วันที่ พุธ สิงหาคม 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ทำบุญ เวียนเทียน วันอาสาฬหบูชา เข้าพรรษา


                      วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่เพิ่งจะผ่านพ้นไป ทั้งวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา หลายๆ คนคงมีโอกาสได้ไปทำบุญตักบาตร หล่อเทียนพรรษา และเวียนเทียน กันถ้วนหน้า เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และพระพุทธศาสนา

 

                     จะไม่พูดถึงความสำคัญของวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาเลย ก็คงจะไม่ได้ ถึงแม้ว่าหลายๆ คนจะทราบที่มาที่ไป เป็นอย่างดีแล้ว แต่ก็คงมีอีกหลายๆ คนที่คงจะลืมๆ ไปบ้างเหมือนกัน ก็เลยถือโอกาสบอกกล่าวกันอีกครั้งพอสังเขป

                     "วันอาสาฬหบูชา" ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8

                       คือวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเทศนาหรือหลักธรรมที่ทรงตรัสรู้ เป็นครั้งแรกแก่เบญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ณ มฤคทายวัน ตำบลอิสิปตนะ เมืองพาราณสี ในชมพูทวีปสมัยโบราณซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ในประเทศอินเดีย ด้วยพระพุทธองค์ทรงเปรียบดังผู้ทรงเป็นธรรมราชา ก็ทรงบันลือธรรมเภรียังล้อแห่งธรรมให้หมุนรุดหน้า เริ่มต้นแผ่ขยายอาณาจักรแห่งธรรม นำความร่มเย็นและความสงบสุขมาให้แก่หมู่ประชา ดังนั้น ธรรมเทศนาที่ทรงแสดงครั้งแรกจึงได้ชื่อว่า "ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร" แปลว่า พระสูตรแห่งการหมุนวงล้อธรรม หรือพระสูตรแห่งการแผ่ขยายธรรมจักร กล่าวคือดินแดนแห่งธรรม

 

                     "วันเข้าพรรษา" ตรงกับวัน แรม 1 ค่ำ เดือน 8

                    "เข้าพรรษา" แปลว่า "พักฝน" หมายถึง พระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่ประจำ ณ วัดใดวัดหนึ่งระหว่างฤดูฝน โดยเหตุที่พระภิกษุในสมัยพุทธกาล มีหน้าที่จะต้องจาริกโปรดสัตว์ และเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนแก่ประชาชนไปในที่ต่าง ๆ ไม่จำเป็นต้องมีที่อยู่ประจำ แม้ในฤดูฝน ชาวบ้านจึงตำหนิว่าไปเหยียบข้าวกล้าและพืชอื่นๆ จนเสียหาย พระพุทธเจ้าจึงทรงวางระเบียบการจำพรรษาให้พระภิกษุอยู่ประจำที่ตลอด 3 เดือน ในฤดูฝน คือ เริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี ถ้าปีใดมีเดือน 8 สองครั้ง ก็เลื่อนมาเป็นวันแรม 1 ค่ำ เดือนแปดหลัง และออกพรรษาในวันขึ้น 15 ค่ำ   เดือน 11

                อย่าเพิ่งเบื่อนะครับ ว่าผมเอาเรื่องเก่า ที่รู้ๆ กันอยู่แล้วมาพูดให้มันยืดยาว ผมเองก็ลืมๆ ไปเหมือนกันครับว่าทั้งสองวันนี้มีความสำคัญอย่างไร ผมเองก็มีโอกาสได้ไปทำบุญ เวียนเทียน กับเค้าด้วยเหมือนกันและก็ไม่ได้ลืมที่จะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากกัน

                        แต่ต้องขอออกตัวไว้ก่อนนะครับว่า ภาพบรรยากาศพิธีเวียนเทียน ผมเพิ่งจะเคยถ่ายเป็นครั้งแรก และก็ยอมรับโดยดุษฎีเลยว่า  ยากมากๆ ภาพที่ถ่ายได้ ก็ไม่สวยเลย ออกจะ เละ !!! ไม่เป็นท่าเลยครับ  เคยมีคนถามว่า เคยถ่ายรูปแล้วออกมาห่วยบ้างมั้ย อยากเห็น ก็ตามคำขอ จัดให้ ถ่ายภาพมาก็เยอะ แต่ต้องมาตกม้าตายก็คราวนี้ เชิญชม และวิจารณ์กัน   ได้เต็ม ที่เลยครับ

                         การถ่ายภาพถือเป็นศาสตร์และศิลป์ ต้องอาศัยประสบการณ์ ถ่ายเยอะก็ได้ประสบการณ์เยอะ ไม่เคยถ่ายเลย จะได้ภาพดีๆ สวยๆ ก็คงยาก คราวนี้ถือเป็นการเรียนรู้ เอาไว้ปีหน้า เดี๋ยวค่อยถ่ายกันใหม่

                         แต่พวกเราที่เป็น พุทธศาสนิกชนควรได้รับประโยชน์ ที่เป็นสาระสำคัญจากอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา กล่าวคือ ควรทบทวนระลึกเตือนใจสำรวจตนว่า ชีวิตเราได้เจริญงอกงามขึ้นด้วยความเป็นอยู่อย่างผู้รู้เท่าทันโลกและชีวิตนี้บ้างแล้วเพียงใด เรายังดำเนินชีวิตอยู่อย่างลุ่มหลงมัวเมา หรือมีจิตใจอิสระปลอดโปร่งผ่องใสบ้างแล้วเพียงใด ช่วยกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่บ้านคู่เมือง เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้คนทำความดีกันต่อไป 

 

โดย SHUTTERTD

 

กลับไปที่ www.oknation.net