วันที่ ศุกร์ มิถุนายน 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

จัดสัมมนาให้แล้วพนักงานจะไม่ลาออก...จริงหรือ


              

         ผมไปให้คำปรึกษาหลาย ๆ  องค์กรที่ผ่านมา ผู้บริหารนอกจากแผนงานที่ต้อง

ให้คำแนะนำแล้วยังมีเรื่องที่เป็นปัญหา ณ ปัจจุบันเกี่ยวกับคน ที่ส่งผลกระทบต่อแผนงาน

ล่าสุดที่ผมได้รับ อ.ช่วยจัดอบรมให้อีกรุ่นได้ไหมครับ... เป็นกลุ่มของพนักงาน ..

บริษัทนี้เข้าร่วมโครงการ MDICP ซึ่งมีทั้งจัดฝึกอบรมให้บางส่วนแต่จะเป็นหนักไปให้คำปรึกษา..

ผมก็เลยต้องถามกลับว่าเป็นกลุ่มพนักงานใหม่ หรือพนักงานเก่า ผู้บริหารท่านนี้

ก็เลยมาถาม HR  ...เจ้าหน้าที่่ HR แจ้งว่ามีทั้งใหม่ และเก่า ผมก็เลยถามต่อว่ามีการเก็บข้อมูล

พนักงานที่ลาออกบ้างไหม มีการทำ Exit  interview บ้างหรือเปล่า เพื่อจะได้ทราบสาเหตุ ...

ว่ามีสาเหตุหลักมาจากอะไร... หลาย ๆ องค์กรบอกว่ามีให้กรอกตอนลาออกแล้ว..และเหตุผล

ที่แท้จริงคืออะไรส่วนใหญ่ก็บอกว่าได้งานใหม่แท้ที่จริงแล้วเป็นอย่างนั้นจริงหรือ..

ปัจจัยที่ทำให้พนักงานลาออกมีหลายปัจจัย ไม่ใช่แค่จัดฝึกอบรมให้เขาแล้ว

เขาจะอยู่กับเราตลอดไป...จัดอบรมเป็นเครื่องมือหนึ่งแต่ไม่ใช่ทั้งหมด แล้วทั้งหมดต้องดูอะไรบ้างล่ะ

    1.   อันดับแรกคงหนีไม่พ้นค่าจ้างค่าตอบแทน ของบริษัทต้องแข่งขันได้ในกลุ่มบริษัทใกล้เคียง

         หรือบริษัทในกลุ่มเดียวกัน หรือถ้ายิ่งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม ยิ่งต้องสำรวจค่าจ้างค่าต้องแทน

          ให้จูงใจแข่งขันได้ด้วย

    2.   สวัสดิการก็ต้องจูงใจ เป็นทั้งตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน เช่น มีรถรับส่ง  ค่าข้าว  เป็นต้น

    3.   นโยบายบริษัท/โครงสร้างเส้นทางความก้าวหน้าต้องจูงใจอยู่มากี่ปี ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ไหน

          สามารถเติบโตได้บางองค์กรก็แบ่งเป็น พนักงานรายวัน  และรายเดือน แน่นอนครับสวัสดิการต่างกัน

          ทำอย่างไรเขาจึงจะได้เป็นรายเดือนได้เร็ว โดยมีเกณฑ์ที่ยอมรับได้

   4.  ผู้บังคับบัญชาใจดีไหม มีการสอนงาน จูงใจเขาไหม ไม่ทำให้เขารู้สึกเสียหน้ามากกว่า

        ชมเชยได้หน้าหรือเปล่า

 

   5. ลักษณะงานมีความท้าทายไหม บางจุดงานทำงานหนัก แต่ได้ค่าตอบแทนเท่ากันเขาก็รู้สึกไม่ดี

   6. เพื่อนร่วมงานมีการช่วยเหลือกันไหม

   7. การสร้างวัฒนธรรมองค์กร และระบบการพัฒนาบุคคลากร

 

 

            ผมก็เชื่อว่าถ้ามีการทำ Exit Interview  80-90 %  เหตุผลที่แท้จริงก็จะเข้าหลักนี้..

ซึ่งวิธีการหาก็มีหลายวิธี เช่นสอบถามจากกลุ่มเพื่อน ๆ  ที่เขาสนิท  ...โทรไปสอบถามแต่ต้องให้

เขาลาออกไปสักระยะหนึ่งเป็นการสุ่มก็ต้องแจ้งเขาว่าเพื่อเป็นการเก็บข้อมูลพัฒนาองค์กร ...

หรือถ้าจะให้ยั่งยืนต้องจัดทำสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน

(Employee Engagement Survey)  ควรจัดทำทุกปี เพื่อรับทราบประเด็นปัญหา

และจะได้หาแนวทางในการป้องการและพัฒนาได้ถูกต้อง  ... ซึ่งผู้บริหารที่ถามผมท่าน

ก็ได้รับคำแนะนำในแนวทางนี้...และเชื่อได้ว่าถ้าลองเก็บข้อมูลดูก็จะรู้ว่าการจัดฝึกอบรมพนักงาน

เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น แท้ที่จริงต้องไปแก้ที่ระบบ และพัฒนาคนควบคู่กันไปครับ...

โดย มือทอง

 

กลับไปที่ www.oknation.net