วันที่ เสาร์ กรกฎาคม 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ไปทำเสี่ยวอะไรใน Melbourne


ข้อเท็จจริง เมืองเมลเบิร์น ออสเตรเลียเดิม

เคยเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวพื้นเมืองคูลิน (kulin)

ก่อนที่ชาวยุโรปจะเข้าไปยึดครอง

มีขอบเขตประเทศ มีภาษา 5 ภาษาของตนเองกระจายไปทั้งออสเตรเลีย

ต่อมากลับถูกรุกรานโดยต่างชาติ ต่างเผ่าพันธุ์

แทบไม่เหลือแผ่นดิน...

 

ไม่ต่างกับชนเผ่าเชอโรกีหรืออินเดียนแดงชนพื้นเมืองต่างๆ

หลายแห่งทั่วโลก..ที่ผมเคยนำเสนอไว้ใน

http://www.oknation.net/blog/thaibaan/2009/05/22/entry-1

เมื่อ ปี ค.ศ. 1803

อังกฤษเกรงว่าฝรั่งเศสจะเข้ามายึดครองจึงส่งผู้พันเดวิด คอลลินส์

และเหล่านักโทษ กว่า 300 คน

มายังท่าเรือฟิลลิป..ทางตอนใต้ของเมืองนั่นเอง

ในช่วงยุคตื่นทอง

หรือ Victorian Gold Ruch ระหว่างปี ค.ศ.1851-1860

มีการขุดทองบริเวณบัลลารัตและวาร์เรนไดท์ นอกเมืองเมลเบิร์น

ทำให้รัฐวิคตอเรียกลายเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมและการค้า

ตั้งแต่นั่นเป็นต้นมา(ย้อนรอย..ตามเอกสาร)

สวนสาธารณะ มีอยู่ใจกลางเมือง น่าเดินมากๆครับ

ท่านอาจารย์วินัย สนทนากับชาวต่างชาติอย่างกัลยาณมิตรโดยมีพี่เลียงยืนอยู่ใกล้ๆ

ณ สวนสาธารณะบ้านกัปตันคุ้ก

http://www.onlymelbourne.com.au/melbourne_details.php?id=681

ปัจจุบันเมลเบิร์น เป็นเมืองหลวงของ รัฐวิคตอเรีย

เป็นศูนย์กลางการเงิน การคมนาคม ศิลปวัฒนธรรม

มีประชากรราว 4,200,000 ล้านคน จากหลากหลายเชื้อชาติ

ส่วนใหญ่เป็นชาวยุโรป และอังกฤษ ชาวจีน เวียตนาม และแน่นอนพี่ไทยเรา

สาวน้อยมาเที่ยวกับแม่ที่สวนสัตว์ ว่าจะขออุ้มและแพคกลับเมืองไทย

วกกลับมาถึง

การเดินทางไปร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา

ระหว่างวันที่ 2-6 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผมเลยได้ร่วมการเดินทางในครั้งนี้ด้วยครับ

มีตัวแทนอาจารย์ในหลักสูตรฯ

และนักศึกษาปริญญาเอกร่วมเดินทางรวม 11 คน

ภารกิจ

ไปพบปะแลกเปลี่ยนกับเครือข่ายงานสิ่งแวดล้อม

ที่มหาวิทยาลัย RMIT ที่เมืองเมลเบิร์น(Melbourne) 

ในภาพคือไปร่วมงาน

เพื่อเรียนรู้รูปแบบการจัดงาน Sustainability Drinks

ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมพูดคุยกันในช่วงค่ำในเรื่องที่เป็นที่สนใจ

ผู้คนมากหน้าหลายตามมาฟังการปาฐกถา

ในประเด็นที่เป็นที่สนใจของผู้คนในสังคม เช่น การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ท่าน รศ.ดร.วินัย วีระวัฒนานนท์ ผู้อำนวยการหลักสูตรฯแลกเปลี่ยน

สนทนากับตัวแทนมหาวิทยาลัย RMIT

Dr. Vikus Ahuja ตำแหน่ง Senior Manager, Sustainability Services

Strategy | Sustainability | Climate Risk Management | Renewable Energy

ผมเองก็ได้มีโอกาสนำเสนองานวิชาการที่เป็นงานวิจัย

ภายใต้กรอบ"การบริหารจัดการน้ำชุมชน"

ไม่ได้พาดพิงถึงการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลที่ล้มเหลว..เลยสักคำ!!

แต่ได้เพิ่มเติม "นาบอนโมเดล"แนวคิดการปลูกต้นไม้ผสมผสาน 5 ระดับ

หนึ่งในองค์ประกอบ ชุมชนอยู่ดีมีสุข

ของชาวบ้านนาบอน  กาฬสินธุ์ ที่นักวิชาการซีกโลกใต้สนใจ

ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากอาจารย์ชาวออสเตรเลียที่เคยร่วมงาน

มาประชุมด้านสิ่งแวดล้อมกับเราเมื่อธันวาคมปีที่แล้วคือ Gayle Seddon

http://www.oknation.net/blog/thaibaan/2013/01/17/entry-1

http://global-cities.info/content/program/sustainable-urban-and-regional-futures

 

 ลานสาธารณะบริเวณใกล้กับมหาวิทยาลัย

นอกนี้ยังมีเพื่อนๆพี่ๆที่เรียนด้วยกันนำเสนองานของตนเองแล้วเรายังมีโอกาส

ได้พบปะตัวแทนอาจารย์ในมหาวิทยาลัยและชมสถานที่ต่างๆในมหาวิทยาลัย

ดร.ณัฐวุฒิ พิมพา อาจารย์ คนเก่งชาวไทย ที่สอนที่ RMITในเมลเบิร์น

นำเสนองานวิจัยเน้นงานสังคมที่เชื่อโยงกัน ทั้งไทย ลาว และออสเตรเลีย

ตามติด ประวัติ ผลงานของท่านได้ที่

www.rmit.edu.au/browse/About%20RMIT%2FContact%2F;ID=escgmb6qzvrhz;STATUS=A?QRY=chapters&STYPE=PEOPLE

 อาจารย์ในมหาวิทยาลัยร่วมนำเสนองานวิจัย

ภายใต้งาน "People And the Planet 2013"ที่เราได้ไปร่วมงาน

http://global-cities.info/content/conferences_forums/people-and-the-planet

ได้แลกเปลี่ยน พูดคุยในภาระงานของฝ่ายตน อย่างอบอุ่น

ได้ไปร่วมศึกษาการจัดงาน Conference ระดับนานาชาติ

ที่ถือเป็นโอกาสในการเข้ารับฟังสิ่งแปลกใหม่เป็นการเรียนรู้

และเรียนรู้การนำเสนองานวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและนานาชาติ..ว่ากันไป

ถ่ายรูปเป็นที่ระทึก

พระที่เห็นในภาพคือ พระครูสุวรรณ ก็เป็นหนึ่งในนักศึกษาที่เพิ่งเรียนจบ

แม้จะเน้นงานด้านการพัฒนาเมืองในมิติต่างๆแต่ผู้ได้รับเชิญจากอเมริกาท่านนี้

นำเสนองานเขียนของตนเรื่องที่แตะศาสนาและการเมือง

ช่วงเบรคทีก็พบปะพูดคุยกันพร้อมอาหารตามประสา"คน"ซึ่งเป็นสัตว์สังคม

แล้วแต่ใครจะสนทนากับใคร ทั้งภาควิชาการ เอ็นจีโอ หน่วยงานรัฐ นักเรียนนักศึกษา

ได้ชมเมือง วิถีชีวิต นั่งรถราง เยือนสวนสัตว์

สับปะรดแพงไปหรือเปล่า 

 พี่ๆสาวๆชาวไทยที่ร่วมเดินทางครับ

สาวน้อยชาวออสซี่อีกคน ที่ไปเจอกันในสวนสัตว์

ที่น่าสนใจมากกว่านั้นคือ

การรณรงค์ไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ปาล์ม ที่ไปทำลายถิ่นที่อยู่ของอุรังอุตังในทุกๆที่

เอ..แล้วเราท่านจะช่วยอะไรพวกเขาได้บ้าง น๊าา?

ภาพบนจาก Bloggang : toyor

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=voiceofangel&month=06-2009&date=10&group=1&gblog=73

ภาพกอริลลาถูกล่าเป็นอาหารและถูกทำลายถิ่นที่อยู่ของพวกมันในประเทศคองโก

เพราะที่นั่นเป็นแหล่งแร่โคลัมไบต์-แทนทาไลต์ (โคลแทน)

ผงที่สกัดออกมาคือแทนทาลัมสามารถมันทนความร้อนได้สูง

เป็นวัตถุดิบจำเป็นในมือถือคอมพิวเตอร์ เพลยสเตชั่น... ฯลฯ

แล้วเราท่านจะไม่"ตระหนักร่วม"ถึงปัญหาด้านทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด

และช่วยกันประหยัดการใช้สิ่งของเหล่านี้หรือ?

 ดอกไม้งามจริงๆครับ

ฝรั่งตัวน้อย

ที่พ่อแม่สอนให้เรียนรู้ในการช่วยเหลือดูแลตัวเองตั้งแต่เด็ก 

อาจารย์ที่นั่นแจ้งเราว่า

วัสดุตกแต่งตึก Swonston Building หลังนี้ซื้อจากเมืองไทยเราครับ

เพื่อการลดโลกร้อน

 ร้านอาหารไทย จีน เวียตนาม มีให้ไปเยือนให้เลือกมากมาย

ราคาอาจแพงไปเมื่อเปรียบเทียบกับบ้านเรา 

 ไฟประดับ..ที่โรงแรมคราวน์ซึ่งเป็นแหล่งเอนเตอร์เทนและคาสิโน 

 น้องจากเพชรบูรณ์ที่ไปเรียนระยะสั้นที่นั่น เมื่อญาติพี่น้องไปเจอกันต่างดีใจ

เจ้าอีกัวน่าตัวนี้

ทำให้ผมฉุกคิดเรื่อง"ตะคอง"สัตว์หายากของบ้านเรา ที่มีลักษณะคล้ายกันมาก

ที่กำลัง"ถูกบุรุกที่"แถบลำตะคอง โคราช บ้านเอ๋ง

ขอบคุณภาพจาก

www.facebook.com/piti.seramethakun

และ

www.facebook.com/kritsada.patompanitponk

ซอก มุมตึกที่สะอาดมีให้เห็นทั่วเมืองเมลเบิร์น

จุดชมแมวน้ำบนเกาะฟิลลิป ทางตอนใต้ของเมลเบิร์น ออสเตรเลีย

แวะถ่ายภาพวัวสี่เหลี่ยมเพราะบ่เคยเห็น..เคยเห็นแต่วัวแดงข้างกล่องนม..ฮิ๊ววว

กับสาวน้อยนักท่องเที่ยวที่เดินผ่าลมพัดแรงท่ามกลางอากาศ 8 องศา

เธอกลับไม่สะทกสะท้านต่างกับผมทั้งหนาวและปวดหูคัก

ในโบสถ์ใกล้มหาวิทยาลัยครับ

 กลับมาแล้ว ผมยังไม่เข้าใจสัญญลักษณ์ แรดบนสเกตบอร์ด แล้วเขียนว่า..ระวัง!!

ข้างรถรางไฟฟ้าในเมลเบิร์น

อบคุณ ภาพประกอบจาก ปกหนังสือ

ABORIGINAL MELBOURNE: THE LOST LAND OF THE KULIN PEOPLE By Gary Presland  

 http://helendoxfordharris.com.au/archives/category/harriland/publications

และ ภาพประกอบการพิมพ์ http://www.ecoversity.org.au/pfr/cloak_files/kulin.htm

 

..................

ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยครับ เรื่องอีสานๆ..

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=IjSJpZvWAP0

แถม "บ้านหนูบ่ได้บ้านนอกเด้อ"^^

มีคือบ้านเขาบ่..

V

V

เพราะเราท่านคือเพื่อนประชาชน

สวัสดี

จาก

เสี่ยวไทบ้าน

 

โดย ไทบ้าน

 

กลับไปที่ www.oknation.net