วันที่ พุธ มิถุนายน 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ติดตั้ง mrtg บน Ubuntu 12.04.2


อันดับแรกติดตั้ง snmpd ก่อน

# apt-get install snmpd

เก็บไฟล์ config ของแท้ไว้ก่อน

# mv /etc/snmp/snmpd.conf /etc/snmp/snmpd.conf.ori

แล้วแก้ไขไฟล์ snmpd.conf ตรงส่วนที่เกี่ยวข้อง

rocommunity public
syslocation "Your location"
syscontact Dr.nukes<webmaster@localhost>

start ให้ snmpd ทำงาน

# /etc/init.d/snmpd restart

จากนั้น ทำการติดตั้ง mrtg

# apt-get install mrtg

ระหว่างติดตั้งจะมีหน้าต่างขึ้นมาถาม ให้ตอบ Yes

เมื่อติดตั้งเสร็จ ให้ทำการสร้างไฟล์คอนฟิกไปที่ /etc/mrtg.cfg

# cfgmaker --output=/etc/mrtg.cfg public@localhost

จากนั้นไปแก้ไขไฟล์ /etc/mrtg.cfg โดยให้ WorkDir เป็น /var/www/mrtg (ให้ไปสร้างรอไว้ด้วยเลย)

เพิ่มบรรทัดต่อไปนี้หลัง Global Defaults section:

RunAsDaemon: Yes
Interval: 5
Logdir: /var/log/
EnableIPv6: no

จากนั้นสร้าง index ไฟล์ขึ้นมา

# indexmaker --output=/var/www/mrtg/index.html /etc/mrtg.cfg

แล้วเริ่มเรียกให้ mrtg ทำงานได้เลยตามนี้

# env LANG=C /usr/bin/mrtg /etc/mrtg/mrtg.cfg

 

โดย เดินต่อไป

 

กลับไปที่ www.oknation.net