วันที่ อังคาร กรกฎาคม 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ทุงสักอาศรมโมเดล ๒


@ ทุ่งสักอาศรมโมเดล ๒ @

...@ ดังที่เคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่า พ่อแม่หรือผู้ปกครองครองของเด็กๆ ไม่ได้เคยสนใจหรอกว่าโรงเรียนที่ลูกหลานของตนเรียนอยู่นั้นผ่าน สมศ.หรือไม่ ได้รางวัลนั้นรางวัลนี้กี่มากน้อย ครูได้ตำแหน่งอะไรกันบ้าง แต่ะวกเขาให้ความ สนใจเรื่องสำคัญๆ ที่เกี่ยวกับบุตรหลานของพวกเขาเพียงไม่กี่เรื่อง นั่นคือ เด็กๆ อ่านออกเขียนได้ มีความรู้ (ซึ่งแสดงออกทางพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน พูดจาฉลาดหลักแหลม) เป็นคนดีและมีความสุข

...แต่การจัดการเรียนการสอนทุกวันนี้หาได้ตอบโจทย์ดังกล่าวได้ไม่ มัวแต่ทำอะไรกันก็ไม่รู้ สารพัดสารพัน แต่เด็กๆ ยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ หรือที่พอใช้ได้ก็อ่านเขียนไม่คล่อง และก็ไม่มีพลังในการเรียนรู้ ไม่ใฝ่เรียนใฝ่รู้ ทำข้อทดสอบเอ็นทีและโอเน็ตก็ยังมีค่าเฉลี่ยไม่ถึง ๕๐ % ภาพรวมส่วนใหญ่ยังมีความคิดความอ่านที่ฉาบฉวย ตื้นเขิน ไม่มีพลังชีวิตในการเรียนรู้ ไม่ตั้งใจเรียน ชอบทำแต่ในสิ่งที่ง่าย ไม่ขยันในการเรียน คุณภาพทางวิชาการต่ำ คุณภาพฤติกรรมและสำนึกไม่เป็นที่พึงประสงค์เท่าที่พึงคาดหวัง ซึ่งปรากฏการณ์เหล่านี้ก่อเกิดขึ้นในภาวะที่พวกเด็กๆ ไม่มีความสุขและไม่มีพลังทางปัญญาในการเรียนรู้ พวกเขาไม่ใช่จำเลย แต่กำลังตกเป็นเหยื่อในกระแสความมืดมนอนธการทางการศึกษา ดังนั้น ความปรารถนาที่จะทำให้พวกเขาเป็นคนดีและมีความสุขจึงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ ได้เลย ตราบใดที่การจัดการเรียนการสอนยีงเป็นไปเพื่อ "สนองนาย" และนโยบายที่ใบ้บอดต่อเป้าหมายปลายทาง

...แท้จริงแล้วเรื่องนี้แก้ไขไม่ยากเลย หากการจัดการเรียนการสอนของทุกโรงเรียนละวางสิ่งที่เป็นขยะของงานการศึกษาลง เสียให้หมดสิ้น แล้วทำเฉพาะในสิ่งที่ "ใช่" ที่แม่นตรงต่อเป้าหมายปลายทางเท่านั้น

ทุ่งสักอาศรมโมเดล ๒ คือคำตอบและทางเลือกออกจากทุกขเวทนาดังกล่าว

ทุ่งสักอาศรม
O81-9956016
 
รูปภาพ : @ ทุ่งสักอาศรมโมเดล ๒ @

...@ ดังที่เคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่า พ่อแม่หรือผู้ปกครองครองของเด็กๆ ไม่ได้เคยสนใจหรอกว่าโรงเรียนที่ลูกหลานของตนเรียนอยู่นั้นผ่าน สมศ.หรือไม่ ได้รางวัลนั้นรางวัลนี้กี่มากน้อย ครูได้ตำแหน่งอะไรกันบ้าง แต่ะวกเขาให้ความสนใจเรื่องสำคัญๆ ที่เกี่ยวกับบุตรหลานของพวกเขาเพียงไม่กี่เรื่อง นั่นคือ เด็กๆ อ่านออกเขียนได้ มีความรู้ (ซึ่งแสดงออกทางพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน พูดจาฉลาดหลักแหลม) เป็นคนดีและมีความสุข

...แต่การจัดการเรียนการสอนทุกวันนี้หาได้ตอบโจทย์ดังกล่าวได้ไม่ มัวแต่ทำอะไรกันก็ไม่รู้ สารพัดสารพัน แต่เด็กๆ ยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ หรือที่พอใช้ได้ก็อ่านเขียนไม่คล่อง และก็ไม่มีพลังในการเรียนรู้ ไม่ใฝ่เรียนใฝ่รู้ ทำข้อทดสอบเอ็นทีและโอเน็ตก็ยังมีค่าเฉลี่ยไม่ถึง ๕๐ % ภาพรวมส่วนใหญ่ยังมีความคิดความอ่านที่ฉาบฉวย ตื้นเขิน ไม่มีพลังชีวิตในการเรียนรู้ ไม่ตั้งใจเรียน ชอบทำแต่ในสิ่งที่ง่าย ไม่ขยันในการเรียน คุณภาพทางวิชาการต่ำ คุณภาพฤติกรรมและสำนึกไม่เป็นที่พึงประสงค์เท่าที่พึงคาดหวัง ซึ่งปรากฏการณ์เหล่านี้ก่อเกิดขึ้นในภาวะที่พวกเด็กๆ ไม่มีความสุขและไม่มีพลังทางปัญญาในการเรียนรู้ พวกเขาไม่ใช่จำเลย แต่กำลังตกเป็นเหยื่อในกระแสความมืดมนอนธการทางการศึกษา  ดังนั้น ความปรารถนาที่จะทำให้พวกเขาเป็นคนดีและมีความสุขจึงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลย ตราบใดที่การจัดการเรียนการสอนยีงเป็นไปเพื่อ "สนองนาย" และนโยบายที่ใบ้บอดต่อเป้าหมายปลายทาง 

...แท้จริงแล้วเรื่องนี้แก้ไขไม่ยากเลย หากการจัดการเรียนการสอนของทุกโรงเรียนละวางสิ่งที่เป็นขยะของงานการศึกษาลงเสียให้หมดสิ้น แล้วทำเฉพาะในสิ่งที่ "ใช่" ที่แม่นตรงต่อเป้าหมายปลายทางเท่านั้น 

ทุ่งสักอาศรมโมเดล ๒ คือคำตอบและทางเลือกออกจากทุกขเวทนาดังกล่าว 

ทุ่งสักอาศรม
O81-9956016

โดย ธมกร

 

กลับไปที่ www.oknation.net