วันที่ พุธ กรกฎาคม 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

บทกวีทิพย์ :: ทุกข์ดับเมื่อดับทุกข์


บทกวีทิพย์ :: ทุกข์ดับเมื่อดับทุกข์
 
ชัย แสงทิพย์

 

 

 

๐ “ทุกข์คือสิ่งทนไม่ได้...ไม่เป็นสุข”  ทุกข์สองทุกข์”ทุกข์กาย-ทุกข์ใจ”หนอ

“ทุกข์จากเกิด-แก่-เจ็บ-ตาย”ร้ายเกินพอ    “ทุกข์หนัก”หนอ”จากร่างกาย...ทุกข์ร้ายจริง”!!!

ตั้งแต่เกิดจนถึงตายไม่มีสุข    มีแต่ทุกข์โดยตลอด....ทุกข์ยอดยิ่ง!!!

ทุกวันคืนเปลี่ยนแปรโดยแท้จริง    ทั้งชาย-หญิงทุกๆผู้ไม่รู้ตัว!!!

ตายทุกวันแก่ทุกคืนฝืนไม่ได้    ต้องเป็นไปเช่นนี้ทั้งดี-ชั่ว

“ทุกข์กายเป็นภยาที่น่ากลัว”    อัตตา”ตัวยึด”ตนในวนวัง!!!

ส่วน”ทุกข์ใจ”ของเรา”เหมือนเงาคิด”    คอยตามติดทุกเวลาทั้งหน้าหลัง

อดีต-ปัจจุบัน-อนาคตปรากฏดัง-    เทพ-มารสั่งการเห็นให้เต้นไป!!!

“ทุกข์ใจเกิดจากใจ”ใช่ไหมเล่า?    “ความคิด”เจ้าโลดแล่นสุดแดนไหน?

เอามายุ่ง”ปรุงแต่ง”เสียดแทงใจ    แท้จริงไซร้”อย่าหมายมั่นใช้ปัญญา”!!!

“สัพเพ สังขารา อนิจจา    สัพเพ สังขารา ทุกขา

สัพเพ ธัมมา อนัตตา”    สรุปว่า”ตัวเรา-ของเรา”ไม่มี!!!

๐ ทุกข์เกิดที่ใดดับที่นั่น    เกิดเมื่อไรดับเมื่อนั้น”ขมันขมี

ตาเห็นรูป”เห็นหนอ”จบพอดี    “ดับกันที่ตา”นั้นในทันใด!!!

หูยินเสียง”ยินหนอ”พอสักครู่    “ดับที่หู”จบพลันไม่หวั่นไหว

ลิ้น-จมูกก็เหมือนคล้ายทั้งกาย-ใจ   “ดับทันที....มิให้ไปใกล้วิญญา”

ดับที่เกิด-ทุกเวลา ณ ครานั้น      “รู้เท่าทัน....ปล่อยวาง”ได้ไร้ปัญหา

“แยกจิตออกจากกาย”ใช้ปัญญา    เพราะ”ขันธ์ห้าว่างเปล่า....เราไม่มี-

ของเราไม่มี”...แล้วแก้วตาเอ๋ย  แสนเสบยเบาสบาย....”กายคือผี-

ที่เดินได้-หายใจอยู่”ดูดีๆ   เพื่อกอปรกรรม”ทำหน้าที่อันดีงาม!!!

“ช่วยตนเอง-ช่วยผู้อื่น”แสนชื่นจิต    ตลอดชีวิตโล่งเตียนไร้เสี้ยนหนาม

“รับแสงทิพย์+พระเจ็ดพระองค์”ทรงทุกยาม    ดำเนินตามรอยพระบาทประกาศธรรม!!!

“ทุกข์-ดับทุกข์ด้วยวิชชา”อุตสาหะ    “จิตมีพระ”ทรงอารมณ์สุดคมขำ

“พระนิพพานคือเป้าหมายสุดท้าย”นำ-    “เมตตาธรรมแผ่ออกไปไม่ประมาณ”!!!

ครั้นเมื่อจบกิจจาหมดหน้าที่    ในชาตินี้ลูกขอลัดตัดสงสาร

“ดับทุกข์สู่โลกทิพย์พระนิพพาน    นิรันดร์กาลไม่กลับเกิด”ล้ำเลิศเอยฯ........

 

 

 

โดย ชัยแสงทิพย์

 

กลับไปที่ www.oknation.net