วันที่ ศุกร์ กรกฎาคม 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

บทกวีทิพย์ :: ยอดสรรพสวัสดิมงคลแห่งชีวิต


 


ชัย แสงทิพย์
 

 
avatar
ชัย แสงทิพย์

 

๐ "พระบรมธรรมบิดานุภาพ"นำผล

เกิดสรรพมงคลน้อยใหญ่

"ถึงพร้อมด้วยกาย-วาจา-ใจ

หลุดพ้นได้กลับโลกทิพย์-พระนิพพาน"

๐ "พระพุทธานุภาพ"นำผล

เกิดสรรพสิริมงคลล้นศุขศานต์

พบ"พุทธจิต"ในตนตัวเหมือนบัวบาน

งามตระการชูเชิดเลิศปัญญา!!!

๐ "พระอริยธรรมานุภาพ"นำผล

เกิดสวัสดิมงคลล้นสุขา

ด้วย"พระ-สติ"ปฏิบัติ"ญาณทัสสนา"

ทุกเวลากาลค่ำเช้า"รู้เท่าทัน"!!!

๐ "พระอริยสังฆานุภาพ"นำผล

เกิดสุดยอดสรรพมงคลล้นสุขสันต์

"ดับทุกข์ได้-สู่นิพพานา"นิรันดร์

ถึง"อรหันต์"กลับบ้าน"นิพพาน"พราย!!!

๐ "สี่สวัสดิมงคลนี้"ดีที่สุด

สำหรับมนุษย์เพื่อ"กลับบ้าน-นิพพาน"หมาย

มีสมบูรณ์ใน"แสงทิพย์นิพพาน"พราย

เชิญหญิงชายทั่วโลกสรรพรีบรับเอยฯ.....

 โดย ดร.ธรรมยาตรา

 

กลับไปที่ www.oknation.net