั้น ยังใช้ได้อย่างดีกับการเรียนการสอนชีวิตอีกด้วย

ไยเล่าจึงหลงลืม

ครูกานท์
(ผศ.ศิวกานท์ ปทุมสูติ)
ทุ่งสักอาศรม
รูปภาพ : อ ริ ย สั จ ดี ไ ซ น์

การศึกษาไทยเดินตามก้นฝรั่งหลงทิศทางมามากแล้ว
เพราะนักวิชาการ "หัวนอก" ที่มักลอกเปลือกฝรั่งมาห่อหุ้มการศึกษาของเราแบบผิดฝาผิดตัว

ไมเคิล ไรท์ นักคิดนักเขียนชาวอังกฤษ ครั้งเป็นที่ปรึกษาของนิตยสาร “ศิลปวัฒนธรรม” (อ้างถึงใน วารสารเราคิดอะไร. ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒๓๓ ธันวาคม ๒๕๕๒)  เคยกล่าวว่า

 	●  “คนไทยชอบความสำเร็จ ไม่ชอบความพ่ายแพ้ ดังนั้นเมื่อคนไทยศึกษาตะวันตกจึงศึกษาแต่เรื่องที่สำเร็จ ไม่ยอมศึกษาเรื่องที่ตะวันตกพ่ายแพ้ ไม่เคยศึกษาปัญหาของตะวันตก ชาวสยามจึงหลับตารับเปลือกของตะวันตก โดยไม่รู้ว่าเขาคิดอะไร ฝันอย่างไร กลัวอะไร และพ่ายแพ้อย่างไร ไม่สนใจความสับสน ความยุ่งยากและความบกพร่องทางปัญญาของตะวันตก ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นบทเรียนที่สำคัญ ประเทศไทยเป็นทาสฝรั่งไม่ใช่เพราะเรียนฝรั่งมากไป แต่เพราะแทบไม่รู้จักฝรั่ง หากชาวสยามจะเอาตัวรอดในสถานการณ์ปัจจุบัน  ก็ต้องเรียนรู้ฝรั่งอย่างแตกฉาน”

การจัดการเรียนการสอนแบบ backward design เป็นตัวอย่างสำคัญที่นักการศึกษาของเรารับมาใช้แบบ "สร้างฟอร์มย้อมเปลือก" หรือ "ท่าดีทีเหลว" ในวันนี้ ครูไทยมิอาจเข้าถึง เด็กไทยมิอาจได้ประโยชน์จริงแท้ มิหนำซ้ำกลับเปลืองเปล่าเวลาแห่งการเรียนการสอนที่เป็นไปเพียงลวกๆ หยาบๆ ฉาบฉวยตามท่าทีที่ต่างก็พร่ามัว ดังนั้น ครูจำนวนไม่น้อยจึงเพียงซื้อแผนการสอนแบบ backward design มากรอกสาระวิชาไว้ให้ ศน.ดู ผอ.เซ็นรับทราบ และ สมศ.ตรวจ ว่ากันไปตามประเพณี "หน้ากาก" เท่าที่รู้ๆ กันอยู่ ... ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่ 

วิธีจัดการเรียนการสอนที่ง่ายกว่านั้น ชัดเจนที่สุด ที่ถูกมองข้าม เหมือนใกล้เกลือกินด่าง นั่นก็คือหลักการสอนที่แนะเราให้พิจารณาปัญหา (ทุกข์) ว่าเกิดแต่เหตุ (สมุทัย) อันใด ก็ต้องแก้ที่เหตุนั้นด้วยแนวทาง (มรรค) และวิธีการกระทำที่แม่นตรง จึงจะสัมฤทธิผล ผ่านพ้นปัญหานั้นได้ (นิโรธ) ... นี่คือ "อริยสัจดีไซน์" ซึ่งพระพุทธเจ้าพิสูจน์แล้ว หลักคำสอนนี้ ไม่เพียงแต่ใช้ได้กับการเรียนการสอนในภาควิชาความรู้และทักษะประสบการณ์เท่านั้น ยังใช้ได้อย่างดีกับการเรียนการสอนชีวิตอีกด้วย

ไยเล่าจึงหลงลืม

ครูกานท์
ทุ่งสักอาศรม

โดย ธมกร

 

กลับไปที่ www.oknation.net