วันที่ พฤหัสบดี กรกฎาคม 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

บทกวีทิพย์ :: มัชฉิมาปฏิปทา


๐ "พระอินทร์ดีดพิณสามสาย"      เป็นความหมายว่า"พอดี"

"ไม่ตึง-ไม่หย่อน"มี-    ปัญญาดีคิดใคร่ครวญ

เพลิดเพลินเจริญใจ    หลงตามไปให้ทบทวน

ทรมานกายเซซวน    ไม่สมควรไร้เรี่ยวแรง

"ทางสายกลาง-มัชฌิมา-    ปฏิปทา"ที่สำแดง

ทุกที่และทุกแห่ง    ทุกเวลา-สถานการณ์

ใช้ได้ในทุกเรื่อง    ไม่ขัดเคือง"พอประมาณ"

"ทางโลก-กิจการงาน    การทำมาและหากิน

พอกิน-พอใช้-พออยู่"     ชีวิตคู่-โสดเดินดิน

"ชีวาไร้ราคิน    มีศีลธรรมประจำใจ

ละชั่ว-ทำดี-มีเมตตา"     ทุกเวลาสุข-ปลอดภัย

อยู่สบาย-แท้ตายไป-    สุคติ....สิรื่นรมย์!!!

๐ ทางธรรม-ทางดำเนิน    ทุกก้าวเดินน่านิยม

"ทางสายกลาง-สุขสม"    ทำติดต่อด้วย"พอเพียง

พอสม-พอเหมาะ-พอควร"    ไม่เรรวน-ไม่เอนเอียง

เหรียญสองหน้า-ถ้าสันเที่ยง    จับตั้งได้ใช้"สายกลาง"!!!

"ไม่ดี-ไม่ชั่ว-ไม่สุข-ไม่ทุกข์"    ทุกยามยุค"รู้-ปล่อยวาง"

อารมณ์ชม"ความว่าง     จิตตั้งมั่นด้วยปัญญา!!!

ไม่รัก-ไม่ชัง-ไม่ชอบ     สติ...เต็มรอบ....ทุกเวลา

ปัญญาเป็นมหาปัญญา    มหาเมตตา-กรุณัง

รู้เห็นตามความเป็นจริง    ในทุกสิ่ง-อนันตัง

อนิจจัง-ทุกขัง    อนัตตา...ทั่วสากล"

เห็นภัยในวัฏฏะ     นิพพานะ....มุ่งเอาผล

อบาย-โลกสัตว์-คน    สวรรค์-พรหมไม่ชมเชย!!!

"คิดถึงพระและนิพพาน"    นิจกาลไม่ละเลย

แผ่เมตตาสามโลกเลย    ให้ด้วยใจไม่ประมาณ!!!

รับพระ+รับแสงทิพย์    พราวระยิบแสงนิพพาน!!!

อยู่หรือตายไม่สะท้าน-    สะเทื้อนพรั่นไม่หวั่นไหว

พร้อมตายในทุกเมื่อ    รักพระเหนือกว่าดวงใจ

รักนิพพาน-พระรัตนตรัย    สุดหทัยนิรันดรฯ.....

โดย ดร.ธรรมยาตรา

 

กลับไปที่ www.oknation.net