วันที่ เสาร์ มิถุนายน 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

๏ ประชาธิปตาย ๏
๏ นี่คือยุคเสื่อมถอยของถ้อยคำ 
ถ้อยแห่งวาทกรรมเปลี่ยนความหมาย 
ซึ่งเป็นคำสำคัญอันตราย 
อาจชี้เป็นชี้ตายชะตาเมือง 

๏ คือคำว่า "ประชาธิปไตย" 
ต่างคนต่างเข้าใจไปคนละเรื่อง 
คำ "ประชาธิปไตย" ถูกใช้เปลือง 
กลายเป็นเครื่องมือมาเข่นฆ่ากัน 

๏ อำนาจของประชาชนบันดลค่า 
โดยประชาเพื่อประชาดูน่าขัน 
ประชาชนคือใครไม่สำคัญ 
ต้อง "ตัวกู" เท่านั้นสำคัญจริง 

๏ จึงจัดตั้งจัดจ้างจนจัดหนัก 
ถือเลือกตั้งเป็นหลักปักเป้านิ่ง 
คำ "ประชาธิปไตย" ใช้อ้างอิง 
แท้คือสิ่งแหกตาประชาชน 

๏ แท้ "ประโยชน์ของประชาต้องเป็นใหญ่" 
ไม่ใช่ใช้อำนาจขาดเหตุผล 
ใช้ "ประชาธิปไตย" เป็นข่ายกล 
แท้คือโจรระดมพลปล้นประชา 

๏ "ประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่" 
คือ "ประชาธิปไตย" ที่ก้าวหน้า 
ถ้าวิถีสามานย์คือมรรคา 
อย่าใช้คำนี้มา ฟอกสามานย์ !. 

............................ 

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ 

โดย เนาวรัตน์_พงษ์ไพบูลย์

 

กลับไปที่ www.oknation.net