วันที่ จันทร์ มิถุนายน 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ภาษาท่ารำที่แสดงกิริยาอาการ หรืออิริยาบถ


 

 

ภาษาท่ารำที่แสดงกิริยาอาการ  หรืออิริยาบถ

 

 

 

 

ท่า  อาย

 

 

ใช้มือข้างใดข้างหนึ่งวางแตะแก้ม 

มืออีกข้างหนึ่งตัวนางจีบหลัง 

ตัวพระเท้าสะเอว

 

 

 

 

 ท่า  ป้องปาก 

 

ใช้ฝ่ามือข้างใดข้างหนึ่งป้องปาก   

อีกมือหนึ่งตัวนางจีบหงายชายพก   

ตัวพระเท้าสะเอว  

หมายถึง   พูดกระซิบ  พูดคนเดียวไม่ให้ผู้อื่นได้ยิน

 

 

 

 

ท่า  ดม หรือ หอม

 

ใช้มือใดมือหนึ่งจีบมาที่จมูก 

อีกมือหนึ่งตัวนางจีบหลัง 

ตัวพระเท้าสะเอว

 

 

 

 

 ท่า  ตาย  หมดสูญ

 มือทั้งสองจีบคว่ำ  คลายจีบออก 

หงายฝ่ามือ   แขนตึง  ศีรษะเอียงขวา 

หมายถึง  ตาย  ฉิบหาย  หมดสูญ ไม่มี เปล่าประโยชน์

 

 

 

 


ท่า  ยิ้ม

 

มือซ้ายตั้งวงปาดมือมาจีบที่ปาก 

มือขวานางจีบหลัง  ศีรษะเอียงขวา

ตัวพระเท้าสะเอว  ศีรษะเอียงซ้าย

 

 

 

 

 ท่า  โศกา  ร้องไห้   

                       

ตัวนาง     ใช้มือใดมือหนึ่งจีบปรกข้าง

ถ้าใช้มือขวาจีบปรกข้างมือซ้ายจีบหลัง

ศีรษะเอียงขวา หรือเอียงทางมือจีบ

 

ตัวพระ     ใช้มือใดมือหนึ่งจีบปรกข้าง

ถ้าใช้มือขวาจีบปรกข้างมือซ้ายเท้าสะเอว

ศีรษะเอียงขวาหรือเอียงทางมือจีบ

 

 

 

 


ท่า  เสียดสี
 

 

มือใดมือหนึ่งจีบตะแคงระดับต่ำ   

อีกมือหนึ่งของตัวนางจีบหลัง  

ตัวพระเท้าสะเอว   ศีรษะเอียงขวา 

มือจีบตะแคง

 

 

 

 

 ท่า  ร้อยดอกไม้ 

มือใดมือหนึ่งจีบคว่ำ  อีกมือหนึ่งจีบหงาย (จีบหงายกับจีบคว่ำ) 

สวนขึ้นลงระดับอกและท้อง  ศีรษะเอียงทางมือสวนขึ้น

 

 

 

 


ท่า  ชี้บุคคล

 

มือใดมือหนึ่งชี้  ใช้กับผู้แสดงเสมอกันหรือต่ำกว่า 

อีกมือหนึ่งตัวนางจีบหลัง  ตัวพระเท้าสะเอว 

ศีรษะเอียงทางมือชี้

 

 

 

 

 

ท่า  ที่โน่น

 

มือใดมือหนึ่งชี้สูงระดับไหล่  อีกมือหนึ่งตัวนางจีบหลัง 

ตัวพระเท้าสะเอว

 

 

 

 

ท่า  ที่นี่

มือใดมือหนึ่งชี้ลงต่ำ  อีกมือหนึ่งตัวนางจีบหลัง 

ตัวพระเท้าสะเอว

 

 

 

 

 ท่า  วนเวียน  เดิน  ไปไกล

มือใดมือหนึ่งชี้ม้วนมือลงต่ำแล้วช้อนขึ้นไปข้างหน้า 

อีกมือหนึ่งตัวนางจีบหลัง  ตัวพระเท้าสะเอว 

ศีรษะเอียงด้านตรงข้ามมือชี้ 

หมายถึง  เดิน  ไปไกล  วนเวียน  หนทางไกล

 

 

 

 

ท่า  ได้ยิน  รู้  ฟัง

มือใดมือหนึ่งชี้ที่หู  อีกมือหนึ่งตัวนางจีบหลัง 

ตัวพระเท้าสะเอว 

หมายถึง  ได้ยิน รู้ ฟัง  ไพเราะ

 

 

 

 

ท่า  พูด  กิน

 

มือใดมือหนึ่งชี้ที่ปาก  อีกมือหนึ่งตัวนางจีบหลัง 

ตัวพระเท้าสะเอว

 

 

 

 

ท่า  เห็น  ประจักษ์

 

มือใดมือหนึ่งชี้ที่ตา  อีกมือหนึ่งตัวนางจีบหลัง 

ตัวพระเท้าสะเอว  ศีรษะเอียงตรงข้ามกับมือชี้

 

 

 

 

 

ท่า  ล้อมวง

 

มือทั้งสองชี้ระดับสะโพก  หมุนข้อมือให้ปลายนิ้วมือวนไปข้างๆ

แต่ละข้างอ้อมเป็นวงไปข้างหน้า  ปลายนิ้วชี้ระดับแง่ศีรษะ 

หมายถึง ล้อมวง  เขตขัณฑ์

 

 

 

โดย ครูอัษ

 

กลับไปที่ www.oknation.net