วันที่ อังคาร มิถุนายน 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ จัดงานสัมมนาวิชาการทางกุมารแพทย์ระดับสากลครั้งแรก


เมื่อเร็วๆนี้ โรงพยาบาลเด็กสมิติเวชศรีนครินทร์ จัดสัมมนาวิชาการทางกุมารแพทย์International Golden Day in Pediatrics “Current Trends in Neonatal Care; A Multidisciplinary” หัวข้อพูดถึงเทคนิคกระบวนการและแนวทางการ ดูแลรักษาทารกแรกเกิดใน ปัจจุบันในทุกสาขาวิชา อาทิ โรคติดเชื้อ ศัลกรรมผ่าตัด ทารกคลอดก่อนกำหนด และด้านโภชนบำบัดนับเป็นครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติการณ์ที่ได้รับเกียรติจากกุมารแพทย์หลากหลายสาขาทั้งในและต่างประเทศมาแลกเปลี่ยนความรู้พร้อมแนวทางการที่มีประสิทธิภาพในการรักษา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลทารกแรกเกิดได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  ในงานมีกุมารแพทย์ไทยที่ปฏิบัติงานที่สถาบันการแพทย์ชั้นนำในสหรัฐอเมริกา เดินทางมาร่วมบรรยายในครั้งนี้ด้วย

ในภาพ  ผศ.นพ.พรพัฒน์ รัศมีมารีย์ กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทารกแรกเกิดและปริกำเนิด จาก University of Illinois Medical Center of Chicago / ศ.นพ.พิเศษพงศ์ ปัทมะสุคนธ์ กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ จาก University of Nevada School of Medical / รศ.พญ.อุมาพร สุทัศน์วรวุฒิ และ รศ.ดร.พญ.นลินี จงวิริยะพันธุ์  กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนบำบัด คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล / ศ.คลินิก(พิเศษ)นพ.รังสรรค์ นิรามิษ กุมารศัยแพทย์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี/นพ.ศุภวัชร บุญกษิดิ์เดช  กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทารกแรกเกิดและปริกำเนิดสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 

โดย Samitivejhospitals

 

กลับไปที่ www.oknation.net