วันที่ เสาร์ กรกฎาคม 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

"""ปลายทางของเรา"""


 

"""ปลายทางของเรา"""


ราคิดวาดหวังอะไรไว้
กับการก้าวไปแต่ละก้าว
ทั้งมืดทั้งสว่างทางยืดยาว
หรือแค่ดาวประดับทิฆัมพร
หรือหวังสันติภาพภายใน
เป็นปลายทางยิ่งใหญ่ดั่งคำสอน
หรือหวังเพียงสุขทุกบทจร
โดยมิอนาทรต่อสังคม
หรือหวังอุปนิสัยงดงาม
เป็นเงาตามชีวิต--เหมาะสม
หรือหวังเป็นเศรษฐีที่นิยม
หรืออำนาจใช้ข่มคนยากจน
สุดท้ายปลายทางที่เราวาด
จะงดงามผุดผาดสมเหตุผล
อยู่ที่วิถีจิตเราทุกคน
ตอนนี้ตั้งอยู่บนฐานอะไร.


...มนพล...
๒๐ ก.ค. ๕๖

โดย มนพล

 

กลับไปที่ www.oknation.net