วันที่ จันทร์ มิถุนายน 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ภาษาท่ารำที่ใช้แทนคำพูด


 

ภาษาท่ารำที่ใช้แทนคำพูด

 

 

 

 

 

ท่า  ตัวเรา  แนะนำตัว

 

มือซ้ายจีบเข้าอก นางมือขวาจีบส่งหลัง

พระมือขวาเท้าสะเอว 

ศีรษะเอียงตรงข้ามกับมือจีบเข้าอก

 

 

 

 

ท่า  ท่าน  

 

ยกฝ่ามือตะแคงสูงตรงหน้า   หมายถึง ท่าน  (บุรุษที่ 2)   

ถ้ายกสูงระดับศีรษะ  หมายถึง ผู้อาวุโสกว่า (บุรุษที่ 3) 

ใช้แทนคำว่า  ผู้มีพระคุณ  บุญคุณ  ยกย่อง

 

 

 

 

 

ท่า  มา (เรียก)

 

ปาดมือ กรีดนิ้วจีบเข้าหาลำตัวด้านหน้า 

แล้วปล่อยมือจีบเป็นตั้งวง 

อีกมือหนึ่งตัวนางจีบหลัง 

ตัวพระเท้าสะเอว

 

 

 

ยกมือทั้ง 2 ข้างขึ้นตั้งวงระดับสายตาข้างหนึ่งระดับอก 

ข้างหนึ่งกดข้อมือลงทั้ง 2 ข้าง 

เอียงตัวทางมือที่อยู่ระดับต่ำ 

ตามองดูมือที่อยู่ระดับสูง

 

 

 

 

 

ท่า  ปฏิเสธ

ตัวนาง  มือใดมือหนึ่ง ยกมือตั้งวงกลางอยู่ระดับอก

ถ้าใช้มือซ้ายปฏิเสธยกมือซ้ายตั้งวงกลางอยู่ระดับอก

สั่นปลายนิ้วพร้อมๆ กับส่ายหน้าน้อยๆ

มือขวาจีบหลัง ศีรษะเอียงขวา

 

ตัวพระ  มือใดมือหนึ่ง ยกมือตั้งวงกลางอยู่ระดับอก

ถ้าใช้มือซ้ายปฏิเสธยกมือซ้ายตั้งวงกลางอยู่ระดับอก

สั่นปลายนิ้วพร้อมๆ กับส่ายหน้าน้อยๆ

มือขวาเท้าสะเอว ศีรษะเอียงขวา

 

 

 

 

 

ท่า  อวยพร

ตัวนาง  แบมือหงายตั้งมือขวาระดับอกหรือระดับปลายคาง

มือซ้ายแบหงายให้แขนตั้งฉากปลายนิ้วอยู่ระดับแง่ศีรษะ

กดปลายนิ้วลงศีรษะเอียงขวาหรือเอียงทางมือที่อยู่ระดับต่ำ

 

ตัวพระ  แบมือหงายตั้งมือขวาระดับอกหรือระดับปลายคาง

มือซ้ายแบหงายให้แขนตั้งฉากปลายนิ้วอยู่ระดับแง่ศีรษะ

กดปลายนิ้วลงศีรษะเอียงขวาหรือเอียงทางมือที่อยู่ระดับต่ำ

 

หมายถึง มากมาย ยกพล ก่อสร้าง อวยพร 

แต่ถ้าหงายฝ่ามือเดียวช้อนขึ้นจากล่างขึ้นสูง คือ ช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อ

 

 

 

 

 

ท่า  ชมเชย

หงายฝ่ามือตั้งระดับอก  อีกมือหนึ่งตัวนางส่งจีบหลัง 

ตัวพระเท้าสะเอว 

หมายถึง  ชมเชย  (ใช้มือเดียว) ยอมรับ เชื้อเชิญ ขอต้อนรับ

 

 

 

 

 

ท่า  กระนั้นรึ

ตบฝ่ามือลงบนหน้าขา  หมายถึง  หนักหนาจริงๆ 

กระนั้นรึ  แน่นอน  ใช่แล้ว  เหลือเกิน

 

 

 

 

โดย ครูอัษ

 

กลับไปที่ www.oknation.net