วันที่ เสาร์ กรกฎาคม 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

บทกวีทิพย์ :: รู้แจ้งจริง(อริยสัจ 4)กับแสงทิพย์นิพพาน


ชีวิดเกิดมี"กายเป็นแดนเกิดทุกข์)


ทุกยามยุคแต่เกิดมาจนอาสัญ

"คือเกิด-แก่-เจ็บ-ตาย"วายชีวัน

"ทุกข์สำคัญคือขันธ์ห้า-กายาเรา"

"มีกายอยู่ในใจจึงได้ทุกข์"

ตามโรมรุกโถมทับให้อับเฉา

"กายคือสมุทัยในใจเรา

เหตุทุกข์เข้า-ขันธ์ห้า-มายาลวง"!!!

"เอากายออกจากใจ-ได้พบสุข

ดับสิ้นทุกข์ในใจจินตน์-หมดสิ้นห่วง"!!!

"นิโรธดับกายัง-สิ้นทั้งปวง

สิ่งหลอกลวงดับสูญหาย-กายไม่มี"!!!

"ไม่ยึด-ไม่ทุกข์-ไม่สุข"เรือนทุกข์หัก

"เดินตามมรรค-สิ้นทุกข์เป็นสุขศรี

เห็น-คิด-พูด-ทำถูกต้อง"ผ่องฤดี

"อริยสัจสี่-สิ้นเคลือบแคลงรู้แจ้งจริง"!!!

แสงทิพย์อริยธรรมนำชีวิต

พระแนบจิตในใจ-กายทั้งชายหญิง

คิดถึงพระไว้ตลอดเยี่ยมยอดจริง

แผ่เมตตา-กุศลยิ่งดีจริงเอยฯ.... 
แก้ไขข้อความ

โดย ดร.ธรรมยาตรา

 

กลับไปที่ www.oknation.net