วันที่ ศุกร์ พฤษภาคม 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ผู้ไท ศรีสะเกษ ตอนที่ 4


 

 

ได้ข้อมูล ผู้ไทศรีศะเกษ เพิ่มเติม
มาจากผอ.ภูวเนศวร์ บุญมาก ผอ.โรงเรียนบ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ
ต. โคกหล่าม อ. อุทุมพร
บอกว่า

ผู้ไทศรีศะเกษ อพยพมาตั้งชุมชน มานานกว่า 200 ปี แล้ว
โดยผู้เฒ่าผู้แก่เล่าสืบต่อกันมาว่า
เดิมทีก่อนที่จะมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ศรีสะเกษนี้ บรรพบุรุษได้พากันอพยพครอบครัว มาจากจังหวัดสกลนคร แต่บางคนก็ว่า มาจากจังวัดกาฬสินธุ์ มากัน 5-6 ครอบครัวขี่เกวียนกันมา เกวียน 7 ลำ ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บริเวณลำห้วยตะคละ ก่อนเมื่อสองร้อยกว่าปีมาแล้ว
(บางคนก็บอกว่าอพยพมาตามลำน้ำโขง มาจากทางเมืองท่าแขก แขวงคำม่วน)

ต่อมาบริเวณนั้นได้เกิดน้ำท้วม พร้อมกับมีประชากรเพิ่มจำนวนมากขึ้น
จึงได้อพยพหมู่บ้านย้ายไปตั้งที่แห่งใหม่
แยกย้ายกันไปตั้งถิ่นฐานแห่งใหม่ดังนี้

1. บ้านกระจ๊ะ ปัจจุบัน แยกเป็น 2 หมู่ หมู่ที่ 7 - และ หมู่ 10 ต. โคกหล่าม อ. อุทุมพร
2. บ้านโคกหล่าม หมู่ที่ 4 และบ้านแสงน้อย หมู่ที่ 5 บ้านแสงน้อยแยกออกมาจาก บ้านโคกหล่ามมาตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่ ต. โคกหล่าม อ. อุทุมพรพิสัย
3. บ้านเปือย และบ้านหนองเม็ก บ้านหนองเม็กแยกออกจากบ้านเปือยไปตั้งหมู่บ้านใหม่ หมู่บ้าน 2 หมู่นี้ ปัจจุบัน อยู่ในเขต ต. หนองอึ่ง อ. ราษีไศล
ปัจจุบันมีชุมชนผู้ไทย่านนี้ รวมเป็น 6 หมู่บ้าน หมู่บ้านทั้ง 6 นี้ ถึงจะอยู่คนละตำบล อำเภอ แต่เป็นพื้นที่บริเวณชายแดนติดต่อกัน มีภาษาพูดที่เหมือนกัน มีประวัติความเป็นมาร่วมกัน ต่างเรียกตัวเองว่าเป็นผู้ไท
สำเนียงเสียงที่พูดจะออกเสียงสระ เ – อะ
เช่น เมอ ภาษาไทย แปลว่า กลับบ้าน มะเขอ แปลว่า มะเขือ เกือ แปลว่า เกลือ ฯลฯ

กลุ่มผู้ไทนี้ยังไม่ได้รับการยอมรับจัดอยู่ในทำเนียบจังหวัดศรีสะเกษ
ด้วยทำเนียบชนเผ่าจังหวัดจัดประชากรออกเป็น 4 เผ่าใหญ่ ๆ คือ
1. เผ่าสวย 2 เขมร 3.ลาว 4. เยอ แต่ไม่มีผู้ไท เลยไม่สามารถจัดเข้าพวกกับเขาได้

"ถิ่นเห็ดละโงกเหลิง เมิงผู้ไท น้ำใจดี มีพริกเผ็ด เขตยางงาม”

นอกจากนี้ เมื่อประมาณ 100 ปีที่บ้านผู้ไทศรีสะเกษ กลุ่มนี้ ได้มีการอพยพ
ไปอยู่ที่ อ.พระยืน และ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่นด้วย

ครับเป็นข้อมูลเพิ่มเติมครับ
ขอบคุณน้องจ๋า องค์หญิง น้อย
ที่ประสานงาน จนได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาครับ

งิ้วต่องต้อนละแขวนอยู่แป๊ะป๋าย
อ้ายกะนอนผู้เด๋วด๋าย
บ่มีเคอ อันเล่อมาเก้วซ้อน

ว่านั้นเด้อ
อ้ายอยากหยับสวนหม่อน
สวนหม่อน มาติดเค้อสวนมอน
สวนมอน ของน้องจั๊กหว่าง
จั๊กหว่าง ซั้นแล้ว น้องผู้คิงบางๆเอ้ย....

เน๊าะเจ้าผู้เข๋วเบ๋อหม่อน
ก้อนคำคนงามของอ้าย เอย.

สาวผู้ไททาเล็บสิ่วหิ้วต่ามอน
อยู่ดงดอนแดนได๋วิไลล้ำ สวมเสื้อนิลย้อมมะเก๋อดูคมขำ
อ้ายอยากเม่อนำน้องอีหล่า
หิ้วต่ามอน...ซ้อยเจ้าเด้...

เจ้าผู้มีดอกจำปาดอกเหญ่อ เส่อยู่หู
เอ็ดตู๋หลู๋รับใบหน้าสง่างาม
ยิิมแป่นแวนมีแฟนแล้วไป่
อ้ายอยากถาม สาวผู้ไท
คนผู้ท้ายอ่ามหล้าม
คนผู้งามคู่ป่ามอน ออนซอนเด้

อันนี้
เป็นเสงเว้าของผู้บ่าวผู้ไทยางสีสุราช มหาสารคาม
ฝากความมาจีบน้องอีหล้า นางจ๊า องค์หญิง น้อย
สาวผู้ไทบ้านเปย ราษีไศล ศรีสะเกษ ... เด้อครับเด้อ
แม่นบ่หล๊ะครับ
โดย suthepphutai

 

กลับไปที่ www.oknation.net