วันที่ อังคาร กรกฎาคม 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ทุงสักอาศรมโมเดล ๑


@ ทุ่งสักอาศรมโมเดล ๑ @
......................................
การประกันการอ่านออกเขียนได้ตามแนวทางทุ่งสักอาศรม
ยืนยันว่าถ้าปฏิบัติการบริหารและจัดการเรียนการสอนตามแผนภูมิต้นแบบนี้
เด็กๆ จะอ่านออกเขียนได้อย่างยั่งยืนแน่นอน
คือ...

1.ป้องกันปัญหา

1.1เตรียมพื้นทักษะที่ชั้น อนุบาล 
.....ตามเนื้อหาในหนังสือ "ก ไก่ น้อมไหว้"

1.2 สอนอ่านออกเขียนได้ที่ชั้น ป.1
...."อ่านเขียนคำตรงมาตราทั้ง 9 แม่ ครอบคลุมสระไม่น้อยกว่า 20 สระ รวมทั้งคำควบกล้ำ อักษรนำ และผันเสียงอักษรสามหมู่ได้"
.....ตามเนื้อหาแบบฝึกในหนังสือ "เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ง่ายนิดเดียว" บทที่ ๓-๖
 
2.แก้ปัญหาเร่งด่วนที่ชั้น ป.2 ขึ้นไป (ที่มีสภาพปัญหาอยู่ ณ ปัจจุบัน)
....ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมง หรือประมาณไม่น้อยกว่า 4 เดือน
....ตามเนื้อหาแบบฝึกในหนังสือ "เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ง่ายนิดเดียว" บทที่ ๓-๖
 

หนังสือที่เป็น "นวัตกรรม" สำหรับฝึกได้แก่
(1) เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ง่ายนิดเดียว
(2) ก ไก่ น้อมไหว้


ทุ่งสักอาศรม
081-9956016
 
 
รูปภาพ : @ ทุ่งสักอาศรมโมเดล ๑ @

ถ้าปฏิบัติการบริหารและจัดการเรียนการสอนตามแผนภูมิต้นแบบนี้
รับประกันว่าเด็กๆ จะอ่านออกเขียนได้อย่างยั่งยืนแน่นอน 
คือ...
(1) ป้องกันปัญหา
.....เตรียมพื้นทักษะที่ชั้น อนุบาล
.....สอนอ่านออกเขียนได้ที่ชั้น ป.1 
.........

โดย ธมกร

 

กลับไปที่ www.oknation.net