วันที่ จันทร์ มิถุนายน 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ภาษาท่ารำที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อแสดงความหมายโดยเฉพาะ


 

ภาษาท่ารำที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อแสดงความหมายโดยเฉพาะ

 

 

 

 


ท่า  ยิ่งใหญ่  เกรียงไกร

มือใดมือหนึ่งตั้งวงบัวบาน  อีกมือหนึ่งตั้งวง 

แขนเหยียดตึงระดับไหล่  ศีรษะเอียงทางวงเหยียดตึง 

หมายถึง ความหมายไปในทางที่ดี 

 

 

 

 


ท่า  สวยงาม 

 

มือหนึ่งตั้งวงบัวบาน  มือหนึ่งตั้งวงหน้า 

ศีรษะเอียงทางวงบัวบาน 

หมายถึง  เป็นใหญ่  มีศักดิ์  มีฤทธิ์ สวยงาม

 

 

 

 

 

ท่า  กล้าหาญ

มือหนึ่งตั้งวงบน  มือหนึ่งแตะหน้าขา 

ศีรษะเอียงขวา  มือตั้งวงบน 

หมายถึง  กล้าหาญ กล้าดี  สู้

 

 

 ท่า  มีเสน่ห์  หลงใหล

มือใดมือหนึ่งจีบหงาย 

อีกมือหนึ่งตัวนางจีบหลัง 

ตัวพระเท้าสะเอว 

คลายจีบออกตั้งวง  ถ้าทอดแขนมือจีบหงายไปข้างหน้า หมายถึง ไป ไหล 

ถ้าทอดแขนไปข้างๆ หมายถึง ไป พูด คิด

ถ้าทอดแขนใกล้ระดับต่ำค่อนมาหน้า  หมายถึง  หลงใหล 

เสน่ห์  มารยาท  หมดไป สูญหาย

 

 

 

 


ท่า  คลี่คลาย  บ่ายเบี่ยง

 

มือซ้ายจีบหงาย  มือขวาตั้งวง 

มือทั้งสองอยู่ระดับวงล่าง 

ศีรษะเอียงซ้าย 

คลายมือจีบซ้าย  หงายฝ่ามือลงปลายนิ้วชี้ลงพื้น

  มือขวาเหมือนเดิม 

หมายถึง  แก้ไข  คลี่คลาย  บรรเทา  บ่ายเบี่ยง

 

 

 

 


ท่า  คุ้มกัน  ปกเกล้า

 

มือทั้งสองจีบปรกข้างสูงเหนือศีรษะ 

หมายถึง  ปกเกล้า  พระคุณ  คุ้มกัน  ร่มเย็น

 

 

 

 

 

ท่า  สว่างไสว

มือทั้งสองจีบคว่ำ  ไขว้มือระดับอก  ศีรษะเอียงขวา

คลายจีบออก  มือทั้งสองแบหงายระดับสะเอว ศีรษะเอียงซ้าย  

หมายถึง สว่างไสว ผุดผ่อง เปิดเผย รุ่งเรือง ร่ำลือทั่วไป

 

 

 

 

 

ท่า  ค้ำจุน ยั่งยืน

 

มือใดมือหนึ่งจีบคว่ำจากล่างแทงขึ้นคลายจีบออก 

หงายฝ่ามือตั้งระดับไหล่  อีกมือหนึ่งตัวนางจีบหลัง 

ตัวพระเท้าสะเอว

 

 

 

 ท่า  ย้อย ห้อย ระย้า

 

มือใดมือหนึ่งจีบปรกหน้า  ม้วนจีบลดลำแขนลงต่ำกว่าเดิม 

อีกมือหนึ่งตัวนางจีบหลัง  ตัวพระเท้าสะเอว  ศีรษะเอียงขวา

 

  

ท่า  ทำลาย  ปราบปราม  ราบคาบ


 

ปาดมือเดี่ยวไปข้างๆ ระดับหน้าท้อง  หรือใช้สองมือ 

หมายถึง  ทำลาย  ปราบปราม  ราบคาบ

 

 

 

 

 

ท่า  พร้อมพรั่ง  ประชุมกัน

มือทั้งสองปาดจากข้าง  ทอดแขนตรง

แล้วงอแขนซ้อนมือระดับหน้าท้อง

 

  

ท่า  ค้นหา แห่งใด

หงายฝ่ามือระดับหน้าท้อง   เร่ไปข้างๆ

อีกมือหนึ่งของตัวนางจีบหลัง   

ตัวพระเท้าสะเอว   

หมายถึง  เที่ยวไป ค้นหา  แห่งใด  เร่ไป  เลือกเอา  หลายอย่าง

 

 

 

 

 

ท่า  ร่อนเร่ ย้าย ลอยไป

มือทั้งสองหงายฝ่ามือระดับหน้าท้อง 

เคลื่อนตามกันไปข้างใดข้างหนึ่ง

 

 

 

ท่า  ความลับ  ปิด

ปาดมือทั้งสองมาจีบใกล้กันระดับหน้าอก 

หมายถึง  อยู่ ปิด นิ่ง สงบ ปรองดอง ความลับ เรียบร้อย

 

  

ท่า  ปราณีต ดอกไม้    

                                                               

มือใดมือหนึ่งจีบหงายระดับวงกลาง

อีกมือหนึ่งตัวนางจีบหลัง ตัวพระเท้าสะเอว

ศีรษะเอียงด้านตรงข้ามมือจีบ

หมายถึง  ปราณีต ดอกไม้

 

 

 ท่า  แต่ก่อน

มือใดมือหนึ่งชี้ตั้งวงสูง  หันปลายนิ้วไปหลังอยู่ในท่านิ่ง 

อีกมือหนึ่งตัวนางจีบหลัง  ตัวพระเท้าสะเอว 

ศีรษะเอียงทางมือชี้

 

 

 

 

 

ท่า  วงพระจันทร์  เขากวาง

มือทั้งสองชี้ตั้งวงสูง  ปลายนิ้วชี้เข้าหากัน 

ศีรษะเอียงทางใดทางหนึ่ง

 

โดย ครูอัษ

 

กลับไปที่ www.oknation.net