วันที่ เสาร์ มิถุนายน 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

การคำนวณอายุสุนัขการระบุอายุสุนัขปกติจะใช้ตัวเลขง่าย ๆ คือ การคูณด้วย 7
แต่จริง ๆ แล้วอายุสุนัขมันสลับซับซ้อนมากกว่านั้น
ด้านล่างนี้คือโปรแกรมคำนวณอายุสุนัข
ในการคำนวณอายุสุนัขตามหลักการที่ถูกต้องในการคำนวณคือ

สายพันธุ์สุนัขที่แตกต่างกัน อายุสุนัขจะแก่เร็วแก่ช้าแตกต่างกัน

อายุสุนัขที่จะแก่เร็วแก่ช้า  ขึ้นกับการเจริญเติบโตตามวัยของสุนัขแต่ละสายพันธุ์

โปรแกรมคำนวณหาอายุของสุนัข
แทนการคิดเลขในใจหรือใช้เครื่องคิดเลขแบบเดิม
ถ้าคุณมีสุนัข คุณสามารถเลือกสายพันธุ์
ลาบราดอร์, สเปเนียล, วิปเพ็ท หรือสายพันธุ์อื่น ๆ อีก 20 สายพันธุ์
โปรแกรมคำนวณจะใช้ตัวคูณเหล่านี้สำหรับอายุสุนัข 2 ปีแรก

12.5 สำหรับสุนัขขนาดเล็ก   หรือเท่ากับ 25 ปี
10.5 สำหรับสุนัขขนาดกลาง หรือเท่ากับ 21 ปี
  9.0 สำหรับสุนัขขนาดใหญ่  หรือเท่ากับ 18 ปี

สำหรับปีที่ 3 กับปีต่อ ๆ ไป อายุสุนัขเทียบกับอายุคน
จะคูณด้วยตัวเลข  4.3-13.4  ตามแต่ละสายพันธุ์สุนัข

ขนาดเล็ก: Dachshund (Miniature) 4.32, Border Terrier 4.47, Lhasa Apso 4.49, Shih Tzu 4.78,
Whippet Medium 5.30, Chihuahua 4.87, West Highland White Terrier 4.96, Beagle 5.20,
Miniature Schnauzer 5.46, Spaniel (Cocker) 5.55, Cavalier King Charles 5.77, Pug 5.95, French Bulldog 7.65

ขนาดกลาง: Spaniel 5.46, Retriever (Labrador) 5.74, Golden Retriever 5.74, Staffordshire Bull Terrier 5.33, Bulldog 13.42

ขนาดใหญ่: German Shepherd 7.84, Boxer 8.90

โปรแกรมการคำนวณไปที่  http://www.bbc.co.uk/news/magazine-22479412#FBM242913
โปรแกรมนี้ไม่สามารถคำนวณสุนัขข้ามสายพันธุ์
แต่สุนัขข้ามสายพันธุ์เฉลี่ยแล้วอายุยืนยาวกว่าสุนัขพันธุ์แท้ประมาณ 1.22 ปี
ตามรายงานวิจัยของ Dan O'Neill (Petts Woods London)
ดุษฏีนิพนธ์ระดับปริญญาเอก คณะสัตวแพทย์ ราชวิทยาลัย
Royal Veterinary College http://www.rvc.ac.uk/

โปรแกรมนี้คำนวณอายุแมวไม่ได้
แต่สรุปได้ว่า อายุเฉลี่ยแมว 12.1 ปี เท่ากับอายุคน 64 ปี
ตามประมาณการของ สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพสัตว์เลี้ยงประเภทแมวสหรัฐอเมริกา
ให้ข้อมูลว่า แมวอายุ 6 เดือนเท่ากับคนอายุ 10 ปี
แมวอายุ 2 ปีเท่ากับคนอายุ 24 ปี
หลังจากนั้นให้คูณ 4 ไปทุก ๆ ปี


ปฐมบทสูตรการคำนวณอายุสุนัข

Dog years: How do you calculate a dog's true age? By Ben Carter BBC News

คนเรามักจะพูดว่าอายุของสุนัขสามารถระบุได้
ด้วยการคูณอายุของพวกมันด้วยเลข 7
จะเท่ากับอายุของคน   เรื่องนี้จริงหรือไม่

Meg สุนัขพันธุ์ West Highland Terrier ของผม
เสียชีวิตเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา มันแก่มากแล้ว (19 ปี 4 เดือน)
หลังจากนั้นอีกไม่กี่วันผ่านมา ผมก็นึกถึงคำพูดของคนที่ชอบอ้างสถิติว่า
อายุสุนัข 7 ปีจะเท่ากับอายุคน 1 ปี
วิธีการคำนวณแบบนี้จะคิดเลขในใจได้ว่า
สุนัขมีอายุเท่าใดแล้วและจะมีอายุอยู่ต่อไปอีกกี่ปี

แต่ถ้าสถิติแบบนี้เป็นจริงแล้ว
Meg สุนัขของผมต้องมีอายุ 135 ปีตอนมันตาย
ซึ่งคิดดูแล้วไม่น่าจะเป็นไปได้
เพราะอายุมนุษย์ที่รู้กันว่ายังไม่เคยมีใครอายุเกินกว่า 122 ปี
(ชาวฝรั่งเศส  Jeanne Calment  ฌอง แคมอง เสียชีวิตในปี  2540)

ดังนั้นหากว่าสุนัขมีอายุ 7 ปีเท่ากับอายุคน 1 ปี
การคำนวณแบบนี้จะถูกต้องจริงหรือไม่

สุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีสายพันธุ์หลากหลายมากที่สุดบนโลกนี้
พวกมันมีน้ำหนักแตกต่างกันไปตั้งแต่ 6 ปอนด์ (3 กก.) จนถึง 200 ปอนด์ (90 กก.) เมื่อโตเต็มวัยแล้ว
ทั้งยังมีความแตกต่างกันอย่างมากในด้านรูปร่างและสีขน

ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วจะหมายความว่า
การเปลี่ยนแปลงจำนวนมากในสายพันธุ์สุนัขกับการอายุสุนัข
การประมาณการมีความเป็นไปได้ กับ มีความเป็นไปไม่ได้  เช่นกัน
เพราะถ้าเป็นเช่นนั้น Meg สุนัขของผมจะต้องอายุยืนกว่าสุนัขทั่วไป

Daniel Promislow ศาสตราจารย์พันธุศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยจอร์เจีย ให้ข้อสังเกตว่า

" ถ้าคุณลองคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางสถิติระหว่างช่วงชีวิตเฉลี่ย
กับขนาดร่างกายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยทั่วไป จะมีแนวโน้มที่เป็นบวก
ลิงกอริลล่า ช้าง และ ปลาวาฬ จะมีชีวิตยืนยาวนานกว่า อยู่นานกว่า
Shrews สัตว์กินแมลงคล้ายหนู หนูนา หรือ หนูในเมือง "

ที่มาของภาพ http://stirgessuck.files.wordpress.com/2012/03/giant_shrew.jpg

" ถ้าเป็นเช่นนี้จะทำให้เข้าใจว่า สุนัขพันธุ์ Great Danes


ที่มาของภาพชุดนี้ http://www.great-danes-of-the-world.info/en/great-dane-colours-en.php/

สุนัขพันธุ์ Great danes จะมีอายุยืนยาวกว่าสุนัขพันธุ์ Chihuahuas
ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วแทบจะเป็นไปไม่ได้ หรือแทบจะตรงกันข้ามกันเลย "

ที่มาของภาพ https://en.wikipedia.org/wiki/File:Degaen.jpg

ที่มาของภาพ Link ย่อ  http://goo.gl/oEVYo

Daniel Promislow ได้อ้างทฤษฎีของตนเองว่า  ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น

"  โรคภัยไข้เจ็บจะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นระหว่างร่างกายกับโรคมะเร็ง
เรารู้ว่าโรคมะเร็งที่จะเติบโต/ขยายตัวได้เร็วยิ่งขึ้นตามอายุขัยพอ ๆ กับอัตราการเสียชีวิต
อัตราการเป็นโรคมะเร็งจะเพิ่มมากขึ้นตามอายุ ของสุนัขก็เป็นเช่นเดียวกับคน "

ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ เพราะความเสี่ยงของการเป็นโรคมะเร็งจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก
อย่างเป็นเหตุเป็นผลที่สุนัขขนาดใหญ่มีความเสี่ยงสูงจากการตายด้วยโรคมะเร็ง (มีโอกาสประมาณ 50% )
สุนัขขนาดใหญ่มักจะมีอายุสั้นกว่าสุนัขตัวเล็ก (ที่ประมาณ 10% ที่โอกาสตายด้วยโรคมะเร็ง)

Dr.Kate Creevy ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านอายุรศาสตร์มหาวิทยาลัยจอร์เจีย ให้ข้อสังเกตเพิ่มเติม

" เรื่องนี้มีข้อเท็จจริงที่ว่า สุนัขขนาดเล็กโตเป็นวัยรุ่นเร็วกว่าสุนัขขนาดใหญ่
สุนัขขนาดเล็กจะเติบโตเต็มที่ทางด้านโครงสร้างกระดูกและเป็นวัยเจริญพันธุ์เร็วกว่าสุนัขสายพันธุ์ขนาดใหญ่
ตามมาตรชี้วัดวัยเจริญพันธุ์ หลังจากเป็นวัยเจริญพันธุ์แล้วจะเติบโตเต็มที่ต่อไป เพื่อมีชีวิตยืนยาวต่อไป
หรือ สุนัขสายพันธุ์ขนาดเล็กจะมีช่วงระยะเวลาการเป็นวัยรุ่นที่สั้นและพ้นวัยเยาว์เร็วกว่า "

สุนัขขนาดใหญ่ กลับตรงกันข้าม เพราะอาจต้องใช้เวลาถึง 2 ปี
จึงจะมีขนาดร่างกายและโครงกระดูกเติบโตอย่างเต็มที่
และมีช่วงเป็นวัยรุ่นนานกว่าสุนัขขนาดเล็ก ประมาณ 4-5 ปี "

ที่มาของภาพ http://en.wikipedia.org/wiki/Bulldog

ตัวอย่างเช่น สุนัขพันธุ์ ฺBull dog จะมีอายุ 6 ปี ขณะที่สุนัขพันธุ์ Border Terrier จะมีอายุ 14 ปี
ที่มาของภาพ http://en.wikipedia.org/wiki/Border_Terrier

สรุป สุนัขขนาดเล็กจะมีอายุมากกว่าสุนัขขนาดใหญ่
ในช่วง 2 ปีแรกเมื่อเทียบกับอายุคน
แต่สุนัขขนาดใหญ่จะมีอายุน้อยกว่า
เพราะต้องใช้เวลานานกว่าจะเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์

" เรื่องราวแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับสัตว์ประเภทอื่น ๆ
ไม่มีสัตว์ชนิดอื่น ๆ ที่อยู่ในสปีชีส์เดียวกัน ในระดับเดียว
จะมีความหลากหลายตามขนาดเหมือนของสุนัข
จึงเป็นไปได้ว่า ความแตกต่างหลากหลายจากขนาด/สายพันธุ์สุนัข
จะทำให้ค้นพบ/ปรากฎอายุขัยที่แท้จริงของสุนัข "

Dr.Kate Creevy ตั้งข้อสังเกตว่า
ถ้านักวิทยาศาสตร์ดัดแปลงพันธุกรรม
วัวตัวหนึ่งชั่งน้ำหนักได้ 20 ปอนด์ช่วงที่โตเต็มวัย
ขณะที่อีกตัวหนึ่งชั่งน้ำหนักได้ 2000 ปอนด์
เรื่องแบบเดียวกันนี้อาจเกิดขึ้นได้กับวัว

แต่ไม่มีใครรู้ว่า ทฤษฏีอายุสุนัข 7 ปีเท่ากับอายุคน 1 ปี  มาจากไหน
หรืออย่างน้อยยังไม่มีใครกล่าวอ้างรับผิดชอบสำหรับเรื่องนี้
คาดว่าปรากฎครั้งแรกในหนังสือคณิตศาสตร์ของเด็กนักเรียน
ที่มีข้อความในทศวรรษที่ 1960(2503) และเป็นคำถามกับเด็กนักเรียน
ในการคำนวณอายุของสุนัขโดยใช้อัตราส่วน 7:1
แต่สำหรับทุกสายพันธุ์สุนัข ถื่อว่าการประมาณการแบบนี้ใช้ได้

แต่ถ้าคุณมีองค์ประกอบหรือปัจจัยที่มีอัตราแตกต่างกัน
ของวัยเริ่มต้นของชีวิตสุนัขและการมีอายุ/ชีวิตที่แตกต่างกัน
การคาดเดาหรือประมาณการที่แม่นยำมากขึ้น
กับทุกสายพันธุ์สุนัขแล้วน่าจะเป็นอายุสุนัข 6 ปีเท่ากับอายุคน 1 ปี

แต่ถ้าลองมองไปด้านตรงข้ามกันข้ามกัน
สุดสายป่านชีวิตสุนัขพันธุ์บูลด็อกจะอายุเฉลี่ย 13 ปี ถ้านับตามอายุมนุษย์
แต่สำหรับสุนัข Miniature Dachshund (ดัชชุนด์ขนาดจิ๋ว) จะมีอายุเท่าใด
(บางแหล่งระบุว่า 4-7 ปีมักจะตายเพราะโรค  ที่อายุยืนระหว่าง 11-14 ปี


ที่มาของภาพ http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Smooth_Miniature_Dachshund_puppy.jpg

ที่มาของภาพ  http://theart.name/oboi/4602-oboi-s-zhivotnymi.html

แล้ว Meg สุนัขพันธุ์ West Highland Terrier
จะเป็นไปได้อย่างไรที่มีอายุ 135 ปี
แต่จากการคำนวณด้วยตารางการคำนวณนี้
มันจะมีอายุเพียง 109 ปี มีวัยชราพอ ๆ กับอายุึคน ไม่มากไปกว่านั้น หลักฐานทางโบราณคดีสันนิษฐานว่า
สุนัขบ้านเริ่มมีการเลี้ยงกันประมาณ 15,000 ปีที่ผ่านมา
เมื่อระยะเวลาผ่านไปคนเริ่มคัดเลือกสายพันธุ์สุนัขให้มีลักษณะเฉพาะ (ตามที่คนต้องการ)
สุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงในประเทศจีนมานานกว่า 2,000 ปีแล้ว

เรียบเรียงจาก 

http://www.bbc.co.uk/news/magazine-22479412#FBM242913

http://www.bbc.co.uk/news/magazine-22458083

http://www.wikipedia.org

http://www.google.com

โดย ravio

 

กลับไปที่ www.oknation.net